Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

KẾ HOẠCH


Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019
UBND TỈNH AN GIANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  

      Số: 12 /KH-SGDĐT                            An Giang, ngày  17  tháng  01  năm  2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

 

A. PHÂN LUỒNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
            Với nguồn tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh, việc phân luồng học sinh thực hiện theo Đề án số 01/ĐA-GDĐT ngày 20/4/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS giai đoạn 2016-2020; theo đó, năm học 2018-2019 phân luồng như sau:
            - Tuyển sinh vào các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập và ngoài công lập (gọi chung là trường THPT): 73 % học sinh tốt nghiệp THCS;
            - Tuyển sinh vào trung tâm Giáo dục thường xuyên (TT GDTX), trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (TT GDNN-GDTX), trường trung cấp nghề (TC nghề): 27 % học sinh tốt nghiệp THCS.
B. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH
            I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TUYỂN SINH
            1. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cơ sở giáo dục, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình THCS.
            2. Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ khâu lập hồ sơ và xét tuyển. Bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.
            3. Phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn xét tuyển được công bố công khai, kịp thời.
            II.  CÁC VĂN BẢN LÀM CĂN CỨ
            1. Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT bổ sung Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT;  
            2. Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;
            3. Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ GDĐT quy định tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;
            4. Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
5. Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang;
6. Hướng dẫn số 11/HD-SGDĐT ngày 26/7/2017 của Sở GDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.
            III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
            1. Các học sinh trong độ tuổi quy định đã tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 hoặc những năm học trước theo một trong hai hệ:
            - Tốt nghiệp THCS hệ phổ thông.
            - Tốt nghiệp THCS hệ GDTX.
            2. Ngoài ra, lưu ý các trường hợp sau:
            a) Học sinh dự tuyển vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú (trường PT DTNT) THPT phải là con em dân tộc thiểu số hoặc con em gia đình dân tộc Kinh định cư lâu dài trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; được UBND xã xác nhận lý lịch và UBND huyện giới thiệu đăng ký dự tuyển. Trường PT DTNT được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số học sinh được tuyển là con em dân tộc Kinh định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Sở GDĐT có kế hoạch riêng công tác tuyển sinh vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú.
b) Học sinh dự tuyển vào Trường Năng khiếu thể thao phải có đủ điều kiện theo Công văn số 1054/UBND-KGVX ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh và thực hiện xét tuyển theo Hướng dẫn số 10/HD-SGDĐT ngày 06/7/2017 của Sở GDĐT.
            c) Học sinh ngoài tỉnh nếu muốn nhập học lớp 10 năm học 2018-2019 tại An Giang phải đăng ký dự tuyển sinh tại An Giang, nếu trúng tuyển mới được nhập học. Trường hợp học sinh chuyển trường lớp 10 từ ngoài tỉnh được xem xét giải quyết cụ thể: Nếu lý do chính đáng và hồ sơ đầy đủ hợp lệ, có giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập do Sở GDĐT nơi đi cấp, thì học sinh được vào học lớp 10 hệ công lập tại An Giang nếu trường THPT nơi đến còn chỉ tiêu và đồng ý tiếp nhận.
IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
            1. Điều kiện về tuổi: Căn cứ Điều lệ trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học:
a) Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (tính từ năm sinh đến năm 2018).
b) Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
c) Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.     
2. Điều kiện về học lực
a) Nếu dự tuyển vào trường THPT phải có bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS hệ phổ thông hoặc hệ GDTX.
b) Nếu thi tuyển vào trường THPT chuyên có thêm điều kiện: Cả 4 năm học cấp THCS học sinh được xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên và phải qua vòng sơ tuyển (xem phụ lục 1c).
V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
            1. Đơn xin dự tuyển (mẫu thống nhất do Sở GDĐT quy định). Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không ở trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.
