Du lịch Lào giá rẻ -> Bấm vào đây ...Du lịch Lào giá rẻ -> Bấm vào đây ...


Bấm vào đây để xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành
Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2018-2019

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2018-2019

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại Ninh Bình bạn soạn tin như sau:

Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Soạn HS NBTêntrường gửi 8785
Trong đó
NB là viết tắt của Ninh Bình
Tên trường là trường bạn xem điểm. Tên trường viết liền, không dấu
Ví dụ. Xem điểm chuẩn trường Bình Minh
Soạn HS NBBINHMINH gửi 8785
Trường
Soạn tin
Bình Minh
Soạn HS NBBinhMinh gửi 8785
Dân tộc Nội trú
Soạn HS NBDantocNoitru gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
Soạn HS NBHoaLuATPNB gửi 8785
Yên Khánh A
Soạn HS NBYenKhanhA gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HS NBNguyenHue gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
Soạn HS NBTranHungDaoTPNB gửi 8785
Kim Sơn A
Soạn HS NBKimSonA gửi 8785
Đinh Tiên Hoàng
Soạn HS NBDinhTienHoang gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HS NBHoaLuAHoaLu gửi 8785
Ngô Thì Nhậm
Soạn HS NBNgoThiNham gửi 8785
Yên Mô B
Soạn HS NBYenMoB gửi 8785
Kim Sơn B
Soạn HS NBKimSonB gửi 8785
Gia Viễn B
Soạn HS NBGiaVienB gửi 8785
Nho Quan A
Soạn HS NBNhoQuanA gửi 8785
Gia Viễn A
Soạn HS NBGiaVienA gửi 8785
Yên Khánh B
Soạn HS NBYenKhanhB gửi 8785
Ninh Bình – Bạc Liêu
Soạn HS NBNinhBinh–BacLieu gửi 8785
Vũ Duy Thanh
Soạn HS NBVuDuyThanh gửi 8785
Kim Sơn C
Soạn HS NBKimSonC gửi 8785
Gia Viễn C
Soạn HS NBGiaVienC gửi 8785
Nho Quan B
Soạn HS NBNhoQuanB gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HS NBTranHungDaoHoaLu gửi 8785
Nho Quan C
Soạn HS NBNhoQuanC gửi 8785
Tạ Uyên
Soạn HS NBTaUyen gửi 8785
Yên Mô A
Soạn HS NBYenMoA gửi 8785

Cách 2. Soạn theo mã trường

Soạn: HS mãtrường gửi 8785
Xem điểm thi vào lớp 10 nnăm 2017 Ninh Bình Bấm vào đây

Cách soạn tin xem điểm chuẩn  vào lớp 10 năm học 2018-2019 THPT Công lập tỉnh Ninh Bình như sau: 

STT
Trường
Soạn tin
1
Bình Minh
31866
Soạn HS 31866 gửi 8785
2
Dân tộc Nội trú
31867
Soạn HS 31867 gửi 8785
3
Đinh Tiên Hoàng
31868
Soạn HS 31868 gửi 8785
4
Gia Viễn A
31869
Soạn HS 31869 gửi 8785
5
Gia Viễn B
31870
Soạn HS 31870 gửi 8785
6
Gia Viễn C
31871
Soạn HS 31871 gửi 8785
7
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
31872
Soạn HS 31872 gửi 8785
8
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
31873
Soạn HS 31873 gửi 8785
9
Kim Sơn A
31874
Soạn HS 31874 gửi 8785
10
Kim Sơn B
31875
Soạn HS 31875 gửi 8785
11
Kim Sơn C
31876
Soạn HS 31876 gửi 8785
23
Ngô Thì Nhậm
31877
Soạn HS 31877 gửi 8785
12
Nguyễn Huệ
31878
Soạn HS 31878 gửi 8785
13
Nho Quan A
31879
Soạn HS 31879 gửi 8785
14
Nho Quan B
31880
Soạn HS 31880 gửi 8785
15
Nho Quan C
31881
Soạn HS 31881 gửi 8785
16
Ninh Bình – Bạc Liêu
31882
Soạn HS 31882 gửi 8785
17
Tạ Uyên
31883
Soạn HS 31883 gửi 8785
18
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
31884
Soạn HS 31884 gửi 8785
19
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
31885
Soạn HS 31885 gửi 8785
24
Vũ Duy Thanh
31886
Soạn HS 31886 gửi 8785
20
Yên Khánh A
31887
Soạn HS 31887 gửi 8785
25
Yên Khánh B
31888
Soạn HS 31888 gửi 8785
21
Yên Mô A
31889
Soạn HS 31889 gửi 8785
22
Yên Mô B
31890
Soạn HS 31890 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2018-2019

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2018-2019
điểm chuẩn, Ninh Bình, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Tải phần mềm quản lí thi cấp trường - phần mềm thi thử tại đây
Tải Phần mềm quản lí thi cấp trường - Phần mềm thi thử

Du lịch khám phá đất nước Lào giá rẻ
Khám phá đất nước Triệu voi

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 

 
Soi điểm chuẩn chọn trường ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Du lịch Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top
//