Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN DIA LI 12 - (MÃ ĐỀ 108)Câu 1 :
Lượng calo bình quân theo đầu người của nước ta hiện nay là:
A.
1800 calo/ngày
B.
2500 calo/ngày
C.
2000 calo/ngày
D.
2300 calo/ngày

Câu 2 :
Trong một thời gian dài, tồn tại lớn lnhất trong các hoạt động kinh tế đối ngoại của nước ta là:
A.
Mất cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu
B.
Thị trường không mở rộng
C.
Cơ chế quản lý chưa đổi mới được bao nhiêu
D.
Chưa đầu tư khai thác tốt các tài nguyên du lịch

Câu 3 :
Chất lượng cuộc sống là:
A.
Sự phản ánh mức độ sống của người dân.
B.
Sự phản ánh tuổi thọ trung bình của dân cư.
C.
Sự phản ánh mức độ học vấn của người dân.
D.
Khái niệm phản ánh độ được đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người về vật chất, tinh thần và chất lượng môi trường.
Câu 4 :
Để khai thác tốt hơn các thế mạnh về tự nhiên và các điều kiện kinh tế xã hội, ở trung du và miền núi đã tiến hành:
A.
Khai thác các tài nguyên rừng có sẵn.
B.
Hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc.
C.
Phá rừng để mở rộng diện tích nương rẫy.
D.
ý a và c đúng.
Câu 5 :
Trung tâm công nghiệp nào dưới đây có các ngành chuyên môn hoá chủ yếu là dệt, may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm, hoá chất, điện tử, cơ khí, đồ chơi trẻ em?
A.
Thành phố Hồ Chí Minh
B.
Vũng Tàu
C.
Quảng Ninh
D.
Hà Nội

Câu 6 :
Vùng Duyên Hải miền Trung là vùng có thế mạnh về:
A.
Trồng cây công nghiệp
B.
Chăn nuôi trâu bò, nuôi trồng thủy sản
C.
Sản xuất lúa nước.
D.
Chăn nuôi lợn, gia cầm
Câu 7 :
Mật độ dân số trung bình của đồng bằng sông Hồng năm 1993 là:
A.
1120 người
B.
1104 người
C.
1500 người
D.
100 người

Câu 8 :
Hướng chuyên môn hoá của trung tâm công nghiệp Hà Nội là:
A.
Khai khoáng và công nghiệp nhẹ.
B.
Luyện kim, cơ khí, hoá chất.
C.
Cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, dệt, điện tử.
D.
Lương thực, thực phẩm, điện tử.
Câu 9 :
Diện tích rừng ở Việt Nam năm 1990 là:
A.
10 triệu ha
B.
14 triệu ha
C.
9,5 triệu ha
D.
9 triệu ha

Câu 10 :
Để đảm bảo công bằng xã hội, văn minh, đảm bảo sự phát triển các nguồn lực con người và phát triển bền vững về kinh tế xã hội thì vấn đề cấp thiết đặt ra với nước ta hiện nay là:
A.
Đẩy mạnh phát triển giáo dục.
B.
Phát triển đô thị hoá.
C.
Tăng việc trợ cho các vùng khó khăn.
D.
Xoá đói giảm nghèo.
Câu 11 :
Trong sản xuất nông nghiệp ngành chăn nuôi đang từng bước trở thành ngành chính là do:
A.
ý thức của người dân về ngành chăn nuôi thay đổi.
B.
Vấn đề lương thực đã được giải quyết tốt.
C.
Ngành chăn nuôi đem lại lợi nhuận cao.
D.
Chăn nuôi phát triển sẽ thúc đẩy ngành trồng trọt phát triển.
Câu 12 :
Sự khác nhau cơ bản giữa đất phù sa đồng bằng sông Hồng và đất phù sa đồng bằng sông Cửu Long là:
A.
Được bồi đắp hàng năm và không được bồi đắp hàng năm.
B.
Sự màu mỡ.
C.
Diện tích
D.
Độ nhiễm phèn, độ nhiễm mặn.
Câu 13 :
Để thuận lợi cho quá trình chỉ đạo và quản lý các hoạt động kinh tế, hướng phát triển mạng lưới thông tin liên lạc nước ta hiện nay quan trọng nhất là:
A.
Hoàn thiện mạng lưới thông tin liên lạc trong nước
B.
Chú ý tới chất lượng thông tin.
C.
Ưu tiên xây dựng mạng lưới thông tin quốc tế
D.
Hiện đại hoá các phương tiện thông tin liên lạc.
Câu 14 :
Năm 1993 đàn lợn đã tăng lên bao nhiêu con?
A.
14 triệu
B.
15 triệu
C.
10 triệu
D.
15,5 triệu

