Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
1000 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9
Liên xô và các nước Đông âu ( 1945-1970 )

1/ Nước đầu tiên phóng vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là :
   A. Mĩ                                B. Anh                 C.Liên Xô                      D.Nhật
2/ Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm :
   A. 1945                       B.1949                           C. 1957                          D. 1961
3/ Các nước DCND Đông Âu thành lập trong thời gian :
   A. 1944 – 1945    B. 1945 – 1950   C. Cuối năm 1944 – 1945     D. Cuối năm 1945 – 1950
4/ Nước giữ vai trò đặt biệt quan trọng trong Hội đồng Tương trợ kinh tế ( SEV ) là
   A. Liên Xô                  B.Việt Nam                    C. Cu Ba              D. CHDC Đức
Bài 2:
  1/ Cho biết sự kiện lịch sử quan trọng nào diễn ra vào ngày 25/12/1991 ở Liên Xô :
   A.Gooc ba chốp lên nắm quyền                         B. ĐCS Xô viết đảo chính
   C.Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời  D. Cả 3 câu đều sai
  2/ Mốc thời gian thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế ( SEV ) là
   A. 1948                       B. 1949                          C. 1950                          D. 1951
  3/ Nước XHCN Đông Âu đầu tiên lâm vào khủng hoảng kinh tế và chính trị  là:
   A. CHDC Đức            B. Tiệp Khắc                  C. Ba Lan             D. Hung Ga Ri
  4/Công cuộc cải ttổ của Liên Xô bắt đầu vào năm :
    A. 1985                      B. 1986                          C. 1987                          D. 1988
Bài 3 :
 1/ Điền sự kiện cho tương ứng với mốc thời gian xảy ra phong trào giải phóng dân tộc ở châu                      Á, Phi, Mĩ La Tinh :
Thời gian
Sự kiện
A.1952

B.8/1945

C.1/1959

D.1960

E. 11/1975


2/ Châu lục đi đầu trong phong trào giải phóng dân tố sau CTTG II là :
 A. Châu Á                     B. Châu Âu                    C. Châu Phi                   D.Châu Mĩ La Tinh
Bài 4 :
I/Cho biết sự kiện lịch sử nào diễn ra vào ngày 1/10/1949 :
A. Chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ                                      B. Tổ chức hiệp ước  Vac- sa –va ra đời
C.Trung Quốc tiến hành công cuộc cách mạng mở cửa  D. Nước CHND Trung  Hoa ra đời2/ Khu vực nào ở châu Á từ nửa sau thế kỉ XX luôn không ổn định :
A. Trung Á                             B. Trung Đông               C. Đông Á            D. Bắc Á
 3/Trung Quốc đề ra đường lối cải cách mở cửa năm :
 A.1946                B. 10/1944                     C. 5/1966                       D. 12/1978 
 4/ Đất nước Trung Quốc trong thời kì biến động :

 A. 1946 – 1949             B. 1949 – 1959              C. 1959 – 1978              D. 1970 - 2000 
Dap an, xem tai day


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//