Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12  - MÃ ĐỀ 002

ĐỀ KIỂM TRA GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12
MÃ ĐỀ: 02

THỜI GIAN: 15 PHÚT
Yêu cầu: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau đây:
Câu 1. Đặc điểm của pháp luật là:
a.  PL thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
b. PL là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung.
c.  PL do Nhà nước đặt ra và bảo vệ.
d. Tất cả những câu trên.
Câu 2. Pháp luật là phương tiện để công dân:
a.     Sống tự do, dân chủ.
b.     Thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
c.      Quyền con người được tôn trọng và bảo vệ.
d.     Công dân phát triển toàn diện.
Câu 3. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính ....................do ................... ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị để điều chỉnh các ...........................
a.  Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ pháp luật
b.  Bắt buộc – nhà nước – quan hệ xã hội
c.   Bắt buộc chung – quốc hội – quan hệ xã hội
d.  Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ xã hội
Câu 4. Cơ quan thường trực của Quốc hội của nước ta hiện nay là:
a.  Hội đồng dân tộc
b.  Ủy ban Quốc hội
c.   Ủy ban thường vụ Quốc hội
d.  Cả a, b, c đều đúng
Câu 5. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế được thể hiện:
a.     Pháp luật và kinh tế đều là những phương tiện cần thiết của Nhà nước.
b.     Kinh tế là cơ sở để sinh ra pháp luật.
c.      Pháp luật vừa phụ thuộc vào kinh tế, vừa tác động trở lại đối với kinh tế.
d.     Pháp luật là sự thể hiện của kinh tế.
Câu 6: “Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.   Bộ phận giả định là:
a.     Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa về dịch vụ
b.     Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng
c.      Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này
d.     Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Câu 7. Vi phạm hình sự là:
a.     Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
b.     Hành vi nguy hiểm cho xã hội.
c.      Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
d.     Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
Câu 8. Vi phạm nào sau đây được gọi là vi phạm hành chính?
a.      Hành vi nguy hiểm cho xã hội , bị coi là tội phạm.
b.     Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước.
c.      Hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
d.     Hành vi vi phạm pháp luật xâm hại các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
Câu 9. Thi hành pháp luật có nghĩa là:
a.      Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.
b.     Mọi công dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.
c.      Người phạm tội bị xử phạt tù và phải thi hành hình phạt.
d.     Cán bộ nhà nước thi hành pháp luật.
Câu 10. Pháp luật bắt buộc đối với ai?
a. Đối với mọi công dân.
b. Đối với mọi cá nhân, tổ chức.
c. Đối với mọi cơ quan, nhà nước.
d. Đối với mọi tổ chức xã hội.

* Lưu ý: HS được sử dụng tài liệu và không trao đổi bài. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị huỷ kết quả bài làm.

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//