Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I LỊCH SỬ, CÓ MA TRẬN CHUẨN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI
                 TỔ XÃ HỘI
ĐỀ KIỂM TRA HKI
Năm học 2014-2015
Môn : Lịch Sử 12
Thời gian làm bài : 45 phút

I.                   MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA
            - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức lịch sử- phần Lịch sử thế giới lớp 12 so với yêu cầu của chương trình. Từ kết quả kiểm tra các em tự  đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung sau.
- Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy nếu thấy cần thiết.
* Về kiến thức: HS cần hiểu
 A. Phần Lịch sử thế giới:
            - Sự hình thành trật tự thế giớ mới sau CTTG II, trật tự hai cực Ianta
            - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-2000)
            - Phong trào cách mạng ở các nước khu vực châu Á, Phi và Mỹ Latinh sau CTTG II
            - Tình hình các nước tư bản chủ yếu sau CTTG II
            - Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh
            - Cuộc cách mạng khoa học- công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
 B. Phần Lịch sử Việt Nam:
            - Nắm được những nét chính về Lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn 1919 - 1925, 1925 - 1930, 1930 - 1945, 1945 - 1954.
* Về kỹ năng:
HS phải có các kỹ năng viết bài kiểm tra tự luận, kỹ năng trình bày, kỹ năng lựa chọn kiến thức để phân tích, kỹ năng lập.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
            - Hình thức: Tự luận

III. THIẾT LẬP MA TRẬN
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Tổ chức Liên Hợp Quốc
Biết được sự ra đời, nguyên tắc hoạt động của LHQ. Các tổ chức của LHQ đang có mặt ở VN
Hiểu được vai trò của LHQSố câu
Số điểm
Tỷ lệ %
81% x 4.0 = 3,25
19% x 4.0 = 0,754.0 đ= 40%
Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Hiểu đựơc nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám
Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám


Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

85% x 3.5 = 3.0
25% x 3.5 = 0.5

3.5 đ = 35%
Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Biết được nội dung chính của Hiệp định Sơ Bộ
Hiểu được ý nghĩa của việc kí Hiệp định Sơ Bộ đối với nước ta lúc nàySố câu
Số điểm
Tỷ lệ %
60% x 2.5 = 1.5
40% x 2.5 = 1.0


2.5 đ = 25%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
3.25 + 1.5 = 4.75
47.5%
0.75+ 3.0+1.0 =4.75
47.5%
0.5

5%
Số câu: 3
Số điểm:10
Tỷ lệ:
100 %

IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1  . (4.0đ) Hoàn cảnh ra đời, nguyên tắc hoạt động, và vai trò của tổ chức Liên Hợp Quốc ? Em hãy kể tên một số tổ chức của Liên Hợp Quốc đang có mặt ở Việt Nam ?
 Câu 2  . (3.5đ)  Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945 . Theo em, nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì ?
Câu 3  . (2.5đ) Nội dung chính và ý nghĩa của Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 - 3 - 1946 giữa ta và Pháp ?
                                                                                
Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài
………Hết……….

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM

Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1  . (4.0đ)
Hoàn cảnh ra đời, nguyên tắc hoạt động, và vai trò của tổ chức Liên Hợp Quốc. Em hãy kể tên một số tổ chức của Liên Hợp Quốc đang có mặt ở Việt Nam .

 Hoàn cảnh

- 25 – 4 è 26 – 6 – 1945, đại biểu 50 nước họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua Hiến chương thành lập Liên hợp quốc.
05
- 24 – 10 – 1945, bản Hiến chương chính thức có hiệu lực.
0,25
Nguyên tắc hoạt động

- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
0,5
- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
0,5
- Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
0,25
- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
0,25
- Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn: Liên Xô (Nga), Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc.
0,25
 Vai trò

- Giữ gìn hoà bình, an ninh quốc tế.
0,25
- Thúc đẩy giải quyết tranh chấp quốc tế bằng hoà bình.
0,25
- Phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị về kinh tế, văn hoá… giữa các nước thành viên.
0,25
- Các tổ chức Liên hợp quốc có ở Việt Nam: WHO, FAO, IMF, ILO, ICAO, UNESCO…(Nêu được chính xác 3 tổ chức trở lên được điểm tối đa của phần này là 0,75đ)
0,75
Câu 2
(3,5đ)
Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử  của Cách mạng tháng Tám 1945 . Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

      Nguyên nhân thắng lợi

 Nguyên nhân chủ quan:

+ Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc ; vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi thì cả dân tộc nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.
0,5
+ Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu.
0,5
+ Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh.
0,25
+ Trong những ngày khởi nghĩa, toàn Đảng, toàn dân quyết tâm cao. Các cấp bộ Đảng chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, chớp đúng thời cơ.
0,25
- Nguyên nhân khách quan: Quân Đồng minh đánh thắng phát xít, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân ta khởi nghĩa thành công.
0,25
 Ý nghĩa lịch sử

- Tạo ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp hơn 80 năm và Nhật gần 5 năm, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà...
0,5
- Mở ra một kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập, tự do, kỉ nguyên nhân dân nắm chính quyền, làm chủ đất nước.
0,25
- Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền, chuẩn bị điều kiện cho những thắng lợi tiếp theo.
0,25
- Góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít ; cổ vũ các dân tộc thuộc địa trong đấu tranh tự giải phóng.
0,25
Nguyên nhân quan trọng nhất

+ Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu.
0,5
Câu 3
(2,5đ)
Nội dung chính và ý nghĩa của Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 - 3 - 1946 giữa ta và Pháp

  Nội dung

Chiều 6 – 3 – 1946, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với Xanhtơni bản Hiệp định sơ bộ. Nội dung:
0,25
      - Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính riêng và là thành viên của liên bang Đông Dương, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.
0,5
- Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cho 15.000 quân ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, rút dần trong thời hạn 5 năm.
0,5
- Hai bên ngừng bắn ở Nam bộ
0,25
Ý nghĩa

- Ta tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc.
0,5
- Đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc và bọn tay sai ra khỏi nước ta.
0,25
- Ta có thêm thời gian hòa bình để củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống Thực dân Pháp về sau.
0,25
Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//