Du lịch Lào giá rẻ -> Bấm vào đây ...Du lịch Lào giá rẻ -> Bấm vào đây ...


Bấm vào đây để xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành

Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên năm học 2018-2019
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên năm học 2018-2019 bấm vào đây

Để xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT tại Thái Nguyên, năm học 2018-2019 soạn tin:

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

                                     Soạn: HS TN + Tên trường gửi 8785

Trong đó
TN: Là ký hiệu Thái Nguyên
Tên trường: Viết liền, không dấu

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Bắc Sơn

Soạn HS TNBACSON gửi 8785

Cụ thể như sau
Trường
Soạn tin
Bắc Sơn
Soạn HS TKTNBACSON gửi 8785
Bình Yên
Soạn HS TKTNBINHYEN gửi 8785
Chu Văn An
Soạn HS TKTNCHUVANAN gửi 8785
Đại Từ
Soạn HS TKTNDAITU gửi 8785
Đào Duy Từ
Soạn HS TKTNDAODUYTU gửi 8785
Điềm Thụy
Soạn HS TKTNDIEMTHUY gửi 8785
Định Hóa
Soạn HS TKTNDINHHOA gửi 8785
Đồng Hỷ
Soạn HS TKTNDONGHY gửi 8785
Dương Tự Minh
Soạn HS TKTNDUONGTUMINH gửi 8785
Gang Thép
Soạn HS TKTNGANGTHEP gửi 8785
Hoàng Quốc Việt
Soạn HS TKTNHOANGQUOCVIET gửi 8785
Khánh Hòa
Soạn HS TKTNKHANHHOA gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn HS TKTNLEHONGPHONG gửi 8785
Lương Ngọc Quyến
Soạn HS TKTNLUONGNGOCQUYEN gửi 8785
Lương Phú
Soạn HS TKTNLUONGPHU gửi 8785
Lưu Nhân Chú
Soạn HS TKTNLUUNHANCHU gửi 8785
Lý Nam Đế
Soạn HS TKTNLYNAMDE gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn HS TKTNNGOQUYEN gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HS TKTNNGUYENHUE gửi 8785
Phổ Yên
Soạn HS TKTNPHOYEN gửi 8785
Phú Bình
Soạn HS TKTNPHUBINH gửi 8785
Phú Lương
Soạn HS TKTNPHULUONG gửi 8785
Sông Công
Soạn HS TKTNSONGCONG gửi 8785
Thái Nguyên
Soạn HS TKTNTHAINGUYEN gửi 8785
Trại Cau
Soạn HS TKTNTRAICAU gửi 8785
Trần Phú
Soạn HS TKTNTRANPHU gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn HS TKTNTRANQUOCTUAN gửi 8785
Võ Nhai
Soạn HS TKTNVONHAI gửi 8785
Yên Ninh
Soạn HS TKTNYENNINH gửi 8785Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn HS dấucách Mã trường gửi 8785


Trường
Soạn tin
Bắc Sơn
33559
Soạn HS daucach 33559 gửi 8785
Bình Yên
33560
Soạn HS daucach 33560 gửi 8785
Chu Văn An
33561
Soạn HS daucach 33561 gửi 8785
Đại Từ
33562
Soạn HS daucach 33562 gửi 8785
Đào Duy Từ
33563
Soạn HS daucach 33563 gửi 8785
Điềm Thụy
33564
Soạn HS daucach 33564 gửi 8785
Định Hóa
33565
Soạn HS daucach 33565 gửi 8785
Đồng Hỷ
33566
Soạn HS daucach 33566 gửi 8785
Dương Tự Minh
33567
Soạn HS daucach 33567 gửi 8785
Gang Thép
33568
Soạn HS daucach 33568 gửi 8785
Hoàng Quốc Việt
33569
Soạn HS daucach 33569 gửi 8785
Khánh Hòa
33570
Soạn HS daucach 33570 gửi 8785
Lê Hồng Phong
33571
Soạn HS daucach 33571 gửi 8785
Lương Ngọc Quyến
33572
Soạn HS daucach 33572 gửi 8785
Lương Phú
33573
Soạn HS daucach 33573 gửi 8785
Lưu Nhân Chú
33574
Soạn HS daucach 33574 gửi 8785
Lý Nam Đế
33575
Soạn HS daucach 33575 gửi 8785
Ngô Quyền
33576
Soạn HS daucach 33576 gửi 8785
Nguyễn Huệ
33577
Soạn HS daucach 33577 gửi 8785
Phổ Yên
33578
Soạn HS daucach 33578 gửi 8785
Phú Bình
33579
Soạn HS daucach 33579 gửi 8785
Phú Lương
33580
Soạn HS daucach 33580 gửi 8785
Sông Công
33581
Soạn HS daucach 33581 gửi 8785
Thái Nguyên
33582
Soạn HS daucach 33582 gửi 8785
Trại Cau
33583
Soạn HS daucach 33583 gửi 8785
Trần Phú
33584
Soạn HS daucach 33584 gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
33585
Soạn HS daucach 33585 gửi 8785
Võ Nhai
33586
Soạn HS daucach 33586 gửi 8785
Yên Ninh
33587
Soạn HS daucach 33587 gửi 8785

Lưu ý: Dữ liệu hiện tại là của năm 2017-2018

Liên quan
Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên năm học 2018-2019

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên năm học 2018-2019 bấm vào đây
điểm chuẩn, Thái Nguyên, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Tải phần mềm quản lí thi cấp trường - phần mềm thi thử tại đây
Tải Phần mềm quản lí thi cấp trường - Phần mềm thi thử

Du lịch khám phá đất nước Lào giá rẻ
Khám phá đất nước Triệu voi

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 

 
Soi điểm chuẩn chọn trường ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Du lịch Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top
//