            2. 02 ảnh (3 x 4) cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, dán vào hồ sơ dự tuyển.
            3. Bản chính học bạ cấp THCS (hệ phổ thông hoặc hệ GDTX).
            4. Bản sao khai sinh hợp lệ.
            5. Bằng tốt nghiệp THCS (Trường hợp chưa được cấp bằng phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Khi vào học chính thức phải hoàn chỉnh hồ sơ).
            6. Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện, thị (hoặc cấp tương đương) trở lên cấp.
            7. Giấy chứng nhận hợp lệ được cộng điểm khuyến khích (nếu có).
            VI. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
            1. Đăng ký vào Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa: Tuyển sinh không phân biệt địa bàn. Ngoài đăng ký vào trường chuyên, học sinh chọn thêm 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập khác.
            2. Đăng ký vào các trường THPT công lập khác
            Mỗi học sinh chọn tối đa 2 nguyện vọng vào lớp 10 trường THPT theo thứ tự ưu tiên. Nguyện vọng 1 không phân biệt địa bàn, nguyện vọng 2 phải theo địa bàn (phụ lục 6).
         Liên quan
   VII. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Tuyển thẳng: Theo Khoản 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh
Tuyển thẳng vào THPT các đối tượng sau đây:
a) Học sinh trường PTDTNT;
b) Học sinh là người dân tộc rất ít người;
c) Học sinh khuyết tật;
d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở trong các hội thi về: văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học; cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Tin học trẻ;...
2. Thi tuyển
a) Đối với THPT chuyên: Học sinh thi tuyển theo quy chế trường chuyên.  Học sinh phải qua hai vòng: sơ tuyển và thi tuyển. Những học sinh có điểm đạt vòng sơ tuyển mới được dự thi tuyển (Xem phụ lục 1c về cách tính điểm sơ tuyển).
b) Các trường THPT công lập khác: Học sinh không thuộc diện tuyển thẳng phải thi tuyển. Học sinh dự thi tại trường THPT nào thì đăng ký nguyện vọng 1 vào trường đó.
3. Xét tuyển
Những học sinh có đủ điều kiện theo Công văn số 1054/UBND-KGVX ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh An Giang, nộp đơn xét tuyển tại Trường Năng khiếu thể thao.
Học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập có thể đăng ký xét tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT, THCS&THPT ngoài công lập, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị, trường TC nghề.
            4. Thời gian tổ chức thi tuyển, xét tuyển:
- Thời gian xét tuyển cho đối tượng học sinh thuộc diện xét tuyển vào Trường Năng khiếu thể thao từ 23/4/2018 đến 07/5/2018.
-Thi tuyển vào trường THPT chuyên và các trường THPT công lập cùng thời gian (hai ngày 02 và 03/6/2018). Sau khi có kết quả chấm thi, sẽ tổ chức xét tuyển vào hai trường THPT chuyên trước; những học sinh không trúng tuyển được xét tiếp vào trường THPT công lập. Khi được trúng tuyển vào trường THPT, học sinh sẽ được hướng dẫn chọn ban theo nguyện vọng và năng lực.
- Sau khi có kết quả trúng tuyển vào các trường THPT công lập, học sinh không trúng tuyển đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài công lập, TC nghề, trung tâm GDTX, GDNN-GDTX.
            VIII. ĐỀ THI - LỊCH THI
            1. Đề thi: Sở GDĐT ra đề thi cho các môn thi. Nội dung đề thi trong chương trình lớp 9 phổ thông, đề thi được in đến từng thí sinh.
            a) Thi tuyển vào trường THPT chuyên: Học sinh làm 4 bài thi viết: Môn Ngữ văn, môn Toán (thời gian 120 phút), môn thứ ba sẽ được công bố trước khi kết thúc chương trình 15 ngày (thời gian 60 phút) và môn chuyên. Các môn không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 2.
Môn chuyên có 9 môn, thời gian 120 phút đối với môn Hóa học và Ngoại ngữ; 150 phút đối với các môn khác; riêng môn chuyên Tin học làm bài thi lập trình trực tiếp trên máy vi tính, môn tiếng Anh có thi phần nghe.
            b) Thi tuyển vào trường THPT công lập: học sinh làm 3 bài thi viết: Môn Ngữ văn, Toán (thời gian 120 phút), môn thứ ba sẽ được công bố trước khi kết thúc chương trình 15 ngày (thời gian 60 phút). Môn Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1.
            2. Lịch thi
            - Ngày thứ nhất: Thi 2 môn, Ngữ văn và môn thứ ba.
- Ngày thứ hai: Buổi sáng thi môn Toán. Buổi chiều các thí sinh thi môn chuyên.
Cụ thể:
Ngày
Buổi
Môn thi
Giờ mở đề tại phòng Hội đồng
Giờ phát đề tại phòng thi
Giờ bắt đầu
 làm bài
02/6/2018
Sáng
Ngữ văn
7 giờ 15 phút
7 giờ 25 phút
7 giờ 30 phút
Chiều
Môn thứ ba
13 giờ 30 phút
13 giờ 55 phút
14 giờ 00 phút
03/6/2018
Sáng
Toán
7 giờ 15 phút
7 giờ 25 phút
7 giờ 30 phút
Chiều
Chuyên
13 giờ 30 phút
13 giờ 55 phút
14 giờ 00 phút
            IX. CHẤM THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN
