Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
Chương I : Những lý luận chung về công ty chứng khoán và các hoạt động kinh doanh của công ty 2 
1.1. Tổng quan về công ty chứng khoán 2 
1.1.1. Khái niệm 2 
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 2 
1.1.3. Vai trò 3 
1.1.4 Mô hình hoạt động của công ty chứng khoán 5 
1.2. Các hoạt động của Công ty chứng khoán 6 
1.2.1. Các hoạt động chính 6 
1.2.1.1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán 6 
1.2.1.2. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. 7 
1.2.1.3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành. 8 
1.2.1.4. Nghiệp vụ tự doanh 10 
1.2.1.5. Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư 12 
1.2.1.6. Lưu ký chứng khoán: 13 
1.2.2 Các nghiệp vụ hỗ trợ 13 
1.2.2.1. Quản lý thu nhập của khách hàng (quản lý tổ chức): 13 
1.2.2.2. Nghiệp vụ tín dụng: 13 
1.2.2.3. Nghiệp vụ cầm cố chứng khoán cho vay 14 
1.3 Chất lượng hoạt động của CTCK 14 
1.3.1 Khái niệm chất lượng hoạt động 14 
1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá 14 
1.3.2.1. Chỉ tiêu định lượng 15 
1.3.2.2. Chỉ tiêu định tính. 16 
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của công ty chứng khoán. 17 
1.4.1. Nhân tố khách quan 17 
1.4.2. Nhân tố chủ quan 19 
ChươngII : Thực trạng các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Công thương 21 
2.1. Hoạt động của TTCK Việt Nam thời gian qua. 21 
2.2 Giới thiệu về Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 22 
2.2.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam. 22 
2.2.2 Các lĩnh vực kinh doanh 24 
2.2.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty Chứng khoán Công Thương Việt Nam 25 
2.2.4 Môi trường cạnh tranh 29 
2.3 Thực trạng các hoạt động kinh doanh của Công ty 30 
2.3.1 Phòng môi giới 31 
2.3.2 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư 33 
2.3.3 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 35 
2.3.4 Phòng tự doanh 35 
2.3.5 Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư 36 
2.3.6 Nghiệp vụ lưu ký và đăng ký chứng khoán 37 
2.4 Đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty 40 
2.4.1 Những thuận lợi và thời cơ của IBS. 48 
2.4.2 Điểm yếu, thách thức và nguyên nhân. 50 
2.4.3 Nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động kinh doanh của CTCK . 52 
2.4.3.1 Nhân tố chủ quan 52 
2.4.3.2 Nhân tố khách quan 55 
Chương III : Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động của công ty chứng khoán công thương 57 
3.1. Định hướng hoạt động của UBCKNN và của IBS trong thời gian tới. 57 
3.1.1. Định hướng của UBCKNN. 57 
3.1.2. Định hướng của IBS 58 
3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. 61 
3.2.1 Đa dạng và phát triển đồng bộ các hoạt động 61 
3.2.2 Xây dựng chiến lược về nguồn nhân lực. 62 
3.2.3 Xây dựng chiến lược khách hàng toàn diện, hợp lý: 63 
3.2.4 Hiện đại hoá cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động kinh doanh. 66 
3.2.5 Tăng cường xây dựng các mối quan hệ công ty chứng khoán nước ngoài. 67 
3.3 Một số kiến nghị. 68 
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ. 68 
3.3.1.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý. 68 
3.3.1.2 Ưu đãi thuế cho hoạt động chứng khoán 70 
3.3.2. Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và trung tâm giao dịch chứng khoán. 70 
3.3.2.1. Giám sát và quản lý vốn khả dụng đối với công ty chứng khoán 71 
3.3.2.2.Quy định về chế độ báo cáo và công khai hoá thông tin 71 
3.3.2.3. Tuyên truyền và đào tạo kiến thức về chứng khoán và TTCK 73 
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng công Thương Việt Nam. 73 
3.3.3.1 Tăng vốn điều lệ. 73 
3.3.3.2 Về cơ chế chính sách 74 
3.3.3.3 Đào tạo nước ngoài. 74 
Kết luận

Tải về để xem tiếp

Hướng dẫn tải tài liệu này:

- Bước 1: Sử dụng điện thoại di động để Soạn tin: 
XN 1003 gửi 8785 (15.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút Xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Tải về và biểu tượng dowload để tải tài liệuNhập mã:


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//