Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click

"Năm 2011, tình hiǹ h kinh tế thế giới đang đứng trước nhiêù khó khăn t hách thức rất
lớn, tác động tiêu cực đến nước ta. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô chưa vững chắc. Lạm
phát vẫn còn ở mức cao, sản xuất kinh doanh còn không ít ách tắc, hàng tồn kho lớn.
Đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Trong hoa n cảnh nay việc huy đôn g vốn dài ha n để thực hiên nhưn g chính sách nhă m
ổn định nên kinh tế của chin h phu, cũng như nhă m duy trì hoạt đôn g sản xuâ t kinh
doanh cua doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Lam sao để đa m ba o được lươn g vôn huy
động? Đây quả thật là một câu hoỉ khó cho các nhà qua n̉ trị doanh nghiệp cuñ g như
chính phủ trong tình hiǹh khó khăn hiêṇ nay. Vâ ń đề nan giải na ỳ chiń h là lý do khiến
chuń g em choṇ đề ta ì “Nhưñ g giải pha ṕ để hoa ǹ thiện và phát triển thị trường tra í
phiếu tại Việt Nam” bởi lẽ trái phiếu là môṭ công cụ vay nợ số lươṇ g lớn và dài ha ṇ
hưũ hiệu đối với doanh nghiệp và chiń h phủ..."
...

Tải về để xem tiếp

Hướng dẫn tải tài liệu này:

- Bước 1: Sử dụng điện thoại di động để Soạn tin: 
XN 1035 gửi 8785 (15.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút Xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Tải về và biểu tượng dowload để tải tài liệuNhập mã:


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//