Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA  - LẦN 1 MÔN LỊCH SỬ


 
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA  - LẦN 1
 Năm học 2015 – 2016
                        Môn thi : LỊCH SỬ
                        Ngày  thi: 31/5/2016
                 Thời gian làm bài 180 phút
                  (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (3,0 điểm.
        1. Tại sao nói từ đầu những năm 1990, một thời kì mới đã mở ra cho các nước Đông Nam Á?
        2. Cơ hội và thách thức  của Việt Nam khi gia nhập vào ASEAN?

Câu 2 (3,0 điểm).
  Cho bảng niên biểu sau:
Thời gian
Sự kiện
2/1930
3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công
3/1930
Cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định
1/5/1930
Lần đầu tiên công nhân tổ chức ngày Quốc tế lao động
5/1930
Bùng nổ 54 cuộc đấu tranh
6,7,8/1930
Có 121 cuộc đấu tranh
12/9/130
8000 nông dân huyện Hưng Nguyên  (Nghệ An) biểu tình
9,10/1930
Cả nước bùng nổ 362 cuộc đấu tranh
      1. Trình bày  diễn biến của cao trào cách mạng 1930 – 1931?
      2. Tại sao nói cao trào cách mạng 1930 – 1931 là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Câu 3 (2,0 điểm).
Trình bày những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Suy nghĩ của anh (chị) về việc vận dụng những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc bảo vệ tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam hiện nay?

Câu 4 (2,0 điểm).
Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954) và Hiệp định Pari (27/1/1973)? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi Hiệp định trên?
---------------------- HẾT ----------------------
Thí sinh không được dùng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và Tên thí sinh………………………                 SBD…………………………………
TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I   KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA – LẦN 1
        TỔ: SỬ- ĐỊA-GDCD                                     Năm học 2015 - 2016

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ
(Đề chính thức)
Ngày thi: 31 tháng  05 năm 2016
(Hướng dẫn chấm gồm 4 trang)
Câu
Yêu cầu nội dung
Điểm
1.
1. Tại sao nói từ đầu những năm 1990, một thời kì mới đã mở ra cho các nước Đông Nam Á?
2. Cơ hội và thách thức  của Việt Nam khi gia nhập vào ASEAN?
3,0
1. Tại sao nói từ đầu những năm 1990, một thời kì mới đã mở ra cho các nước Đông Nam Á?
- Từ đầu những năm 90 thế kỷ XX “Chiến tranh lạnh” và vấn đề Cam pu chia được giải quyết, tình hình chính trị được cải thiện, xu hướng nổi bật là mở rộng thành viên của ASEAN
- Kết nạp thêm Việt Nam (1995), Lào và Mianma (1997), Cam-pu-chia (1999).
- Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm sang hoạt động kinh tế.  ..Năm 1992, ASEAN quyết định trong vòng 10  - 15 năm biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA). Năm 1994, ASEAN lập Diễn đàn khu vực ARF với sự tham gia của 23 quốc gia trong và ngoài khu vực…
- Tháng 11/2007, các nước kí Hiến chương ASEAN, nhằm tạo môi trường hòa bình ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển của Đông Nam Á.
=> Như vậy từ một thời kì mới đã mở ra cho khu vực Đông Nam Á.
2.Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN
- Cơ hội:
+ Nến kinh tế Việt Nam có được hội nhập với nền kinh tế các nứơc trong khu vực, đó là cơ hội để vươn ra thế giới… Tạo điều kiện để ta thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực…
+ Ta có điều kiện để thu hút nguồn vốn, tiếp thu những tiến bộ khoa học - kỉ thuật, học hỏi trình độ quản lí của các nuớc trong khu vực…
+ Gia nhập ASEAN, thuận lợi để giao lưu và hợp tác về văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học - kỉ thuật, thể thao với các nước trong khu vực…
- Thách thức:
+ Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta có nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực và thế giới.
+ Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước trong khu vực với nuớc ta do có nhiều điểm tương đồng về kinh tế, văn hoá, xã hội…
+ Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hoá và chủ quyền của dân tộc…
1,5

0,25


0,5

0,5
0,25
1,5

0,75
0,250,25


0,25


0,75
0,25

0,25

0,25
2.
1. Trình bày  diễn biến của cao trào cách mạng 1930 – 1931?
2. Tại sao nói cao trào cách mạng 1930 – 1931 là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?
3,0

