Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 12
Đề 1:
Câu 1. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
a, Hòa bình, trung lập
b, Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
c, Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người
d, Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ
Câu 2. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:


a, Lênin.                                                        b,  Xtalin.
c, Goocbachốp                                              d, Enxin.
Câu 3. Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:
a, Tháng 10 – 1948                                               b, Tháng 10 - 1949
c, Tháng 10 – 1950                                               d, Tháng 10 - 1951.
Câu 4. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay:
a, Thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.
b,  Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.
c, Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.
d, Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới,
Câu 5. Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
a/. Ngày 8-8-1967                                         b/. Ngày 8-8-1977
c/. Ngày 8-8-1987                                         d/. Ngày 8-8-1997
Câu 6. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979:
a/. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.
b/. Đối đầu căng thẳng,
c/. Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.
d/. Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.
Câu 7. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:
a/. Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc,
b/. Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.
c/. Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.
      d/. Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.
Câu 8. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy" vì:
a/. Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và Mỹ.
b/. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước ở châu Phi đã giành được độc lập.
c/. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở châu Phi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân,
d/. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở châu lục này.
Câu 9. Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
a/. Angiêri                                            b/. Ai Cập,
c/. Ghinê                                              d/. Tuynid.i
Câu 10. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mỹ latinh đã được mệnh danh là:
a/. "Hòn đảo tự do"                                       b/. "Lục địa mới trỗi dậy".
c/. "Lục địa bùng cháy"                       d/. "Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội"..
Câu 11. Tháng 4/1961, Cuba tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong điều kiện:
a/. Đánh thắng sự can thiệp của Mỹ.
b/. Hoàn thành cuộc cải cách dân chủ.
c/. Thành lập Đảng Cộng sản Cuba.
d/. Câu a và b đúng,
Câu 12. Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ latinh:
a/. Từ năm 1945 đến năm 1959
b/. Từ năm 1959 đến những năm 80 của thế kỷ XX,
c/. Từ những năm 80 đến những năm 90 của thế kỷ XX.
d/. Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay.
Câu 13:  Xu thế toàn cầu hóa bắt từ khi nào?
a.     Những năm 60 của thế kỷ XX.
b.     Những năm 70 của thế kỷ XX.
c.      Những năm 80 của thế kỷ XX.
d.     Những năm 90 của thế kỷ XX.


Câu 14. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
      a/. Là một trật tự thế giới mới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.
       b/. Là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.
       c/. Là một trật tự thế giới có sự phân tuyên triệt để giữa hai phe: XHCN và TBCN.
        d/. Là một trật tự thế giới mới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa.
Câu 15. Thuận lợi lớn của Liên Xô sau chiến tranh thế giới hai là:
        a/. Các nước tư bản dỡ bỏ cấm vận, bao vây Liên Xô
        b/. Vị thế, uy tín của Liên Xô được nâng cao trên thế giới
        c/. Trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới.
        d/. Liêng bang Xô viết được mở rộng, số thành viên tăng lên 15 nước.
Câu 16/. Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở Liên Hợp Quốc:
a/. Xan Phơranxixcô.                                    b/. Niu Ióoc,
c/. Oasinhtơn.                                                         d/. Caliphoócnia.
Câu 17. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô):
a/. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
b/. Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc.
c/. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận,
d/. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.
Câu 18. Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc:
a/. Tháng 9 - 1967.                                        b/. Tháng 9 - 1977,
c/. Tháng 9 - 1987.                                         d/. Tháng 9 - 1997.
Câu 19. Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc là:
a/. 24/10/1945,                                    b/. 4/10/1946.
c/. 20/11/1945.                                    d/. 27/7/1945.
Câu 20. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
a/. Anh.                                               b/. Pháp.
c/. Mỹ,                                                          d/. Nhật
Câu 21. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai đã có tác động tích cực đến xã hội loài người:
a/. Đưa con người bước sang nền văn minh công nghiệp.
b/. Làm thay đổi cơ bản các yếu tố sản xuất,
c/. Làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội gắn liền với kỹ thuật hiện đại.
d/. Câu b và c đúng.
Câu 22. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai đã gây những hậu quả tiêu cực đến đời sống của con người:
a/. Đưa con người trở về nền văn minh nông nghiệp.
b/. Cơ cấu dân cư thay đổi, lao động công nông giảm đi, lao động dịch vụ và trí óc tăng lên.
c/. Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng,
d/. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 23: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai
a/. Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động
b/.Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao
c/. Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh
d/. Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi
Câu 24: Lí do Mĩ đạt được nhiều thành tựu rực rơ ̃về khoa học - kĩ thuật
a/. Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai
b/. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm  chiến lược để phát triển đất nước
c/. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.
d/. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh
Câu 25: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thứ hai
a/. Biết xâm nhập thị trường thế giới
b/. Tác dụng của những cải cách dân chủ
c/. Truyền thống " Tự lực tự cường"
d/. Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật
Câu 26: Thời gian thành lập khối thị trường chung Châu Âu ( EEC)
a/. Tháng 1-1949                                                    b/. Tháng 5-1955
c/. Tháng 3-1957                                                    d/. Tháng 3-1958
Câu 27: Yếu tố nào thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa cách mạng Lào với cách mạng Việt Nam?
        a/. Đặc điểm vị trí địa lý                              b/. Đặc điểm lịch sử.
        c/. Đặc điểm văn hóa.                                  d/. Tất cả các ý trên.