Câu 15 :
Nguồn lực phát triển kinh tế xã hội là:
A.
Tất cả những gì bao quanh con người.
B.
Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú của đất nước.
C.
Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất, con người, đường lối chính sách ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế xã hội.
D.
Điều kiện thường xuyên và cần thiết để phát triển xã hội loài người.
Câu 16 :
Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, để nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp thì vấn đề đáng chú ý nhất là:
A.
Chống nạn cát bay.
B.
Chống lại thiên tai.
C.
Nước tưới trong mùa khô.
D.
Cả ba vấn đề trên
Câu 17 :
Tài nguyên giữ vị trí quan trọng nhất Việt Nam hiện này là:
A.
Tài nguyên khoáng sản.
B.
Tài nguyên nước.
C.
Tài nguyên sinh vật.
D.
Tài nguyên đất.
Câu 18 :
Trong các ngành giao thông vận tải sau, ngành nào có ý nghĩa quan trọng đối với Vận tải quốc tế?
A.
Đường biển, đường sông
B.
Đường bộ, đường hàng không
C.
Đường biển, đường hàng không
D.
Đường sắt, đường biển
Câu 19 :
Bình quân đất tự nhiên trên đầu người của nước ta khoảng:
A.
0,5 ha/người
B.
3 ha/người
C.
0,3 ha/người
D.
1,5 ha/người

Câu 20 :
Để tạo nên những chuyển biến về mặt kinh tế- xã hội, vấn đề chủ yếu đối với ngành GTVT là:
A.
Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật, kiện toàn hệ thống GTVT trong cả nước.
B.
Phát huy tối đa vai trò của các phương tiện GTVT.
C.
Mở những tuyến đường tới vùng sâu vùng sa.
D.
Ưu tiên xây dựng, phát triển mạng lưới GTVT phục vụ giao lưu quốc tế.
Câu 21 :
Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, để nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp thì vấn đề đáng chú ý nhất là:
A.
Chống nạn cát bay.
B.
Chống lại thiên tai.
C.
Nước tưới trong mùa khô.
D.
Cả ba vấn đề trên
Câu 22 :
Diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng bao nhiêu % diện tích toàn quốc?
A.
23%
B.
20%
C.
21%
D.
25%

Câu 23 :
Xu hướng quốc tế hoá và khu vực hoá nền kinh tế thế giới diễn ra với quy mô lớn và nhịp độ cao là điều kiện để:
A.
Nước ta tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế- xã hội
B.
Nước ta mở rộng buôn bán với nhiều nước trên thế giới.
C.
Nước ta bộc lộ những hạn chế về vốn, công nghệ trong quá trình phát triển sản xuất.
D.
Tất cả các điều kiện trên.
Câu 24 :
Trong các hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động có vai trò quan trọng hơn cả là:
A.
Hợp tác quốc tế về đầu tư
B.
Hợp tác quốc tế về du lịch
C.
Hợp tác quốc tế về lao động
D.
Hoạt động xuất- nhập khẩu
Câu 25 :
Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành:
A.
Công nghiệp cơ khí và hoá chất.
B.
Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
C.
Công nghiệp dầu khí
D.
Công nghiệp điện tử
Câu 26 :
Trung tâm công nghiệp nào dưới đây có các ngành chuyên môn hoá chủ yếu là dệt, may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm, hoá chất, điện tử, cơ khí, đồ chơi trẻ em?
A.
Quảng Ninh
B.
Vũng Tàu
C.
Hà Nội
D.
Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 27 :
Giá trị sản lượng cây công nghiệp chiếm bao nhiêu % giá trị sản lượng ngành trồng trọt?
A.
14%
B.
12%
C.
35%
D.
11%

