Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
1000 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9-P8
Lịch sử, Lịch sử 9, Trắc nghiệm lịch sử,

Bài 5 :
1/Những nước nào dưới đây trong thời kì chiến tranh lạnh thi hành chính sách hòa bình thành
lập :
 A.Phi Lip pin, Thái Lan                                                       C. Miến Điện, Thái Lan 
 B. In đô- nê -si –a , Thái Lan                                                D. Miến Điện, In-đô-nê-si-a
 2/Tổ chúc ASEAN thành lập ở đâu :
   A. Gia cac ta                         B. Băng cốc                   C. Hà Nội             D. Cua ta lam pơ
 3/ Điền các tên tổ chức thích hợp vào chỗ trống :
    SEATO: ..........................................................................................................................
    ARF      :...........................................................................................................................
    Việt Nam là thành viên thứ ......... của ASEAN năm ..............
  Bài 6 :
   1/ Năm được gọi là “năm châu Phi ’’ là năm :
    A. 1945                          B. 1952                  C. 1959                               D. 1960
   2/ Nen xơn ma đê la là tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi năm :
     A. 1910                     B. 1961                         C. 1994                         D. 1996
   3/ Ở Nam Phi trước kia có bao nhiêu đạo luật về phân biệt chủng tộc :
      A. Hơn 10 đạo luật                                              C. Hơn 70 đạo luật
      B. Hơn 50 đạo luật                                              D. Hơn 100 đạo luật
  4/ Từ năm 1662 đầu thế kỉ XIX, Namphi là thuộc địa của :
      A. Anh                     B. Pháp                          C. Mĩ                                      D. Hà Lan
Bài 7 :
  1/ Mở đầu phong trào CM ở Mĩ La Tinh là :
   A. Cu Ba           `        B. Braxin              `        C. Vê Nê Xuê La                     D. Chi Lê
  2/ Cách mạng Cu Ba thành công năm :
   A. 3/1952                             B. 7/1953                       C. 1/1959                       D. 4/1961
  3/ Lãnh đạo cách mạng Cu Ba là :
   A. Gooc ba choop                                    C. Phi đen Ca-xtơ-rô
   B. Nen xơn ma đê la                                D. Mao Trạch Đông
  4/ Châu lục được gọi là  “Châu lục bùng cháy ’’ là :
    A. Châu Á                               B. Châu Phi                    C. Châu Âu              D. Châu Mĩ La Tinh


Bài 8 :
 1/ Sau CTTG II, trữ lượng vàng của  Mĩ so với thế giới là :
   A.3/4                                    B. 1/2                             C. 2/3                             D. 1/4
 2/ Nước khởi đầu cuộc cách mạng KH – KT lần thứ hai là :
   A. Anh                        B. Pháp                         C. Mĩ                             D. Liên Xô
 3/ Thời gian nào kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới sau                
        CTTG II :
  A. Những năm 1950 ( TK XX )                       C. Những năm1970. ( TK XX )
  B. Những năm 1960  ( TK XX )                       D. Những năm 1980 ( TK XX )
 4/ Sau CTTG II, Mĩ đã đề ra chiến lược gì :
   A. Chiến lược toàn cầu                  B. Chiến lược đàn áp      
   B. Chiến lược viện trợ                    D. Chiến lược tổng lực
 Bài 9 :
1/ Sau CTTG II, công cuộc cải cách ruộng đất ở Nhật Bản được thực hiện vào thời gian :
   A. 1939 – 1945                    B. 1945 – 1950              C. 1946 – 1949              D. 1954 – 1960
2/ Kinh tế Nhật trong thập kỉ 60 phát triển với tốc độ :
   A. Nhanh                    B. Chậm               C. Đều đều           D. Thần kì
3/ Sau CTTG II, nước nào đóng chiếm đóng nước CHLB Đức
   A. Mĩ                           B. Anh                  C. Pháp                D. Liên Xô
4/ Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật sau CTTG II:
A.   Không đưa quân đi xâm lược
B.   Kí hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật
C.   Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu
D.   Phát triển kinh tế đối ngoại, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh tế ở khắp nơi,

 đặt biệt là ở Đông Nam Á


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//