Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ  TRÊN SỢI THẦN KINH (TK) - SInh học 11

I. Điện thế hoạt động (ĐTHĐ)
1. Đồ thị điện thế hoạt động.   

ĐTHĐ gồm 3 giai đoạn:

* Mất phân cực: chênh lệch đ/thế 2 bên màng giảm nhanh (-70 → 0 mV)
* Đảo cực: Trong màng tích điện (+), ngoài màng tích điện (-) (+35 mV)
* Tái phân cực: khôi phục lại chênh lệch điện thế 2 bên màng (về -70 mV)
  1. Giai đoạn mất phân cực:
-        Khi bị kích thích thì tế bào thần kinh hưng phấn và xuất hiện điện thế hoạt động
-        Khi bị kích thích tính thấm của màng thay đổi cổng Na+ mở, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong màng làm trung hòa điện tích âm ở bên trong
-        Dẫn đến điện thế 2 bên màng giảm nhanh từ -70 mV đến 0 mV
  1. Giai đoạn đảo cực:
-        Các ion Na+ mang điện dương đi vào trong không những để trung hòa điện tích âm ở bên trong tế bào, mà các ion Na+còn vào dư thừa.
-        Làm cho bên trong mang điện dương (+35 mV) so với bên ngoài mang điện tích âm
  1. Giai đoạn tái phân cực:
-        Bên trong tế bào Na+ nhiều nên tính thấm của màng đối với Na+ giảm nên cổng Na+ đóng. Tính thấm đối với K+ tăng nên cổng K+ mở rộng làm cho K+ khuyếch tán từ trong tế bào ra ngoài nên bên ngoài mang điện tích dương. Khôi phục điện thế nghỉ ban đầu (-70 mV)

2. Cơ chế hình thành ĐTHĐ:
   a/ giai đoạn mất phân cực:
 Kích thích - - - - thay đổi tính thấm màng → Na+ vào trong trung hoà điện âm => mất phân cực
   b/ giai đoạn đảo cực:
  Na+ tiếp tục vào gây thừa điiện tích dương phía trong màng => đảo cực
       c/giai đoạn tái phân cực:
   K+ đi từ trong ra ngoài màng =>ngoài màng tích điện dương => tái phân cực
* Cơ chế hình thành điện thế hoạtđộng là sự biến đổi rất nhanh điện thế ở màng TB từ phân cực sang mất phân cự, đảo cực và tái phân cực.
Tóm tắt cơ chế hình thành ĐTN:

Cổng Na+
Cổng K+
Trong màng
Ngoài màng
Điện thế nghỉ
Đóng
Mở
Âm
Dương
ĐTHĐ
Mất phân cực
Mở
Đóng
Trung hoà
Trung hoà
Đão cực
Mở
Đóng
Dương
Âm
Tái phân cực
Đóng
Mở
Âm
Dương

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH ĐTHĐ:
 Giai đoạn
Cổng Na+
Cổng K+
Trong màng
Ngoài màng
Mất phân cực
Mở,
Na+ từ ngoài vào trong màng
Đóng
Trung hòa về điện
Trung hòa về điện
Đảo cực

Tiếp tục mở,
Na+ tiếp tục đi vào trong màng.
Đóng
Tích điện dương
Tích điện âm
Tái phân cực
Đóng
Mở, Ka+ đi ra ngoài màng
Tích điện âm
Tích điện dương

II. lan truyền của ĐTHĐ trên sợi TK:
1. Lan truyền của điện thế hoạt động trên sợi thần kinh không có màng mielin 
2. Điện thế hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh có miêlin
-         Điện thế hoạt động lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác. Do đó tốc độ lan truyền rất nhanh (có mang chất cách điện)
-        Điện thế hoạt động lan truyền là do mất phân cực, đảo cực, tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie nay sang eo Ranvie khác
-        Tốc độ lan truyền trên sợi có miêlin nhanh hơn nhiều so với trên sợi không có miêlin
SỰ LAN TRUYỀN KÍCH THÍCH TREN SỢI THẦN KINH CÓ  MIELIN VÀ KHÔNG CÓ  MIELIN
Loại sợi thần kinh
Đặc điểm cấu tạo
Cách lan truyền
Ưu nhược điểm
Sợi không có miêlin
Sợi thần kinh trần không được bao bọc miêlin
Liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên
Chậm hơn sợi có bao mielin
Sợi có miêlin
Sợi thần kinh có màng miêlin bao bọc không liên tục tạo thành các eo ranvie
Nhảy cóc từ eo ranvie này sang eo ranvie khác
Lan truyền nhanh hơn sợi không có bao mielin


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//