            1. Chấm thi: Sở GDĐT tổ chức 01 Hội đồng chấm thi chung cho trường THPT chuyên và các trường THPT còn lại. Sau khi hoàn tất khâu chấm thi, lên điểm, bàn giao kết quả điểm thi và dữ liệu cho Ban tuyển sinh; căn cứ theo thống kê và điểm thi sẽ hướng dẫn các trường THPT thực hiện xét tuyển.
            2. Chấm phúc khảo: Sở GDĐT tổ chức chấm phúc khảo bài thi nếu có đơn xin phúc khảo của các thí sinh hội đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh. Thí sinh nộp đơn xin chấm phúc khảo tại trường THPT đã đăng ký dự thi tuyển.
            3. Nguyên tắc và cách tính điểm xét tuyển
            a) Nguyên tắc
            Trường THPT chuyên được xét tuyển trước, THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa tuyển đủ chỉ tiêu các lớp chuyên và không chuyên; học sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên sẽ được xét lần lượt theo các nguyện vọng 1, 2 vào trường THPT còn lại. Các trường THPT công lập khác tùy theo điểm thi tuyển hoặc xét tuyển, xét lần lượt cho nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.
            b) Cách tính điểm xét tuyển
            - Trường THPT chuyên
            Tính điểm xét tuyển vào lớp chuyên theo quy chế của trường THPT chuyên. Tuyển học sinh các lớp chuyên và không chuyên theo chỉ tiêu của Sở GDĐT. Sau khi có kết quả vào trường THPT chuyên, các học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ vào học tại THPT chuyên.
            - Đối với trường THPT công lập khác
            Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi đã tính theo hệ số (không có bài thi nào bị điểm 0) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích. Điểm chuẩn và điểm sàn của từng trường theo nguyện vọng 1, 2 do Ban Tuyển sinh tỉnh quyết định căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh trường và trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào cấp THPT (Điểm sàn nguyện vọng 2 bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1). Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tiếp nguyện vọng 2.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Trách nhiệm của Sở GDĐT
            - Hoàn chỉnh kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai. Công bố chỉ tiêu về số lớp, số học sinh lớp 10 các trường THPT trên phương tiện thông tin đại chúng để thông báo rộng rãi, chi tiết đến PHHS và học sinh lớp 9.
- Thống kê số lượng học sinh đăng ký bước 1 (sơ bộ) vào các trường so với chỉ tiêu và công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT trước khi cho học sinh đăng ký chính thức, để học sinh, phụ huynh học sinh theo dõi và có sự lựa chọn nguyện vọng vào các trường phù hợp.
            - Phổ biến kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 cho Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, Hiệu trưởng các trường THCS, trường TC nghề, Giám đốc trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, để các đơn vị tổ chức thực hiện.
            - Thành lập Ban Tuyển sinh cấp tỉnh để hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường, tổ chức tuyển sinh vào các trường THPT.
            - Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi, đảm bảo xử lý dữ liệu công tác tuyển sinh 10 chính xác, kịp thời.
            - Dự trù kinh phí tổ chức tuyển sinh, công tác ra đề và sao in đề thi, chuẩn bị biểu mẫu, ấn chỉ phục vụ kỳ thi.
            2. Trách nhiệm của phòng GDĐT huyện, thị, thành phố
            - Chỉ đạo và kiểm tra các trường THCS tập trung nâng cao chất lượng dạy học, nhất là học sinh lớp 9.
- Tập hợp số liệu đăng ký bước 1 (sơ bộ) và số liệu đăng ký thi tuyển (chính thức) từ các trường THCS báo cáo về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).
            3. Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THCS
            - Tổ chức dạy học ở trường đạt chất lượng tốt, đặc biệt là học sinh lớp 9. Tổ chức cho học sinh lớp 9 đăng ký nguyện vọng bước 1 (sơ bộ) trước khi đăng ký chính thức, và báo cáo về phòng GDĐT.
- Tổ chức tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm khối 9, đặc biệt lưu ý các giáo viên chủ nhiệm lớp 9 hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh học sinh của lớp đăng ký tuyển sinh vào trường THPT phù hợp với năng lực học tập và địa bàn tuyển sinh; tuyệt đối không để xảy ra trường hợp ghi nguyện vọng sai với sự chọn lựa của học sinh và phụ huynh, không đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.
- Phát hành đơn đăng ký dự thi tuyển sinh, hướng dẫn học sinh ghi đơn; nhận đơn dự tuyển của học sinh. Đặc biệt tư vấn học sinh đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 hợp lý, tránh tình trạng bỏ trống không chọn nguyện vọng 2 hoặc chọn trường không thuộc địa bàn hoặc chọn trường quá xa, khi trúng tuyển đi học khó khăn lại tiếp tục xin chuyển trường.
