Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:


Xem điểm chuẩn vào lớp 10  tại thành phố Đà Nẵng bạn soạn tin như sau:
Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Soạn: HS DN + Tên trường gửi 8785
Trong đó
DN: Là ký hiệu Đà Nẵng
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Liên Chiểu
Soạn HS DNLIENCHIEU gửi 8785

Trường THPT

Soạn tin

Cẩm Lệ

Soạn: HS DNCAMLE gửi 8785

Hòa Vang

Soạn: HS DNHOAVANG gửi 8785

Hoàng Hoa Thám

Soạn: HS DNHOANGHOATHAM gửi 8785

Liên Chiểu

Soạn: HS DNLIENCHIEU gửi 8785

Ngô Quyền

Soạn: HS DNNGOQUYEN gửi 8785

Ngũ Hành Sơn

Soạn: HS DNNGUHANHSON gửi 8785

Nguyễn Hiền

Soạn: HS DNNGUYENHIEN gửi 8785

Nguyễn Thượng Hiền

Soạn: HS DNNGUYENTHUONGHIEN gửi 8785

Nguyễn Trãi

Soạn: HS DNNGUYENTRAI gửi 8785

Ông Ích Khiêm

Soạn: HS DNONGICHKHIEM gửi 8785

Phạm Phú Thứ

Soạn: HS DNPHAMPHUTHU gửi 8785

Phan Châu Trinh

Soạn: HS DNPHANCHAUTRINH gửi 8785

Phan Thành Tài

Soạn: HS DNPHANTHANHTAI gửi 8785

Thái Phiên

Soạn: HS DNTHAIPHIEN gửi 8785

Thanh Khê

Soạn: HS DNTHANHKHE gửi 8785

Tôn Thất Tùng

Soạn: HS DNTONTHATTUNG gửi 8785

Trần Phú

Soạn: HS DNTRANPHU gửi 8785

Võ Chí Công

Soạn: HS DNVOCHICONG gửi 8785

Nguyễn Khuyến

Soạn: HS DNNGUYENKHUYEN gửi 8785

Nguyễn Văn Thoại

Soạn: HS DNNGUYENVANTHOAI gửi 8785

Sơn trà

Soạn: HS DNSONTRA gửi 8785


Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn: HS mãtrường gửi 8785


Trường THPT

Soạn tin

Cẩm Lệ

30865

Soạn: HS 30865 gửi 8785

Hòa Vang

30866

Soạn: HS 30866 gửi 8785

Hoàng Hoa Thám

30867

Soạn: HS 30867 gửi 8785

Liên Chiểu

30868

Soạn: HS 30868 gửi 8785

Ngô Quyền

30869

Soạn: HS 30869 gửi 8785

Ngũ Hành Sơn

30870

Soạn: HS 30870 gửi 8785

Nguyễn Hiền

30871

Soạn: HS 30871 gửi 8785

Nguyễn Thượng Hiền

30872

Soạn: HS 30872 gửi 8785

Nguyễn Trãi

30873

Soạn: HS 30873 gửi 8785

Ông Ích Khiêm

30874

Soạn: HS 30874 gửi 8785

Phạm Phú Thứ

30875

Soạn: HS 30875 gửi 8785

Phan Châu Trinh

30876

Soạn: HS 30876 gửi 8785

Phan Thành Tài

30877

Soạn: HS 30877 gửi 8785

Thái Phiên

30878

Soạn: HS 30878 gửi 8785

Thanh Khê

30879

Soạn: HS 30879 gửi 8785

Tôn Thất Tùng

30880

Soạn: HS 30880 gửi 8785

Trần Phú

30881

Soạn: HS 30881 gửi 8785

Võ Chí Công

30882

Soạn: HS 30882 gửi 8785

Nguyễn Khuyến

33731

Soạn: HS 33731 gửi 8785

Nguyễn Văn Thoại

37848

Soạn: HS 37848 gửi 8785

Sơn trà

37849

Soạn: HS 37849 gửi 8785

Liên quan
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2021-2022
điểm chuẩn, Đà Nẵng, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2021, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//