Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Thừa Thiên Huế nhiều năm
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Thừa Thiên Huế để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thừa Thiên Huế, bạn soạn tin như sau:

Liên quan
=> Xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh khác
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKTTH + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKTTH: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Thừa Thiên Huế
Tên trường: Viết liền, không có dấu.
TKTTH và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Nguyễn Trường Tộ - Thừa Thiên Huế
Soạn tin HS TKTTHNGUYENTRUONGTO gửi 8785
Cụ thể như sau:
STT
Trường
Soạn tin
1
Bùi Thị Xuân
Soạn HS TKTTHBUITHIXUAN gửi 8785
2
Cao Thắng
Soạn HS CAOTHANG gửi 8785
3
Đặng Trần Côn
Soạn HS DANGTRANCON gửi 8785
4
Hai Bà Trưng
Soạn HS HAIBATRUNG gửi 8785
5
Nguyễn Huệ
Soạn HS NGUYENHUE gửi 8785
6
Nguyễn Trường Tộ
Soạn HS NGUYENTRUONGTO gửi 8785
7
Phú Bài
Soạn HS PHUBAI gửi 8785
8
Thuận An
Soạn HS THUANAN gửi 8785

Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Cao Thắng - Thừa Thiên Huế (Mã 33887 - bảng dưới)
Soạn tin HS 33887 gửi 8785
Cụ thể như sau:
STT
Trường
Soạn tin
1
Bùi Thị Xuân
33887
Soạn HS 33887 gửi 8785
2
Cao Thắng
33888
Soạn HS 33888 gửi 8785
3
Đặng Trần Côn
33889
Soạn HS 33889 gửi 8785
4
Hai Bà Trưng
33890
Soạn HS 33890 gửi 8785
5
Nguyễn Huệ
33891
Soạn HS 33891 gửi 8785
6
Nguyễn Trường Tộ
33892
Soạn HS 33892 gửi 8785
7
Phú Bài
33893
Soạn HS 33893 gửi 8785
8
Thuận An
33894
Soạn HS 33894 gửi 8785
Liên quan

Huế, Thừa thiên Huế, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//