Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
Trắc nghiệm lịch sử lớp 9 – Phần 3
Dành cho ôn thi Lịch sử lớp 9, ôn tập lịch sử lớp 9, thi vào lớp 10 môn Lịch sử
Trắc nghiệm lịch sử, Lịch sử 9, Lịch sử41.Chỗ dụa của “Chiến tranh dặc biệt ”của Mĩ ở miền Naml;à gì?
A.                    ấp chiến  lược
B.                    Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền
C.                    Lực lượng cố vấn Mĩ
D.                    ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền
                       
42.Trên mặt trân quân sự chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
A.                    Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa)
B.                    Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)
C.                    Chiến thắng Dồng Xoài (Biên Hòa)
D.                    Chiến thắng ấp Bắc (Mĩ Tho )

43.Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
A.                    Chiến thắng ấp Bắc
B.                    Chiến thắng Bình Giã
C.                    Chiến thắng Đồng Xoài
D.                    Chiến thắng Ba Gia
                       
44.Trong cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam?
A.                    Cuộc biểu tình của 2 van tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963)
B.                    Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11-6-1963)
C.                    Cuộc biểu tình của 70 vạn quân chúng Sài  Gòn (16-6-1963)
D.                    Cuộc Đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm  (01-11-1963)
                       
45.Cả hai miền Nam Bắc đều ở trong tình trạng có chiến tranh bắt đầu từ năm nào
A.                    Năm 1965
B.                    Năm 1968
C.                    Năm 1960
D.                    Năm 1969
                       
46.Chiến thắng có tính chất mở màn cho viêc đánh bại “chiến tranh cục bộ”của Mĩ ở miền Namlà chiến tranh nào?
 A.                   Chiến thắng trong mùa khô 1965-1966
B.                    Chiến thắng trong mùa khô 1966-1967
C.                    Chiến thắng Vạn Tường(1965)
D.                    Chiến thắng tết Mâu Thân (1968)
                       
47.Cuộc tổng công kích và tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là thắng lợi và là bước nhảy vọt lần thứ mấy của cách mạng miền Nam ?
A.                    Thắng lơii thứ ba và la bước nhảy vọt thứ hai
B.                    Thắng lợi thứ ba và là bước nảy vọt thứ nhất
C.                    Thắng lợi thứ tư là bước nhảy vọt thứ hai
D.                    Thắng lợi thứ năm và là bước nhảy vọt thứ hai
                       
48.ý nghĩa lớn nhất trong cuộc tổng công kích ,tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là gì ?
A.                    đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố phi Mĩ hóa
                     chiến tranh xâm lược
B.                    Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc
C.                    Mĩ phải dến hội nghị Pari để đàm phán với ta
D.                    đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mĩ không dám đưa quân Mĩ và chư hầu vào miền Nam

49.âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ
A.                    Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
B.                    Cứu nguy cho chiến lược  “chiến tranh cục bộ “ ở miền  Nam
C.                    Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài ở miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam
D.                    Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân  ta ở hai miền đất nước
                       
50.điểm nào dưới đây nằm trong chương trình của “Viêt Nam  hóa “chiến tranh mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Viêt Nam  ?
A.                    đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Namđể giúp quân ngụy đứng vững trên chiến trường miền Nam
B.                    Tăng cường viện trợ quân sự giúp quân đội ngụy tăng số lượng và trang  bị để “tự đứng vững
                      “và “tự gánh vác lấy chiến tranh”
C.                    Mở rông chiến tranh  phá hoại miền bắc ,tăng cường mở rộng chiến tranh xâm lược Lào
                     Campuchia.
D.                    Điểm B và C đúng
                       
51.Thất bại trong chiến lược chiến tranh nào của Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta ở hội nghi Pari ?
A.                    Trong chiến tranh đặc biệt
B.                    Trong chiến tranh cục bộ
C.                    Trong Viêt Nam  hóa chiến tranh
D.                    Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ  hai
                       
52.Trong lúc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc, Mĩ đã áp dụng loại hình chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam ?
A.                    Chiến tranh một phía
B.                    Chiến tranh đặc biệt
C.                    Chiến tranh cục bộ
D.                    Việt Nam  hóa chiến tranh
                       
53.Loại hình chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam được tiến hành bởi hai đời tổng thống
A.                    Chiến tranh một phía
B.                    Chiến tranh đặc biệt
C.                    Chiến tranh cục bộ
D.                    Việt Nam hóa chiến tranh

54.Quá trình diễn biến của hội nghị Pari gắn với đời tông thống nào của Mĩ ?
A.                    Ken nơ đi, Ních Xơn
B.                    Giôn xơn, Ních Xơn
C.                    Ních Xơn, Pho
D.                    Giôn xơn, Ních xơn, Pho

55.Hội nghị Pari diễn ra trong khoảng thời gian nào
A.                    5/1968 đến 27/1/1973
B.                    Cuối năm 1969 đến đầu năm 1973
C.                    12/1972 đến 27/1/1973
D.                    1970 đến 1973
                       
56.Để ép ta nhân nhượng, ký một hiệp định do Mĩ đặt ra Nich Xơn đã cho  máy bay B52 đánh  vào đâu trong 12 ngày đêm năm 1972
A.                    Hà Nội, NamĐịnh
B.                    Hà Nội, Hải Phòng
C.                    Hà Nội, Thanh Hóa
D.                    Nghệ An, Hà Tĩnh
                       
57.Sau khi hiệp định Pari ký kết tình hình ở miền Namnhư thế nào?
A.                    Mĩ đã cút nhưng ngụy chưa nhào
B.                    Cả Mĩ Ngụy đều bị thất bại
C.                    Ta đã dành thắng lợi ở Tây Nguyên
D.                    Ta kết thúc thắng lợi về quân sự và ngoại giao
                       
58.Sau khi Hiệp dinh Pari được kí kết ,miền Bắcnước ta tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của hậu phương nhue thế nào?
A.                    Đưa vào miền Nam,Campuchiavà Lào hàng chục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong
                    ,cán bộ chuyên môn , nhân viên kĩ thuật
B.                    Đưa vào miền Namhàng trục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ chuyên
                     môn , nhân viên kĩ thuật
C.                    Đưa vào Sài Gòn –Gia Địnhhàng trục vạn bộ đội ,hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ
                     chuyên môn ,nhân viên kĩ thuật
D.                    Đưa vào mỉền Nam,Campuchiavà Lào các loại vũ khí  phương tiện chiến tranh hiện đại nhất

59.Thắng lợi nào của quân dân miền Nam trong những năm 1970-1972 buộc Mĩ phải thừa nhận thất bại chiến lược “Viêt Nam  “hóa chiến tranh ?
A.                    Cuộc tiến công chiến lược 1972 ,chủ yếu đánh vào Quảng Trị
B.                    Đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mĩ trong 12 ngày đêm  ở Hà Nội và Hải
                      Phòng
C.                    Trong chiến dịch đông xuân 1969-1970
D.                    Tất cả thắng lợi trên

60.Sự kiện nào tác động đến hội nghị Bộ chính trị (từ 18-12-1974 đến 9-1-1975) để Hội nghị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975?
A.                    Chiến thắng Buôn Ma Thuột
B.                    Chiến thắng Tây Nguyên
C.                    Chiến thắng Quảng trị

D.                    Chiến thắng Phước Long và đường số 14


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//