- Lập và kiểm tra danh sách học sinh đăng ký dự thi tuyển, danh sách được lập 3 bản; trường THCS nộp về trường THPT (học sinh đăng ký nguyện vọng 1) 1 bản danh sách cùng hồ sơ và đơn dự tuyển của học sinh, 1 bản danh sách lưu tại trường THCS và 1 bản danh sách nộp về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).  
            - Sau khi có kết quả tuyển sinh:
+ Đối với những học sinh trúng tuyển vào trường THPT công lập thì Hiệu trưởng trường THCS tổng hợp danh sách; cử cán bộ giáo viên bàn giao đến trường THPT.
+ Đối với những học sinh không trúng tuyển vào trường THPT công lập thì Hiệu trưởng trường THCS hướng dẫn học sinh đăng ký xét tuyển vào các trường THPT ngoài công lập, TTGDTX, TTGDNN-GDTX, TC nghề, hoặc đăng ký học chương trình GDTX tại các trường THPT lân cận (có phối hợp với TTGDNN-GDTX thực hiện).
4. Hiệu trưởng trường THPT
            - Thành lập Hội đồng tuyển sinh, công bố chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Sở GDĐT, tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh và học sinh tìm hiểu về trường mình.
            - Tiếp nhận danh sách, hồ sơ và đơn dự thi của học sinh từ trường THCS giao, nhập dữ liệu, báo cáo về Sở GDĐT theo quy định.
            - Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi tuyển, tổ chức coi thi theo đúng quy định và hướng dẫn của Sở GDĐT.
            - Sau khi có kết quả tuyển sinh, thông báo đến các trường THCS danh sách học sinh trúng tuyển; phối hợp trường THCS tiếp nhận học sinh lớp 10 năm học mới.
5. Thời gian
            - Từ 10/01/2018 đến 17/2/2018: Các đơn vị theo trách nhiệm của mình thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi, hướng dẫn về tuyển sinh năm học 2018-2019.
- Sau khi có chỉ tiêu tuyển sinh lớp: Học sinh lớp 9 đăng ký bước 1(sơ bộ), trường THCS thống kê báo cáo về phòng GDĐT. Phòng GDĐT  báo cáo số liệu nguyện vọng bước 1 (sơ bộ) của học sinh các trường THCS về Sở GDĐT (thông qua Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục). Sau khi tổng hợp, Sở GDĐT công bố lên trang web của Sở.
                - Từ 23/4 đến 07/5/2018: Sau khi có kết quả xét tốt nghiệp THCS, học sinh thuộc diện tuyển thẳng đăng ký tuyển thẳng vào một trường THPT công lập, nộp hồ sơ tại trường PT DTNT hoặc trường THCS đang học. Trường PT DTNT hoặc trường THCS nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng đến các trường THPT. Trường Năng khiếu Thể thao xét tuyển hồ sơ dự tuyển trong thời gian này. Các trường THCS hướng dẫn học sinh ghi đơn, nhận đơn dự tuyển của học sinh.
            - Từ 08/5 đến 18/5/2018: các trường THCS nộp danh sách, hồ sơ dự thi về Hội đồng thi. Các phòng GDĐT tổng hợp số liệu chính thức và báo cáo về Sở GDĐT. Các trường THPT nhập dữ liệu danh sách đăng ký dự tuyển, chuyển dữ liệu về Sở GDĐT để tổng hợp công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.
            - Từ 18/5 đến 22/5/2018: trường THPT xử lý hồ sơ, nhập dữ liệu; lập danh sách phòng thi vào trường chuyên; lập danh sách phòng thi đối với trường THPT thi tuyển, in thẻ dự thi.
            - Ngày 22/5/2018: phát hành thẻ dự thi.
- Từ 02/6 đến 03/6/2018: Thi tuyển vào hai trường THPT chuyên và các trường THPT còn lại. Sau đó tổ chức chấm thi, xử lý và chuyển kết quả, dữ liệu thi đến các trường THPT để xét tuyển. Hoàn tất khâu xét tuyển vào trường chuyên chậm nhất ngày 30/6/2018 và các trường THPT khác chậm nhất ngày 10/7/2018.
            - Từ 10/7/2018: học sinh không trúng tuyển vào trường THPT công lập đăng ký xét tuyển vào học các Trung tâm GDTX, TTGDNN-GDTX, TC nghề hoặc trường THPT ngoài công lập.
D. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý
            1. Tuyển sinh vào Trường Năng khiếu thể thao: Học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký tuyển sinh vào Trường Năng khiếu thể thao, ngoài điều kiện về tuổi đã nêu ở phần B mục IV.1 của Công văn này còn phải thỏa các điều kiện về thể lực và năng khiếu thể thao do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.
            2. Việc chuyển trường đối với học sinh mới trúng tuyển vào lớp 10 trong tỉnh chỉ giải quyết cụ thể từng trường hợp đặc biệt, phải có ý kiến của Hiệu trưởng hai trường và sự đồng ý của Giám đốc Sở GDĐT./.
Nơi nhận:                                                                                        - Bộ GDĐT;                                                                                             - UBND tỉnh;              
- Phòng GDĐT;
- Trường THPT,                                              
- Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
- Trường TC nghề;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng, ban Sở GDĐT;                           
- Lưu :VT, GDCN&KTKĐ.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Trần Tuấn Khanh

  


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//