Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
1000 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9-P9
Lịch sử, Lịch sử 9, Trắc nghiệm lịch sử,
Bài 10 :
1/ Sau khi phát xít Đức đầu hàng, 4 nước nào đã chia Đức làm 4 khu vực chiếm đóng và kiểm soát:
  A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật                  C. Mĩ, Anh, Pháp, Liên Xô
  B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật    D. Mĩ, Anh, Trung Quốc, Liên Xô

2/ Cộng đồng  than thép  châu Âu thành lập vào năm nào :
 A.1946                B. 1951                C. 1957                D. 1965
3/ Liên minh châu Âu viết tắt là:
 A. EEC                B. EC                             C. EU                             D. SEV
4/ Đồng tiền chung châu Âu là :
 A. Đô la               B. Ơ rô                 C.  Mac                 D. Frăng    
Bài 11:
1/ Tham dự hội nghị I an ta có các nước :
 A. Anh, Pháp, Mĩ                                      B. Anh, Pháp, Mĩ, Liên xô
 C. Mĩ, Anh, Liên Xô                           D. Mĩ, Anh, Liên Xô, Trung Quốc
2/ Hội nghị I an ta diễn ra trong thời gian :
  A. 4/4/1943                  B. 2/4/1954                    C. 4/2/1945                    D. 15/8/1945
 3/ Việt Nam gia nhập LHQ năm :
  A. 1975                        B. 1976                          C. 1977                          D. 1978

4/ Ngày thành lập LHQ là :
 A. 24/10/1945               B. 4/10/1946                  C. 27/7/1945                  D. 20/11/1945
Bài 12 :
1/ Cuộc cách mạng KH – KT lần II bắt đầu vào :
A. Những năm đầu TK XX                         B. Những năm 1930
C. Những năm 1940                                       D. Những năm đầu TK XXI
2/ Những phát minh có ý nghĩa quan trọng bật nhất về công cụ sản xuất mới :
A. Máy tính điện tử        B. Hệ thống máy tự động        
C. Máy tự động               D. A, B, C đúng
3/Trong nhứng nguồn năng lượng mới, năng lượng nào được sử dụng phổ biến :
A. Năng lượng mặt trời                      B. Năng lượng gió
C. Năng lượng nguyên tử                     D. Năng lượng nhiệt hạch
4/ Bản đồ gien người được giải mã năm :
A. 4/1997             B. 4/2003             C. 3/2004             D. 4/2004
Bài 13 :
1/Hiện nay, trong quan hệ quốc tế, Mĩ  xác lập trật tự thế giới :
A. 1 cực                B. 2 cực               C. Đa cực              D. Cùng hòa bình, thống nhất
2/Sau chiến tranh lạnh, dưới tác động của CM khoa học kĩ thuật, các nước ra sức điều chỉnh
chiến lược với việc:
A.   Lấy quân sự làm trọng điểm
B.   Lấy chính trị làm trọng điểm
C.   Lấy kinh tế làm trọng điểm
D.   Lấy Văn hóa-Giáo dục làm trọng điểm
3/Xu thế phát triển của TG ngày nay là:
A. Xu thế đối đầu trong quan hệ quốc tế
B. Sự xác lập của trật tự “ thế giới đơn cực’’
C. Sự phát triển của phong trào giải phong dân tộc
D. Quan hệ quốc tế chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
4/ Sau CTTG II, thế giới chia thành hai phe TBCN – XHCN, đứng đầu mỗi phe là :
A. Anh – Pháp               B. Anh – Mĩ                   C. MĨ – Liên Xô             D. Mĩ – Nhật
Bài 14 :
1/ Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác ở Việt Nam và Đông Dương ngay sau CTTG I  vì:
A. Đất nước bị tàn phá                                          B. Kinh tế kiệt quệ                                                           C. Bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra                 D. Tất cả các ý trên
2/ Nghành công nghiệp nào Pháp chú trọng nhất trong cuộc khai thác lần thứ hai ở Việt Nam:
A. Khai mỏ                    B. Điện lực                     C. Chế biến                              D. Cơ khí
3/ Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là giai cấp :
A. Giai cấp Tư sản dân tộc                 B. Giai cấp công nhân
C. Giai cấp nông dân                            D. Giai cấp tiểu tư sản
4/ Giai cấp nào ngày càng câu kết chặt chẽ với thực dân Pháp để đàn áp, bóc lột nông dân :
A. Giai cấp địa chủ phong kiến                                      B. Giai cấp công nhân 
C. Giai cấp tư sản dân tộc                                     D. Giai cấp tư sản mại bản

Bài 15 :
1/ Hội Phục Việt là tổ chức của tầng lớp, giai cấp :
A. Tầng lớp tiểu tư sản                                         B. Giai cấp công nhân                      
C. Giai cấp tư sản                                                 D. Tất cả đều sai
2/ Phong trào yêu nước dân tộc dân chủ công khai diễn ra trong những năm :
A. 1919 - 1925              B. 1919 – 1926              C. 1917 – 1927              D. 1919 – 1928
3/ Phong trào nào của công nhân ( 1919-1925 ) đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân:
A. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Sơn       B.Cuộc bãi công của nhà máy dệtNam Định         
C. Đấu trang của công nhân ở Hà Nội                            D. Tất cả đều đúng
4/ Sự kiện tiếng bom Sa Điện ( Quảng Châu, Trung Quốc ) vào 6/1924 gắn liền với tên tuổi của :
A. Phạm Hồng Thái                                            B. Lê Hồng Phong
C. Ngô Gia Tự                                                      D. Lí Tự Trọng
Dap an, xem tai day


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//