1.Diễn biến của cao trào cách mạng 1930 – 1931?
- Mở đầu phong trào là cuộc bãi công của 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng (2/1930)…., ở nhiều nơi như Thái Bình, Nghệ An, …nông dân liên tục nổi dây.
- Trong tháng 5/1930, trên cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh. Nhân 1/5/1930, nhân ngày Quốc tế lao động... Tính đến hết tháng 5/1930. Trong cả nước đã có 16 cuộc đấu tranh của công nhân, 34 cuộc đấu tranh của nông dân, 4 cuộc đấu tranh của học sinh .
- Từ tháng 6 đến tháng 8/1930, cả nước có 121 cuộc đấu tranh, trong đó có 22 cuộc đấu tranh của công nhân, 95 của nông dân, và 4 của các tầng lớp khác.
- Ngày 12/9/1930, 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên kéo đến huyện lị, đòi giảm sưu, giảm thuế. Khi lên đến thành phố Vinh, con số đã lên tới 30.000 người...Hệ thống chính quyền địch ở nhiều thôn, xã tan rã…Các Xô viết ra đời ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
- Trong tháng 9 và 10/1930, cả nước có 362 cuộc đấu tranh, trong đó có hơn 20 cuộc đấu tranh của công nhân, 300 cuộc đấu tranh của nông dân và hơn 10 cuộc cuả các tầng lớp khác…Thực dân Pháp tập trung lực luợng đàn áp, khủng bố phong trào... Đến giữa năm 1931, phong trào tạm lắng xuống.
2. Cao trào cách mạng 1930 – 1931 là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?
- Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, cao trào 1930-1931 đã chứng minh quyền lãnh đạo tuyệt đối thuộc về đảng cộng sản và giai cấp công nhân…
- Từ trong phong trào, khối liên minh công-nông được hình thành…
- Cao trào đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về công tác tư tưởng, về xây dựng khối liên minh công-nông và mặt trận dân tộc thống nhất, về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh…Vì vậy Đảng ta xem cao trào 1930-1931 là cuộc tổng diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám sau này.
2,0
0,5


0,50,25


0,50,25
1,0

0,25


0,25

0,5
3.
Trình bày những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Suy nghĩ của anh (chị) về việc vận dụng những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc bảo vệ tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam hiện nay?
2,0

- Bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945
+ Đảng phải có đường lối đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, kịp thời nắm bắt tình hình, đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp.
+ Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
+ Tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất, tạo nên sức mạnh toàn dân..
+ Trong chỉ đạo khởi nghĩa, linh hoạt kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang...khởi nghĩa từng phần, tiến tới Tổng khởi nghĩa... Kết hợp giữa đấu tranh và xây dựng để ngày càng vững mạnh về tổ chức, tư tưởng và chính trị, đủ năng lực lãnh đạo cách mạng thành công.
-  Trình bày suy nghĩ cá nhân:
+ Kiên định sự lãnh đạo của Đảng. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
+ Nhạy bén, năng động trước những biến đổi của tình hình thế giới và trong nước để có đường lối lãnh đạo phù hợp.
+ Xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc...
+ Bài học nắm bắt thời cơ, chớp thời cơ, vận hội để hội nhập, xây
1,0

0,250,25


0,250,25
1,0

0,25

0,25

0,25

0,25
4
Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954) và Hiệp định Pari (27/1/1973)? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi Hiệp định trên?
2,0

- Trong Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946): Trước những khó khăn của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám, nhất là âm mưu thôn tính nước ta của thực dân Pháp, khi chúng kí Hiệp định Hoa – Pháp (28/2/1946)…Ngày 6/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí bản Hiệp định sơ bộ. Theo đó, Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính…riêng, nằm trong Liên bang Đông Dương và thuộc khối Liên hiệp Pháp. Như vây, Hiệp định này chỉ mới công nhận tính thống nhất (quốc gia), nhưng chưa công nhận độc lập của nước ta. Việt Nam còn bị ràng buộc vào Pháp.
- Trước âm mưu của Pháp, Đảng quyết định phát động toàn quốc kháng chiến (19/12/1946). Dưới đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng – Bác... Ta đã giành thắng lợi trong các chiến dịch Việt Bắc (1947), Biên giới (1950), …mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương. Với Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), thực dân Pháp buộc phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
- Sau hai năm thi hành Hiệp định Giơnevơ, nước Việt Nam bị chia cắt thành hai miền…. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân dân hai miền đã anh dũng đấu tranh và giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác: từ Đồng khởi năm 1960, tiến lên đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965),..ở miền Nam và cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần 1 (1965 – 1968) và lần 2 (1972), buộc Mĩ phải chấm dứt chiến tranh..Hiệp định Pari (27/1/1973) ghi rõ: Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Hoa Kì rút hết quân viễn chinh ra khỏi miền Nam Việt Nam.…Đảng lại lãnh đạo nhân dân hai miền đấu tranh chống địch phá hoại Hiệp định Pari, tạo thế và lực, mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối.
0,5

0,750,75

--------------------- HẾT------------------

Chú ý: Hướng dẫn chấm chỉ nêu những ý cơ bản, nếu học sinh trình bày bằng phương pháp khác, nhưng vẫn đảm bảo những nội dung cơ bản, thì vẫn cho điểm tối đa
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//