Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Hỏi: Nêu sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được? Cho ví dụ?
Đáp


- Tập tính bẩm sinh là loại tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ và đặc trưng cho loài
Ví dụ: ve sầu kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản
Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm
Ví dụ: chuột nghe tiếng mèo thì bỏ chạy, người đi đường thấy đèn đỏ thì dừng lại
Tập tính bẩm sinh là chuỗi phản xạ không điều kiện mà trình tự của chúng trong hệ thần kinh đã được gen qui định sẵn từ khi sinh ra. Tập tính bẩm sinh thường bền vững và không thay đổi
 Tập tính học được là chuỗi phản xạ có điều kiện. Quá trình hình thành tập tính là sự hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron. Tập tính học được có thể thay đổi.
Loại tập tính
Khái niệm
Cơ sở thần kinh
Tính chất
Ví dụ
Tập tính bẩm sinh
Là những hoạt động bẩm sinh sinh ra đã có
Phản xạ không điều kiện
Bẩm sinh di truyền, đặc trung cho loài do gen quy định
Nhện chăng tơ
Tập tính học được
Là tập tính được hình thành trong quá trình sống thông qua học tập và rút kinh nghiệm
Phản xạ có điều kiện
Không bền vững, dễ thay đổi
Sự tự vệ


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//