Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 9
KIỂM TRA 1 TIẾT – HỌC KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9

Thời gian: 45 phút
Câu 1: Em hãy cho biết hôn nhân là gì, cơ sở quan trọng của hôn nhân?  (2 điểm)
Câu 2: Em hãy nêu những chính sách của nhà nước ta về lao động. (2 điểm)
Câu 3: Em hãy kể một việc làm của bản thân em hoặc gia đình để thực hiện nghĩa vụ lao động. (2 điểm)

Câu 4: Hà bị bố mẹ ép gả cho con một gia đình giàu có khi mới 17 tuổi. Theo em việc làm của bố mẹ Hà đúng hay sai? Vì sao? (4 điểm)
Bài Làm
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//