Câu 28: Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai
a/. Do yêu cầu cuộc sống
b/. Do yêu cầu chiến tranh thế giới thứ hai
c/. Những thành tựu khoa học- kĩ thuật  cuối thế kỷ XIX đầu thế kỹ XX, tạo tiền đề và thúc đẩy sự bùng nổ cách mạng khoa học- kĩ thuật lần hai
d/. Tất cả đều đúng
Câu 29: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế  trong những năm 1945 - 1950 là:
a/. Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá.
b/. Tiến hành công cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.
c/. Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ.
d/. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.
Câu 30:  Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là:
a/. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
b/. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của    trái đất.
c/. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.
d/. Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

Họ và tên: …………………...................................................................
ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 12
Đề 2:
Câu 1. Hội nghị Ianta (2-1945)din ra khi cuc Chiến tranh thế giới thứ hai
       A. Đã hoàn toàn kết thúc.
       B. Bước vào giai đoạn kết thúc.
       C. Đang din ra vô cùng ác liệt.
       D. Bùng n và ngày càng  lan rộng.
Câu2. Một trong những mục đích của tổ chc liên hợpquốc
 A. trng trị các hoạt đng gây chiến tranh.
 B. thúc đy quan h thương mại tự do.
 C. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
 D. ngăn chn tình trạng ô nhim môi trường.
Câu 3. Chính ch đối ngoại của Liên bang Nga t năm 1991 đến năm 2000 ng về phương Tây, khôi phục và phát trin quan h với các nước ở.
  A. châu Á.
  B. châu Âu.
  C. châu Phi.
  D. châu Mĩ.
Câu4. Sự kiện nào dướiđây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc“Chiến tranhlnh”?
  A. Đạo luật vin tr nước ngoài củaQuốc hội Mĩ.
  B. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.
  C. Diễn văn ca ngoại trưởng Macsan.
  D. Chiến lược toàn cu của Tổng thống Mĩ Rudơven.
Câu5. Nhng quốc gia Đông Nam Á tuyên b độc lập trong năm 1945
        A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
        B. Campuchia, Malaixia, Brunây.
        C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.
        D. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.
Câu 6. Sau khi “Chiến tranh lạnh”chm dt, Mĩ muốn thiết lập một trt tự thế giới như  thế nào?
 A. Đa cc.
  B. Một cc nhiều trung tâm.
  C. Đa cc nhiu trung tâm.
  D. Đơn cc.
Câu7.  Xu thế toàn cầuhoá trên thế giới là h quả của
A.  Sự phát trin quan h thương mại quốc tế.
 B.  Cuộc cách mạng khoa học công nghệ.
C.  S ra đời của các công ty xun quốc gia.
D.  Quá trình thng nhất thị trường thế giới.
Câu 8.Đặc đim lớn nhất của cuộc cách mng khoa học- thuật sau Chiến tranh thế giớithứ hai
A. thuật trở thành lc lượng sản xuất trực tiếp.
B. khoa hc trở tnh lc lượng sản xuất trực tiếp.
C. Sựbùng n của các lĩnh vc khoa học  -  ng nghệ.
D. Mọi phát minh thuật đều bắt nguồn từ sn xuất.
Câu 9: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ ?
a/. Mở rộng lãnh thổ.
b/. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.
c/. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
d/. Khống chế các nước khác.
Câu 10: Khối quân sự  được thành lập ở Đông Nam Á vào 9/1954 là:
a/. NATO                                              b/. CENTO
c/. SEATO                                            d/. ASEAN
Câu 11:Những nước tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Băng Cốc  (8/1967) là:
a/. Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia.
b/. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây.
c/. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia.
d/. Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia.
Câu 12: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi Vì sao?
a/. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập .
b/. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã .
c/. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập .
d/.Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi .
Câu13: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc ở nước nào của châu Phi:
a/. Ai Cập                                             b/. Tuynidi
c/. Angôla                                              c/. Angiêri
Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản  của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:
a/. Năm 1960 "Năm châu Phi" .
b/. Năm 1962 Angiêri giành được độc lập .
c/. 11/11/1975 nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời .
