Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận nhiều năm 

Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.


Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Bình Thuận để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bình Thuận, bạn soạn tin như sau:
Liên quan: 
=> Cách xem điểm chuẩn tỉnh Bình Thuận
=> Thống kê điểm chuẩn các trường chuyên hàng năm
Cách 1. Soạn theo tên trường

Soạn HB dấucách  TKBTH + tên trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKBTH: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Bình Thuận
Tên trường: Viết liền, không có dấu.. TKBTH và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Bắc Bình

Soạn tin HB TKBTHBACBINH gửi 8785
Cụ thể như sau:


Tên trường THPT
Soạn tin
Bắc Bình
Soạn HB TKBTHBACBINH gửi 8785
Bùi Thị Xuân
Soạn HB TKBTHBUITHIXUAN gửi 8785
Đức Linh
Soạn HB TKBTHDUCLINH gửi 8785
Đức Tân
Soạn HB TKBTHDUCTAN gửi 8785
Hàm Tân
Soạn HB TKBTHHAMTAN gửi 8785
Hàm Thuận Bắc
Soạn HB TKBTHHAMTHUANBAC gửi 8785
Hàm Thuận Nam
Soạn HB TKBTHHAMTHUANNAM gửi 8785
Hoà Đa
Soạn HB TKBTHHOADA gửi 8785
Hùng Vương
Soạn HB TKBTHHUNGVUONG gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn HB TKBTHHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn HB TKBTHLUONGTHEVINH gửi 8785
Lý Thường Kiệt
Soạn HB TKBTHLYTHUONGKIET gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn HB TKBTHNGOQUYEN gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HB TKBTHNGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn HB TKBTHNGUYENTHIMINHKHAI gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ
Soạn HB TKBTHNGUYENTRUONGTO gửi 8785
Nguyễn Văn Linh
Soạn HB TKBTHNGUYENVANLINH gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi
Soạn HB TKBTHNGUYENVANTROI gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn HB TKBTHPHANBOICHAU gửi 8785
Phan Chu Trinh
Soạn HB TKBTHPHANCHUTRINH gửi 8785
Phan Thiết
Soạn HB TKBTHPHANTHIET gửi 8785
Quang Trung
Soạn HB TKBTHQUANGTRUNG gửi 8785
Tánh Linh
Soạn HB TKBTHTANHLINH gửi 8785
Tuy Phong
Soạn HB TKBTHTUYPHONG gửi 8785
Liên quan: 

Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HB dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Bùi Thị Xuân (Mã 34103- bảng dưới)
Soạn tin HB 34103 gửi 8785
Cụ thể như sau:
Tên trường THPT
Soạn tin
Bắc Bình
Soạn HB 34102 gửi 8785
Bùi Thị Xuân
Soạn HB 34103 gửi 8785
Đức Linh
Soạn HB 34104 gửi 8785
Đức Tân
Soạn HB 34105 gửi 8785
Hàm Tân
Soạn HB 34106 gửi 8785
Hàm Thuận Bắc
Soạn HB 34107 gửi 8785
Hàm Thuận Nam
Soạn HB 34108 gửi 8785
Hoà Đa
Soạn HB 34109 gửi 8785
Hùng Vương
Soạn HB 34110 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn HB 34111 gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn HB 34112 gửi 8785
Lý Thường Kiệt
Soạn HB 34113 gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn HB 34114 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HB 34115 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn HB 34116 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ
Soạn HB 34117 gửi 8785
Nguyễn Văn Linh
Soạn HB 34118 gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi
Soạn HB 34119 gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn HB 34120 gửi 8785
Phan Chu Trinh
Soạn HB 34121 gửi 8785
Phan Thiết
Soạn HB 34122 gửi 8785
Quang Trung
Soạn HB 34123 gửi 8785
Tánh Linh
Soạn HB 34124 gửi 8785
Tuy Phong
Soạn HB 34125 gửi 8785
Bình Thuận, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//