Du lịch Lào giá rẻ -> Bấm vào đây ...Du lịch Lào giá rẻ -> Bấm vào đây ...


Bấm vào đây để xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại thành phố Đà Nẵng bạn soạn tin như sau:
Liên quan
=> Xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh khác
=> Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019
Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Soạn: HS DN + Tên trường gửi 8785
Trong đó
DN: Là ký hiệu Đà Nẵng
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Liên Chiểu
Soạn HS DNLIENCHIEU gửi 8785
TrườngTHPT
Soạn tin
CẩmLệ  
Soạn: HS DNCAMLE gửi 8785
HoàVang
Soạn: HS DNHOAVANG gửi 8785
HoàngHoaThám
Soạn: HS DNHOANGHOATHAM gửi 8785
LiênChiểu  
Soạn: HS DNLIENCHIEU gửi 8785
NgôQuyền   
Soạn: HS DNNGOQUYEN gửi 8785
NgũHànhSơn
Soạn: HS DNNGUHANHSON gửi 8785
NguyễnHiền 
Soạn: HS DNNGUYENHIEN gửi 8785
NguyễnKhuyến
Soạn: HS DNNGUYENKHUYEN gửi 8785
NguyễnThượngHiền  
Soạn: HS DNNGUYENTHUONGHIEN gửi 8785
NguyễnTrãi 
Soạn: HS DNNGUYENTRAI gửi 8785
ÔngIchKhiêm   
Soạn: HS DNONGICHKHIEM gửi 8785
PhạmPhúThứ
Soạn: HS DNPHAMPHUTHU gửi 8785
PhanChâuTrinh 
Soạn: HS DNPHANCHAUTRINH gửi 8785
PhanThànhTài  
Soạn: HS DNPHANTHANHTAI gửi 8785
TháiPhiên  
Soạn: HS DNTHAIPHIEN gửi 8785
ThanhKhê   
Soạn: HS DNTHANHKHE gửi 8785
TônThấtTùng   
Soạn: HS DNTONTHATTUNG gửi 8785
TrầnPhú
Soạn: HS DNTRANPHU gửi 8785
VõChíCông
Soạn: HS DNVOCHICONG gửi 8785Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn: HS mãtrường gửi 8785


STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Cẩm Lệ
30865
Soạn: HS 30865 gửi 8785
2
Hòa Vang
30866
Soạn: HS 30866 gửi 8785
3
Hoàng Hoa Thám
30867
Soạn: HS 30867 gửi 8785
4
Liên Chiểu
30868
Soạn: HS 30868 gửi 8785
5
Ngô Quyền
30869
Soạn: HS 30869 gửi 8785
6
Ngũ Hành Sơn
30870
Soạn: HS 30870 gửi 8785
7
Nguyễn Hiền
30871
Soạn: HS 30871 gửi 8785
8
Nguyễn Thượng Hiền
30872
Soạn: HS 30872 gửi 8785
9
Nguyễn Trãi
30873
Soạn: HS 30873 gửi 8785
10
Ông Ích Khiêm
30874
Soạn: HS 30874 gửi 8785
11
Phạm Phú Thứ
30875
Soạn: HS 30875 gửi 8785
12
Phan Châu Trinh
30876
Soạn: HS 30876 gửi 8785
13
Phan Thành Tài
30877
Soạn: HS 30877 gửi 8785
14
Thái Phiên
30878
Soạn: HS 30878 gửi 8785
15
Thanh Khê
30879
Soạn: HS 30879 gửi 8785
16
Tôn Thất Tùng
30880
Soạn: HS 30880 gửi 8785
17
Trần Phú
30881
Soạn: HS 30881 gửi 8785
18
Võ Chí Công
30882
Soạn: HS 30882 gửi 8785
19
Nguyễn Khuyến
33731
Soạn: HS 33731 gửi 8785

Chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn: HS 30883 gửi 8785
Chuyên Vật lý
Soạn: HS 30884 gửi 8785
Chuyên Hóa học
Soạn: HS 30885 gửi 8785
Chuyên Sinh học
Soạn: HS 30886 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HS 30887 gửi 8785
Chuyên Lịch sử
Soạn: HS 30888 gửi 8785
Chuyên Địa lý
Soạn: HS 30889 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 30890 gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn: HS 30891 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HS 30892 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nhật
Soạn: HS 30893 gửi 8785

Liên quan

Lưu ý: Dữ liệu hiện tại trong hệ thống là dữ liệu năm 2017-2018

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019 bấm vào đây

điểm chuẩn, Đà Nẵng, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 
Tải phần mềm quản lí thi cấp trường - phần mềm thi thử tại đây
Tải Phần mềm quản lí thi cấp trường - Phần mềm thi thử

Du lịch khám phá đất nước Lào giá rẻ
Khám phá đất nước Triệu voi

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 

 
Soi điểm chuẩn chọn trường ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Du lịch Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top
//