Câu 28 :
Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ dân số là:
A.
Số người nhập cư nhiều.
B.
Tuổi thọ trung bình cao.
C.
Dân số tăng quá nhanh.
D.
Tỷ lệ sinh cao.
Câu 29 :
Trong các loại đất sau, loại nào có diện tích đang tăng lên?
A.
Đất nông nghiệp.
B.
Đất lâm nghiệp.
C.
Đất hoang hoá.
D.
Đất chuyên dùng.

Câu 30 :
Nguyên nhân chính làm cho Việt Nam có nguồn  tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú là:
A.
Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài và thuận lợi.
B.
Cấu trúc địa chất.
C.
Việc khai thác luôn đi đôi với việc tái tạo và bảo vệ.
D.
Điều kiện khí hậu thuận lợi.
Câu 31 :
Năm 1992 số dân của đồng bằng sông Hồng là:
A.
12 triệu người
B.
14 triệu người
C.
13 triệu người
D.
13,5 triệu người

Câu 32 :
Sản lượng cây thuốc lá tập trung nhiều nhất ở:
A.
Miền núi trung du phía Bắc
B.
Duyên Hải miền Trung
C.
Đông Nam Bộ
D.
ý 1 và 2 đúng.
Câu 33 :
Tài nguyên khoáng sản cảu Việt Nam tập trung nhiều nhất ở:
A.
Miền Trung
B.
Miền Bắc
C.
Miền đồng bằng
D.
Miền Nam

Câu 34 :
Phương hướng xoá đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay là:
A.
Chú ý những chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến người nghèo.
B.
Đẩy mạnh phát triển nông thôn và cải tiến hệ thống bảo trợ xã hội.
C.
Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo.
D.
Cả bốn phương hướng trên.
Câu 35 :
Diện tích đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long có khả năng được mở rộng là do:
A.
Nhiều công trình cải tạo đất lớn đang được tiến hành.
B.
Diện tích đất ven biển có thể cải tạo được rất lớn.
C.
Nhà nước có chính sách sử dụng đất hợp lý.
D.
ý a và b đúng
Câu 36 :
Hướng quan trọng trong chiến lược phát triển nền nông nghiệp nước ta là:
A.
Tăng sản lượng lương thực vừa đáp ứng nhu cầu trong nước vừa phục vụ xuất khẩu
B.
Phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn bó với công nghiệp chế biến.
C.
Phát triển mạnh ngành nuôi trồng thủy sản.
D.
Đưa chăn nuôi trở thành ngnàh sản xuất chính
Câu 37 :
Diện tích đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long có khả năng được mở rộng là do:
A.
Nhiều công trình cải tạo đất lớn đang được tiến hành.
B.
Diện tích đất ven biển có thể cải tạo được rất lớn.
C.
Nhà nước có chính sách sử dụng đất hợp lý.
D.
ý a và b đúng
Câu 38 :
Gia tăng dân số tự nhiên là:
A.
Hiệu số của số người nhập cư và số người xuất cư.
B.
Hiệu số của tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
C.
Tuổi thọ trung bình cao.
D.
Tỷ lệ sinh cao.
Câu 39 :
Để nâng cao chất lượng về mặt văn hoá trong đời sống văn hoá- xã hội thì cần phải:
A.
Tuyệt đối không cho du nhập văn hoá nước ngoài.
B.
Nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy tinh hoa văn hoá dân tộc.
C.
Đưa văn hoá về tận vùng sâu, vùng sa.
D.
Ngăn chặn tình trạng xuống cấp của các bệnh viện.
Câu 40 :
Những trở ngại chính đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở nước ta về TNTN là:
A.
ít loại có giá trị.
B.
Số lượng nhiều, trữ lượng nhỏ lại phân tán.
C.
TNTN đang bị suy thoái nghiêm trọng.
D.
Trữ lượng ít.
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//