Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:

Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm trước được chúng tôi lưu trữ. Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm trước.

- Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.

Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 của TP. Hải Phòng  bạn soạn tin như sau:

Cách 1. 
Soạn HS dấucách HPTêntrường gửi 8785

Trong đó: HP là ký hiệu của Hải Phòng
Tên trường: Viết liền, Tiếng việt không dấu. HP và tên trường viết liền nhau
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường THPT Ngô Quyền,
Soạn HS dấucách HPngoquyen gửi 8785
(Tin nhắn trả về gồm: Điểm chuẩn NV1, 2, thứ tự, số trường cùng điểm chuẩn)

Tên trường
Soạn tin
An Dương
Soạn HS daucach HPAnDuong gửi 8785
An Lão
Soạn HS daucach HPAnLao gửi 8785
Bạch Đằng
Soạn HS daucach HPBachDang gửi 8785
Cộng Hiền
Soạn HS daucach HPCongHien gửi 8785
Đồ Sơn
Soạn HS daucach HPDoSon gửi 8785
Đồng Hòa
Soạn HS daucach HPDongHoa gửi 8785
Hải An
Soạn HS daucach HPHaiAn gửi 8785
Hồng Bàng
Soạn HS daucach HPHongBang gửi 8785
Hùng Thắng
Soạn HS daucach HPHungThang gửi 8785
Kiến An
Soạn HS daucach HPKienAn gửi 8785
Kiến Thụy
Soạn HS daucach HPKienThuy gửi 8785
Lê Chân
Soạn HS daucach HPLeChan gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn HS daucach HPLeHongPhong gửi 8785
Lê Ích Mộc
Soạn HS daucach HPLeIchMoc gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn HS daucach HPLeQuyDon gửi 8785
Lý Thường Kiệt
Soạn HS daucach HPLyThuongKiet gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
Soạn HS daucach HPMacDinhChi gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn HS daucach HPNgoQuyen gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Soạn HS daucach HPNguyenBinhKhiem gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh
Soạn HS daucach HPNguyenDucCanh gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn HS daucach HPNguyenKhuyen gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn HS daucach HPNguyenTrai gửi 8785
Nhữ Văn Lan
Soạn HS daucach HPNhuVanLan gửi 8785
Phạm Ngũ Lão
Soạn HS daucach HPPhamNguLao gửi 8785
Phan Đăng Lưu
Soạn HS daucach HPPhanDangLuu gửi 8785
Quang Trung
Soạn HS daucach HPQuangTrung gửi 8785
Quốc Tuấn
Soạn HS daucach HPQuocTuan gửi 8785
Thái Phiên
Soạn HS daucach HPThaiPhien gửi 8785
Thụy Hương
Soạn HS daucach HPThuyHuong gửi 8785
Thủy Sơn
Soạn HS daucach HPThuySon gửi 8785
Tiên Lãng
Soạn HS daucach HPTienLang gửi 8785
Tô Hiệu
Soạn HS daucach HPToHieu gửi 8785
Toàn Thắng
Soạn HS daucach HPToanThang gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn HS daucach HPTranHungDao gửi 8785
Trần Nguyên Hãn
Soạn HS daucach HPTranNguyenHan gửi 8785
Vĩnh Bảo
Soạn HS daucach HPVinhBao gửi 8785
Nội trú Đồ Sơn
Soạn HS daucach HPNoitruDoSon gửi 8785
Cát Bà
Soạn HS daucach HPCATBA gửi 8785
Cách 2Soạn tin theo mã trường như sau:
Soạn HS daucach Mã trường gửi 8785

Tên trường
Soạn tin
An Dương
33509
Soạn HS daucach 33509 gửi 8785
An Lão
33510
Soạn HS daucach 33510 gửi 8785
Bạch Đằng
33511
Soạn HS daucach 33511 gửi 8785
Cộng Hiền
33512
Soạn HS daucach 33512 gửi 8785
Đồ Sơn
33513
Soạn HS daucach 33513 gửi 8785
Đồng Hòa
33514
Soạn HS daucach 33514 gửi 8785
Hải An
33515
Soạn HS daucach 33515 gửi 8785
Hồng Bàng
33516
Soạn HS daucach 33516 gửi 8785
Hùng Thắng
33517
Soạn HS daucach 33517 gửi 8785
Kiến An
33518
Soạn HS daucach 33518 gửi 8785
Kiến Thụy
33519
Soạn HS daucach 33519 gửi 8785
Lê Chân
33520
Soạn HS daucach 33520 gửi 8785
Lê Hồng Phong
33521
Soạn HS daucach 33521 gửi 8785
Lê Ích Mộc
33522
Soạn HS daucach 33522 gửi 8785
Lê Quý Đôn
33523
Soạn HS daucach 33523 gửi 8785
Lý Thường Kiệt
33524
Soạn HS daucach 33524 gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
33525
Soạn HS daucach 33525 gửi 8785
Ngô Quyền
33526
Soạn HS daucach 33526 gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
33527
Soạn HS daucach 33527 gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh
33528
Soạn HS daucach 33528 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
33529
Soạn HS daucach 33529 gửi 8785
Nguyễn Trãi
33530
Soạn HS daucach 33530 gửi 8785
Nhữ Văn Lan
33531
Soạn HS daucach 33531 gửi 8785
Phạm Ngũ Lão
33532
Soạn HS daucach 33532 gửi 8785
Phan Đăng Lưu
33533
Soạn HS daucach 33533 gửi 8785
Quang Trung
33534
Soạn HS daucach 33534 gửi 8785
Quốc Tuấn
33535
Soạn HS daucach 33535 gửi 8785
Thái Phiên
33536
Soạn HS daucach 33536 gửi 8785
Thụy Hương
33537
Soạn HS daucach 33537 gửi 8785
Thủy Sơn
33538
Soạn HS daucach 33538 gửi 8785
Tiên Lãng
33539
Soạn HS daucach 33539 gửi 8785
Tô Hiệu
33540
Soạn HS daucach 33540 gửi 8785
Toàn Thắng
33541
Soạn HS daucach 33541 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
33542
Soạn HS daucach 33542 gửi 8785
Trần Nguyên Hãn
33543
Soạn HS daucach 33543 gửi 8785
Vĩnh Bảo
33544
Soạn HS daucach 33544 gửi 8785
Cát Bà
33545
Soạn HS daucach 33545 gửi 8785
Nội trú Đồ Sơn
33545
Soạn HS daucach 33545 gửi 8785
Cát Hải
37004
Soạn HS daucach 37004 gửi 8785

Lưu ý: 


3. Tặng gì cho con vào lớp 10? Bấm đâyChú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 
Điểm chuẩn vào lớp 10 TP. Hải Phòng năm học 2021-2022
điểm chuẩn, Hải Phòng, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2021, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//