Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
Trắc nghiệm lịch sử 9 – Phần thứ 6
Dành cho ôn thi Lịch sử lớp 9, ôn tập lịch sử lớp 9, thi vào lớp 10 môn Lịch sử
Trắc nghiệm lịch sử, Lịch sử 9, Lịch sử

Câu 21. Chính sách đối ngoại chủ đạo của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
A.   Tiến hành “viện trợ”, lôi kéo các nước Tây Âu
B.   Đề ra “chiến lược toàn cầu”nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa
C.   Lập các khối quân sự, gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược
D.   Phát triển khoa học- kĩ thuật để cạnh tranh với các nước
Câu 22.  Nền kinh tế nước Mĩ bắt đầu có biểu hiện suy giảm vào thời điểm:
   A. Những năm 60 của thế kỉ XX                            C. Những năm 70 của thế kỉ XX 
   B. Những năm 80 của thế kỉ XX                            D. Những năm 90 của thế kỉ XX  

Câu 23. Đặc điểm nổi bật của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai.                        
  A. Bị quân đội nước ngoài chiếm đóng                  C. Tình hình chính trị không ổn định
  B. Kinh tế bị tàn phá nặng nề                                 D. Cả A, B đều đúng
Câu 24. Nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì” nhờ yếu tố :
  A. Mĩ tiến hành cuộc Chiến tranh Triều Tiên          C. Chính phủ tự nỗ lực cải cách
  B. Mĩ tiến hành cuộc Chiến tranh Việt Nam            D. Sự liên kết trong khu vực
Câu 25. Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn được hình thành vào những năm 70 của thế
 kỉ XX.
 A. Anh - Mĩ – Liên Xô                                             C. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản
 B. Mĩ – Đức – Nhật Bản                                          D. Liên Xô- Nhật Bản- Tây Âu 
Câu 26. Nền kinh tế Nhật Bản lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài từ thời điểm:     
A. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX                        C. Đầu những năm 70 của thế kỉ XX 
B. Đầu những năm 80 của thế kỉ XX                        D. Đầu những năm 90 của thế kỉ XX  
Câu 27. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai.
A.   Vươn lên thành cường quốc chính trị                                    C.Hòa bình, trung lập
B.   Mềm mỏng về chính trị, phát triển quan hệ kinh tế              D.Chạy đua vũ trang   
Câu 28. Sau năm 1945 các nước Tây Âu đã có giải pháp gì để khôi phục kinh tế ?                                                                    
  A. Nhận viện trợ của Mĩ                                          C. Tăng cường xâm lược thuộc địa
  B. Tăng cường độ lao động, bóc lột công nhân       D. Cải tiến về khoa học-kĩ thuật
Câu 29. Có bao nhiêu nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ theo “Kế hoạch Mác-san”?
  A. 10 nước                                                                C. 16 nước
  B.  11 nước                                                                D. 25 nước
Câu 30. Ngày nay, nước có tiềm lực kinh tế lớn mạnh nhất Tây Âu là:
  A. Anh                                                                       C. Pháp
  B. Đức                                                                        D. Nga
Câu 31. Tổ chức liên minh kinh tế- chính trị lớn nhất thế giới hiện nay.
  A. Liên Hợp Quốc                                                      C. Liên minh châu Âu
  B. Liên minh Châu Phi                                               D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Câu 32. Số nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông NamÁ đến nay là :
  A. 10 nước                                                                C. 16 nước
  B.  11 nước                                                                D. 25 nước
Câu 33. Số nước thành viên của Liên minh châu Âu tính đến năm 2004 là :
  A. 10 nước                                                                C. 16 nước
  B.  11 nước                                                                D. 25 nước
Câu 34. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết đã chấm dứt vào năm nào?
  A. 28/6/1991                                                               C. 1/7/1991
  B. 21/12/1991                                                             D. 25/12/1991
Câu 35. Lãnh tụ cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế dộ phân biệt chủng tộc của nhân dân
 châu Phi là:
  A. Góoc-ba-chốp                                                         C. Nen-xơn Man-đê-la
  B.  Mao Trạch Đông                                                   D. Phi-đen Cát-xtơ-rô


                ĐÁP ÁN  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KÌ I
                                    
Câu số
Đáp án
Câu số
Đáp án
1
B
19
A
2
A
20
A
3
A
21
B
4
C
22
C
5
C
23
D
6
D
24
B
7
C
25
C
8
D
26
D
9
B
27
B
10
B
28
A
11
C
29
C
12
B
30
B
13
D
31
C
14
A
32
A
15
B
33
D
16
D
34
D
17
C
35
C
18
B
Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//