Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
Trắc nghiệm lịch sử lớp 9 – Phần I
Dành cho ôn thi Lịch sử lớp 9, ôn tập lịch sử lớp 9, thi vào lớp 10 môn Lịch sử
Trắc nghiệm lịch sử, Lịch sử 9, Lịch sử1.Chiến dịch mà quân ta dành được thắng lợi lớn nhất trong những năm 1951-1953 là chiến dich nào ?
A.                    Chiến dịch Tây  Bắc
B.                    Chiến dịch Trung du
C.                    Chiến dịch Hòa Bình
D.                    Chiến dich Hà -Nam-Ninh
                       
2.Chánh quân bộ của địch xuất phát từ đâu tiến lên đánh Hòa Bình?
A.                    Thái Nguyên
B.                    Hà Nội
C.                    Hà Giang
D.                    Lai Châu

3.Nhiệmm vụ chủ yếu của cách mạng được Chủ Tịch Hồ Chí Minh vạch  ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II  của Đảng (1951)là  gì ?
A.                  Tiêu diệt thực dân  Pháp xâm lược,giành thắng lợi hoàn toàn
B.                    Tiêu diệt thực dân  Pháp xâm lược,đánh bại bọn can thiệp Mĩ
C.                    Tiêu diệt thực dân  Pháp xâm lược,Đánh bại bọn can thiệp Mĩ dành đọc lập thống nhất hoàn
                      toàn, bảo vệ cách  mạng thế giới
D.                    Tiêu diệt bọn thực dân Pháp xâm lược ,giúp nhân dân campuchia  tiêu diệt thực dân pháp xâm
                      lược, giành thắng lợi hoàn toàn

4.Trong các sự kiện chính trị sau đây,sự kiện nào có  tính chất quyết định nhất có  tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên ?
A.                    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)
B.                    Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh  và Liên Việt (3/1951)
C.                    Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)
D.                    Tất cả các sự kiện trên

5.Từ năm 1951 đến 1953, quân ta liên tiếp dành thắng lợi trên  mặt trận quân sự, hãy xác định chiến dịch quan trọng nhất trong các chiến dịch sau ?
A.                    Chiến dịch Trung Du
B.                    Chiến dịch Dường số 18
C.                    Chiến dịch Hòa Bình
D.                    Chiến dich Tây Bắc
                       
6.Ai là anh hùng trí thức được biểu dương trong đai hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)
A.                    Nguyễn Quốc Trị
B.                    Hoàng Oanh
C.                    Ngô Gia Khảm
D.                    Trần Đại Nghĩa

7.Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản  kế hoạch Rơve
A.                    Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947
B.                    Chiến dịch biên giới thu-đông 1950
C.                    Chiến Dịch Hòa Bình 1951-1952
D.                    Chiến dich Tây Bắc 1952
                       
8.Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm  phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ?
A.                    Chiến dịch biên giới thu đông 1950
B.                    Chiến d ịch biên giới Đông Xuân 1953-1954
C.                    Chiến dịch Hòa Bình ,Tây  Bắc ,Thượng Lào (1951-1953)
D.                    Chiến dịch Điện Biên Phủ
                       
9.Bước 1 của  kế hoạch Nava từ thu đông 1953 và xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược ở đâu?
A.                    Miền  Bắc
B.                    Miền Nam
C.                    Cả  hai miền Nam –Bắc
D.                    Tây Bắc

10.Vì sao  tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?
A.                    Điện Biên Phủ có chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta
B.                    Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu
C.                    Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng kiên cố
D.                    Câu A và C đúng

11.Đợt tấn công đầu tiên mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân ta đánh vào đâu ?
A.                    Phân khu trung tâm
B.                    Phân khu phía Bắc
C.                    Phân khu phía Nam
D.                    Phân khu phía Bắc và phía Đông

12.Từ cuối 1953 đến đầu 1954 , ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào
A.                    Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sênô, Luôngphabăng
B.                    Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Luôngphabăng
C.                    Điện Biên Phủ, Thà Khẹt Plâycu. Luôngphabăng
D.                    Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Sầm Nưa
                       
13.Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là  gì ?
A.                    “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”
B.                    “Thà  hi sinh tất cả để đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ “
C.                    “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”
D.                    Câu B và  C đúng
                       
14.Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ ?
A.                    30-3 đến 26-4-1954
B.                    30-3 đến 24-4-1954
C.                    01-5 đến 5-7-1954
D.                    Tất cả các niên đại trên

15.Lấy thân mình lấp lỗ châu mai là hành động của anh hùng nào trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 ?
A.                    Bế Văn Đàn
B.                    Phan Đình Giót
C.                    Tô Vĩnh Diện
D.                    La Văn Cầu
                       
16.Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào
A.                    Chính trị, ngoại giao
B.                    Kinh tế ,văn hóa
C.                    Quân sự
D.                    Chính trị, văn hóa
                       
17.Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi được đánh giá như “một mốc lịch sử bằng vàng “ Dó là câu nói của ai ?
A.                    Võ Nguyên Giáp
B.                    Hồ Chí Minh
C.                    Phạm Văn Đồng
D.                    Trường Trinh

18.“Chín năm làm môt Điện Biên
Nên vành hoa đỏ, nên thiêng sử vàng”
Hai câu thơ đó của nhà thơ nào?
A.                    Chế Lan Viên
B.                    Huy Cận
C.                    Tố Hữu
D.                    Tế Hanh

19.Các văn bản cuối cùng của hiệp định Giơnevơ về vấn đề Đông Dương được kí kết vào thơi gian nào?
A.                    12/7/1954
B.                    21/7/1954
C.                    27/5/1954
D.                    5/7/1954

20.Ngày 16-5-1955, gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây ở  miền Bắc Việt Nam
A.                    Quân Pháp rút khỏi Hà Nội
B.                    Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng
C.                    Quân Pháp rút khỏi Cát Bà

D.                    Miền Bắc hoàn toàn giải phóng 


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//