d/. Năm 1994 Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen  đầu tiên ở Nam Phi .
Câu 15: Vì sao  sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy"?
a/. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng .
b/. Ở đây nhân dân đã đứng lên chống đế quốc Mĩ .
c/. Ở đây có cuộc cách mạng nổi tiếng nổ ra và thắng lợi ở Cuba .
d/. Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ .
Câu 16: Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh" ?
a/. Achentina
b/. Chi lê
c/. Nicanagoa
d/. Cuba
Câu 17 :  Mĩ trở thành trung tâm kinh tế -  tài duy nhất của thế giới trong thời gian nào của thế kỉ XX ?
a/. Thập niên 40 - 50.                                    b/. Thập niên 50 - 60.
c/. Thập niên 60 - 70.                                   d/. Thập niên 70 - 80.
Câu 18: Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là:
a/. Kennơđi                                                   b/. Nichxơn
c/. B. Clintơn                                                          d/. G. Bush
Câu 19: Mĩ đã tuyên bố xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào thời điểm nào ?
a/. Năm 1976.                                                        b/. Năm 1995.
c/. Năm 2004.                                                         d/. Năm 2006.
Câu 20: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớ n của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:
a/. Mĩ - Anh  - Pháp.                                     b/. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
c/. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.                          d/. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
Câu 21: Nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng "thần kì" vào những năm 60 - 73 của thế kỉ XX là do:
a/. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật của thế giới phát triển mạnh.
b/. Làm giàu trong cuộc chiến tranh Mĩ xâm lược Triều Tiên.
c/. Làm giàu trong cuộc chiến tranh Mĩ xâm lược Việt Nam.
d/. Tất cả các nhân tố trên.
Câu 22: Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN vào thời gian nào ?
a/. Tháng 2/1945                                           b/. Ngày 12/3/1947
c/. Tháng 7/1947                                             d/. Ngày 4/4/1949
Câu 23: Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc chiến tranh lạnh là:
a/. Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang .
b/. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới .
c/. Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu .
d/. Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt .
Câu 24: Tại sao gọi là "trật tự hai cực Ianta" ?
a/. Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng .
b/. Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.
c/. Thế giới đã xãy ra nhiều cuộc xung đột ở Ianta.
d/. Tất cả các lí do trên
Câu 25: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện
a/. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM ) nă 1972.
b/. Định ước Henxinki năm 1975.
c/. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
d/. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991 )
Câu 26: Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật lần thứ  hai.
a/. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
b/. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.
c/. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.
Câu 27: Hai cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua, là những cuộc cách mạng nào ?
a/.Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX
b/.Cuộc caćh mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX
c/.Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX vàcuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX
d/.Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX
Câu 28: Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất vào năm nào?
A.   1955                                                 B. 1957
C.   1960                                                 D. 1961
Câu 29: Ba cường quốc Liên Xô – Mỹ - Anh thống nhất thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc tại hội nghị nào?
A.   Hội nghị Ianta tháng 2/ 1945
B.   Hội nghị Xan phơ ranxico tháng 6/1945
C.   Hội nghị Pôt xđam tháng 8/ 1945
D.   Cả a và b đều đúng
Câu 30: Sự kiện nào đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản?
A.   Mỹ đóng quân tại Nhật Bản .
B.   Mỹ viện trợ cho Nhật Bản.
C.   Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật ký kết.

D.   Mỹ xây dựng căn cứ quân sự trên đất Nhật Bản.


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//