Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click

LỜI NÓI ĐẦU

Sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải

được tiếp tục đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định của môi trường

kinh tế. Tài chính luôn luôn là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, tổng thể các

nội dung và giải pháp tài chính, tiền tệ, không chỉ có nhiệm vụ khai thác các

nguồn lực tài chính, tăng thu nhập, tăng trưởng kinh tế, mà còn phải quản lý và

sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành

quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực

trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là

công cụ quản lý kinh tế, kế toán tiền lương là một lĩnh vực gắn liền với hoạt

động kinh tế, tài chính đảm bảo hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết

định kinh tế. Vì vậy kế toán tiền lương có vai trò đặc biệt cần thiết và quan trọng

với hoạt động tài chính doanh nghiệp.

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, việc sáng tạo ra của cải vật

chất gắn liền với lao động, lao động là yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất. Tổ

chức tốt công tác quản lý lao động tiền lương cho người lao động, chấp hành tốt

kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả công tác hạch toán kế toán tiền lương và các

khoản trích theo tiền lương giúp cho việc quản lý chặt chẽ, đúng chế độ từ đó

khuyến khích được người lao động nâng cao năng xuất lao động và tạo cơ sở

cho việc tính toán và phân bổ vào giá thành sản phẩm được chính xác và đúng

đối tượng. Đồng thời làm căn cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải nộp ngân

sách cho các cơ quan phúc lợi xã hội. Để kết hợp giữa lý luận và thực tiễn sản

xuất, được sự giúp đỡ của thầy cô giáo tôi mạnh dạn đi sâu nghiên cứu chuyên

đề: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

tại Công ty Xây dựng Thanh Hà”.


Tải về để xem tiếp

Hướng dẫn tải tài liệu này:

- Bước 1: Sử dụng điện thoại di động để Soạn tin: 
XN 1006 gửi 8785 (15.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút Xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Tải về và biểu tượng dowload để tải tài liệuNhập mã:


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//