Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click

LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền
kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày
càng đa dạng, phong phú và sôi động đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế
của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển.

Kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế rất quan trọng phục
vụ cho công tác quản lý kinh tế cũng phải ngày càng phát triển, hoàn thiện.

Sự chuyển đổi nền kinh tế từ chế độ bao cấp sang cơ chế thị trường có sự
tác động sâu sắc đến nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghiệp nói
riêng. Các doanh nghiệp đều phải tổ chức bộ máy quản lý cho phù hợp và tổ
chức hạch toán kinh doanh, chịu trách nhiệm pháp luật về mọi hoạt động bản
thân doanh nghiệp.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một công tác quan
trọng trong toàn bộ công tác kế toán. Đây là một nhân tố gắn liền với hiệu quả
hoạt động của Doanh nghệp, nó phản ánh sự trực tiếp đãi ngộ của doanh nghiệp
đối với người lao động. Đồng thời, đây cũng là một thước đo thành quả lao động
của người lao động. Tiền lương là một điều kiện đảm bảo cuộc sống cho người
lao động. Từ đó người lao động sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ của mình.

Để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công tác kế toán này em xin đi vào
chuyên đề "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương".

Nội dung báo cáo này gồm có 3 phần:

Phần 1:Các vấn đề chung về chế độ tài chính, kế toán.

Phần 2:Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại doanh nghiệp.

Phần3:Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán.


Tải về để xem tiếp

Hướng dẫn tải tài liệu này:

- Bước 1: Sử dụng điện thoại di động để Soạn tin: 
XN 1005 gửi 8785 (15.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút Xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Tải về và biểu tượng dowload để tải tài liệuNhập mã:


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//