Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 - Có đáp án và ma trận


                                                                      
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2016-2017, MÔN: LỊCH SỬ 9
(Thời gian làm bài 45  phút, không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 01 trang

A. Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm)
    Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ( mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm)  
Câu 1. (0,5 điểm)
      Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào ngày.
A - 1/ 8 /1858
B - 31/8/1858
C - 1/ 9/ 1858
D - 1/10/1858
Câu 2. (0,5 điểm)
     Nội dung quan trọng nhất của chiếu Cần Vương là:
A. Kêu gọi nhân dân hạ vũ khí, thôi không đánh Pháp
B. Kêu gọi nhân dân ủng hộ vua Hàm Nghi đăng quang
C. Kêu gọi nhân dân Bắc Kì và Trung Kì tiếp tục đánh Pháp
D. Kêu gọi văn thân và nhân dân cả nước đứng lên giúp vua cứu nước
Câu 3.(0,5 điểm).
      “Hầu hết các đề nghị cải cách Duy Tân nửa sau thế kỉ XIX đều được thực hiện”. Nhận xét  trên:
A. Sai B. Đúng
Câu 4. (0,5 điểm)
      Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nước ta bị chia làm:
A. Hai xứ với hai chế độ chính trị khác nhau
B. Ba xứ với ba chế độ chính trị khác nhau
C. Ba xứ với ba chế độ chính trị giống nhau
D. Bốn xứ nhưng với một chế độ chính trị thống nhất
Câu 5. (1,0 điểm)
        Nối cột A với cột B sao cho đúng:
               A
                                         B
1 - Nguyễn Trung Trực
a- “ Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã”
2 - Trần Bình Trọng
b-  “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”
3 - Trần Hưng Đạo

B. Phần tự luận: ( 7,0 điểm )
 Câu 6  (3,0 điểm): Nêu nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?
 Câu 7 (4,0 điểm): Vì sao Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của Người có điểm gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?
 
…………….. Hết …………..

MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
 

Các chủ đề chính
Các mức độ nhận thức

Tổng điểm


Nhận biết


Thông hiểu
        
        Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
        

TL

TN

TL    
           

TN

TL

TN

TL                      
Chương I
Cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1858- cuối thế kỉ XIX
1c
(0,5)

   2c
(0,5)
 1c
(3,0)
1c
(1,0)5,5đ

Chương II
Xã hội Việt Nam tờ 1897-1918
1c
(0,5)
1c
(4,0)
  
4,5đ

1 c

3c
1c
1c


1c
10,0 đ


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN KIM BÔI
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SAT CHẤT LƯỢNG
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9, NĂM HỌC 2016 – 2017


A. Phần trắc nghiệm: (3,0 đ)


Câu

1

2

3

4
   Ý  đúng
C
D
A
 B
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5

Câu 5 (1,0 điểm, mỗi ý đúng 0,5 điểm):     a -  3 b - 1     

B. Phần tự luận: (7,0 điểm )
Câu 6.( 3,0 điểm)  Tại sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam ?
- Từ giữa thế kỉ  XIX tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược phương Đông để mở rộng thị trường.(1,0 điểm)
- Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên .(1,0 điểm)
- Chế độ phong kiến Việt Nam đang khủng hoảng,suy yếu .(1,0 điểm)
Câu 7 ( 4,0 điểm)
          Vì sao Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu nước ?
 - Người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp thống trị. (1,0 điểm)
- Các phong trào chống Pháp đều bị thất bại, đất nước bị khủng hoảng về đường lối lãnh   
 đạo.(1,0 điểm)
  - Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân nên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (1,0 điểm)

          Điểm mới: Phan Bội Châu dựa vào Nhật để đánh Pháp, Phan Châu Trinh dựa vào Pháp để canh tân đất nước, còn Người sang phương Tây tìm hướng cứu nước cho dân tộc (1,0 điểm).


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//