Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Cõu 1.(1đ)Hóy khoanh trũn chữ cỏi trước câu mà em chọn)
    1.Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rừ tớnh tự chủ ? 
A. Luôn làm theo số đông.

B.  Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mỡnh. 
C. Luụn tự nhắc mỡnh, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập. 
D. Từ chối lời rủ đi chơi của  bạn thân để làm cho xong bài tập. 
   2.í kiến nào dưới đây thể hiện lũng yờu hoà bỡnh ? 
A. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mõu thuẫn. 
B. Mõu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết.
C. Sống khộp mỡnh mới trỏnh được xung đột. 
D. Chỉ cần thõn thiện với những người cú quan hệ mật thiết với mỡnh.
Cõu 2 (1đ)Em hóy chọn hai trong những cụm từ: tương trợ nhau trong mọi công việc, hỗ trợ lẫn nhau trong cụng việc,  lợi ích chung của mọi người,  lợi ích của những người khác  để điền vào đoạn sau sao cho đúng với nội dung bài đó học:
Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ,..................................................................., lĩnh vực nào đó vỡ mục đớch chung.
          Hợp tác phải dựa trên cơ sở bỡnh đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến.......................................................................
Cõu 3(1đ)Hóy  nối một ụ ở cột A  với một ụ ở cột B sao cho đúng nhất:
A (Truyền thống đạo đức) B(Hành vi)  
1. Hiếu thảo a/ Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa
2. Cần cự lao động b/ Tỡm hiểu về lịch sử chống ngoại xõm của dõn tộc            
3. Yêu nước c/ Kính trọng người trên
4. Biết ơn d/ Thăm hỏi, chăm súc ụng bà
đ/ Làm việc một cách thường xuyên, liên tục
  II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Cõu 1 (3đ)Kỉ luật là gì? Làm thế nào để rèn luyện tính kỉ luật? 
Cõu 3 (4đ) .An là lớp trưởng và là bạn thân của Ba. Nhiều lần kiểm tra bài thấy Ba không làm bài tập nhưng An vẫn không ý kiến gì và cũng không báo gì với cô giáo. 
-  Hãy nhận xét hành vi của An.
- Nếu là An , em sẽ làm thế nào?

    ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Cõu 1 (0,5 điểm) Khoanh trũn cõu D.
Cõu 2 (0,5 điểm) Khoanh trũn cõu B. 
Cõu 3 (1 điểm) Điền những cụm từ theo thứ tự như sau:
- hỗ trợ lẫn nhau trong cụng việc, vào đoạn trống thứ nhất (0,5 điểm)
- đến lợi ích của những người khác.  vào đoạn trống thứ hai (0,5 điểm)

Cõu 4 (1 điểm, mỗi kết nối đúng cho 0,25 điểm)
    Yờu cầu kết nối như sau: nối a/ với 4 ; nối b/ với 3; nối d/ với 1; nối đ/ với 2.  
  II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Cõu 1 (3đ)
Học sinh nêu đúng khái niệm Kỉ luật : 1đ
 Nêu đúng, đủ cách  rèn luyện tính kỉ luật: 2 đ 
Cõu 3 (4đ) . -  Nhận xét hành vi của An là sai thể hiên sự thiếu chí công vô tư, vi phạm kỉ luật, không phải là tình ban trong sáng đích thực...(2đ).
           - Nêu được cách xử lý hay: +Với tư cách là người bạn thân....(1đ)
                                                        + Với tư cách là cán bộ lớp....(1đ)


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//