Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
                               
      KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : GDCD 9

Câu 1 (1.5đ)
- Thế nào là chí công vô tư ? ý nghĩa của phẩm chất chí  công vô tư?

Câu 2 (1.5 đ)
 Những việc làm nào sau đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư? Vì sao những việc làm còn lại không chí công vô tư?
A.Làm việc vì lợi ích chung
B. Giải quyết công việc công bằng.
C. Chỉ chăm lo lợi ích của mình
D.Không thiên vị.
E. Dùng tiền bạc Nhà nước cho việc cá nhân.
Câu 3 (2đ)
          a/ Nêu một số thành quả của sự hợp tác giữa nước ta và các nước khác?
          b/ Những việc làm nào sau đây là hợp tác quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường ?
         
          a,Tham gia thi vẽ tranh bảo vệ môi trường
          b, Đầu tư của các nước phát triển cho bảo vệ rừng
       
          c, Quét dọn vệ sinh trường học
          d, Thi hùng biện về môi trường trong buổi ngoại khoá
          Câu 4 (1,5đ)
          Những câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn sau nói về truyền thống gì?
Đánh dấu x vào ô tương ứng với lựa chọn đúng

Tục ngữ, ca dao, danh ngôn
Yêu nước
Đạo đức
Lao động
Đoàn kết
Lời chào cao hơn mâm cỗ
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Nuôi lợn ăn cơm nằm,nuôi tằm ăn cơm đứng
Con chim có tổ con người có tông
         
Câu 5(3đ)
          Truyền thống tốt đẹp của dân tộc em bao gồm những truyền thống nào? Kể tên ? nêu tóm tắt về 1 truyền thống mà em biết?
         
Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//