Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
1000 đề và đáp án GDCD 12 (Đề 2, có ma trận)


I. Mục đích đề kiểm tra:
1.Kiến thức: Nhằm kiểm tra mức độ  kiến thức của học sinh từ bài 6 đến bài 9, lớp GDCD 12:
-Nêu được khái niệm và ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận.
-Hiểu được quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo của công dân.
-Nêu được nội dung pháp luật về dân số.
-Hiểu được nguyên tắc hoạt động của quốc phòng, an ninh.
2.Kỹ năng:
-Vận dụng những kiến thức pháp luật với sự phát triển  của công dân để giải quyết tình huống ngoài cuộc sống.
3.Thái độ:
-Phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về quyền học tập của công dân.
II. Hình thức kiểm tra:                                
  Tự luận.
III. Ma trận đề:

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng
Tự luận
Tự luận
Tự luận

1.Công dân với các quyền tự do cơ bản.

-Nêu được khái niệm và ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận.Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
1
2
20%


1
2
20%
2. Công dân với các quyền dân chủ.
.

-Hiểu được quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo của công dân.


Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:

1
2
20%

1
2
20%
3. Pháp luật với sự phát triển của công dân.

-Biết thực hiện và có khả năng nhận xét thực hiện quyền học tập của công dân theo quy định của pháp luật.

Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:


1
2
20%
1
2
20%
4. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất.


-Nêu được nội dung pháp luật về dân số.

-Hiểu được nguyên tắc hoạt động của quốc phòng, an ninh


Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
1
2
20%
1
2
20%

2
4
4%
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỷ lệ:
2
4
40%
2
4
40%
1
2
20%
5
10
100%


IV. Đề kiểm tra:
 Tự luận (10 điểm)

Câu 1: (2 điểm)
Hãy trình bày được khái niệm và ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận?
Câu 2: (2 điểm)
Nêu quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo của công dân?
Câu 3: (2 điểm)
Nội dung pháp luật về dân số thể hiện như thế nào?
Câu 4: (2 điểm)
Em hiểu như thế nào là nguyên tắc hoạt động của quốc phòng, an ninh ở nước ta?
Câu 5: (2 điểm)
Bài tập tình huống:
 Sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở, cả hai chị em Hường và Tuấn cùng có nguyện vọng vào lớp 10 Trung học phổ thông, nhưng vì gia đình khó khăn nên ông Thịnh ( bố Hường) đã quyết định: Thằng Tuấn là con trai nên cần tiếp tục học, còn con Hường là con gái có học cũng chỉ làm ruộng và đi lấy chồng như những đứa con gái làng này nên ở nhà đề đở đần cha mẹ, chờ lấy chồng.
Câu hỏi:
1/Em có nhận xét gì về ý kiến của ông Thịnh?
2/Em có thể khuyên Hường điều gì?


KIỂM TRA HỌC KÌ II
                       MÔN: GDCD 12
V. Đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm
Tự luận (10 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Khái niệm và ý nghĩa quyền tự do ngôn luận:
*Khái niệm: (1điểm)
 - Quyền tự do ngôn luận: CD có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, XH của đất nước.
*Ý nghĩa: (1điểm)
- Đảm bảo quyền tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự của công dân.
- Là điều kiện để công dân tham gia quản lí NN và XH
Câu 2: (2 điểm)
Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo của công dân:( Mỗi ý 0.5 điểm)
-B1:Người tố cáo gửi đơn tố cáo.
-B2:Người giải quyết tố cáo phải tiến hành xác minh và quyết định về nội dung tố cáo.
-B3:Người tố cáo cho rằng giải quyết tố cáo không đúng thì có quyền tố cáo với cơ quan, tố cáo cấp trên.
-B4:Cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết lần hai có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn quy định.
Câu 3: (2 điểm)
Nội dung pháp luật về dân số thể hiện:
- Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số. (0.5 điểm)
- Ổn định quy mô, cơ cấu và phân bố dân số hợp lí. (0.5 điểm)
- Nâng cao chất lượng dân số. (0.25 điểm)
- Xây dựng gia đình bền vững hạnh phúc. (0.25 điểm)
- Thực hiện tốt Luật HN&GĐ; Pháp lệnh dân số thực hiện KHHGĐ. (0.5 điểm)
Câu 4: (2 điểm)                  
Nguyên tắc hoạt động của quốc phòng, an ninh ở nước ta:
- Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ quốc phòng an ninh. (0.5 điểm)
- Kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. (0.5 điểm)
- Phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh quốc phòng với đối ngoại. (0.5 điểm)
- Chủ động phòng ngừa âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia. (0.25 điểm)
- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. (0.25 điểm)
Câu 5: (2 điểm)
Bài làm cần nêu được:
1/ Quan niệm của ông Thịnh là sai trái, không phù hợp với chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền học tập và quyền bình đẳng của công dân. Pháp luật không chỉ nghiêm cấm hành vi, biểu hiện trọng nam khinh nữ, mà còn tạo mọi điều kiện cần thiết để ưu tiên cho công dân nữ được có cơ hội học tập tốt.( 1 điểm)
2/ Bạn Hường hãy bình tĩnh nói chuyện với bố để có thể hiểu và ủng hộ mình. Một khi Hường đã quyết tâm thực hiện quyến học tập của mình thì phải phấn đấu thực hiện cho bằng được. ( 1 điểm)


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//