Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN Văn thư: MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỂ QUẢN LÝ, LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN TỐT CÔNG VĂN ĐI, CÔNG VĂN ĐẾN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX


I. SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN SÁNG KIẾN:
 Trong giai đoạn hiện nay trước tình hình ngày càng phát triển, đổi mới của đất nước, các thông tin ngày càng phát triển như vũ bảo nói chung và ngành giáo dục và Đào tạo riêng thì công tác văn thư, văn phòng đòi hỏi phải có một số kiến thức nhất định để xử lý tốt các thông tin, công việc một cách kịp thời và hiệu quả.
Là một đơn vị trường học, dù ở lĩnh vực nào thì cũng phải cần có một bộ phận tiếp nhận, xử lý thông tin (Văn bản, Chỉ thị; Thông tư; Thông báo; thông báo…) của các cấp ban ngành đến đơn vị và có nhiệm vụ phản hồi (Báo cáo, thông báo các thông tin trên…) quá trình hoạt động của đơn vị.
Với tính chất đặc thù là ngành giáo dục và Đào tạo, việc tiếp nhận các loại văn bản, công văn, chỉ thị…là rất nhiều, nên đòi hỏi người làm công tác văn thư, văn phòng trong nhà trường phải biết sắp xếp, xử lý các thông tin một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác giúp Thủ trưởng đơn vị kịp thời nắm bắt được những cái mới để có hướng giải quyết công việc một cách tốt nhất nhằm giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.
          Công tác văn phòng là một bộ phận thực hiện chức năng giúp việc, phục vụ cho nhà trường,  là địa điểm giao tiếp và các hoạt động khác của nhà trường, thủ trưởng đơn vị, văn phòng là bộ nhớ, bộ lộc của thủ trưởng cơ quan. Các vấn đề thông tin được cán bộ văn phòng, văn thư thu thập sàng lọc, nghiên cứu, đề xuất chuyển đến thủ trưởng và ngược lại. Các ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng đều được cán bộ văn phòng truyền đạt theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Ngoài ra văn phòng còn là bộ mặt của cơ quan, đơn vị nơi giải quyết các công việc với cơ quan khác, là cầu nối giữa cơ quan nhà nước với nhân dân...

Bản thân tôi là một cán bộ văn phòng của trường Tiểu học Xxx, xuất phát từ những lý do trên, tôi rất trăn trở làm thế nào để quản lý và bảo quản tốt các loại công văn đi, công văn đến. Từ những đúc kết kinh nghiệm nhiều năm qua tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm để quản lý, lưu trữ và bảo quản tốt công văn đi -  công văn đến của trường Tiểu học Xxx” nhằm nâng cao công tác văn thư cho nhà trường .
SKKN, SKKN Văn thư, SKKN Văn phòng, 
Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//