Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


Soidiemchontruong.com-Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định nhiều năm
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Bình Định để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.

Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bình Định, bạn soạn tin như sau:

Liên quan: 
Liên quan

Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKBDI + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKBDT: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Bình Định
Tên trường: Viết liền, không có dấu.. TKBDI và tên trường viết liền nhau
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Hòa Bình - Bình Định
Soạn tin HS TKBDIHOABINH gửi 8785
Cụ thể như sau:
Tên trường
Soạn tin
An Lương
Soạn HS TKBDIANLUONG gửi 8785
Hòa Bình
Soạn HS TKBDIHOABINH gửi 8785
Hoài Ân
Soạn HS TKBDIHOAIAN gửi 8785
Hùng Vương
Soạn HS TKBDIHUNGVUONG gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn HS TKBDILYTUTRONG gửi 8785
Mỹ Thọ
Soạn HS TKBDIMYTHO gửi 8785
Ngô Lê Tân
Soạn HS TKBDINGOLETAN gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn HS TKBDINGUYENBINHKHIEM gửi 8785
Nguyễn Diêu
Soạn HS TKBDINGUYENDIEU gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn HS TKBDINGUYENDU gửi 8785
Nguyễn Hồng Đạo
Soạn HS TKBDINGUYENHONGDAO gửi 8785
Nguyễn Hữu Quang
Soạn HS TKBDINGUYENHUUQUANG gửi 8785
Nguyễn Trân
Soạn HS TKBDINGUYENTRAN gửi 8785
Quang Trung
Soạn HS TKBDIQUANGTRUNG gửi 8785
Quốc học
Soạn HS TKBDIQUOCHOC gửi 8785
số 1 An Nhơn 
Soạn HS TKBDISO1ANNHON gửi 8785
số 1 Phù Cát 
Soạn HS TKBDISO1PHUCAT gửi 8785
số 1 Phù Mỹ 
Soạn HS TKBDISO1PHUMY gửi 8785
số 1 Tuy Phước
Soạn HS TKBDISO1TUYPHUOC gửi 8785
số 2 An Nhơn
Soạn HS TKBDISO2ANNHON gửi 8785
số 2 Phù Cát
Soạn HS TKBDISO2PHUCAT gửi 8785
số 2 Phù Mỹ
Soạn HS TKBDISO2PHUMY gửi 8785
số 2 Tuy Phước
Soạn HS TKBDISO2TUYPHUOC gửi 8785
số 3 An Nhơn
Soạn HS TKBDISO3ANNHON gửi 8785
số 3 Phù Cát
Soạn HS TKBDISO3PHUCAT gửi 8785
số 3 Tuy Phước
Soạn HS TKBDISO3TUYPHUOC gửi 8785
Tăng Bạt Hổ
Soạn HS TKBDITANGBATHO gửi 8785
Tây Sơn
Soạn HS TKBDITAYSON gửi 8785
Trần Quang Diệu
Soạn HS TKBDITRANQUANGDIEU gửi 8785
Trưng Vương
Soạn HS TKBDITRUNGVUONG gửi 8785
Võ Giữ
Soạn HS TKBDIVOGIU gửi 8785
Võ Lai
Soạn HS TKBDIVOLAI gửi 8785
Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường An Lương - Bình Định (Mã 33962 bảng dưới)
Soạn tin HS 33962 gửi 8785
Cụ thể như sau:
Tên trường
Soạn tin
An Lương
33962
Soạn HS 33962  gửi 8785
Hòa Bình
33963
Soạn HS 33963  gửi 8785
Hoài Ân
33964
Soạn HS 33964  gửi 8785
Hùng Vương
33965
Soạn HS 33965  gửi 8785
Lý Tự Trọng
33966
Soạn HS 33966  gửi 8785
Mỹ Thọ
33967
Soạn HS 33967  gửi 8785
Ngô Lê Tân
33968
Soạn HS 33968  gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
33969
Soạn HS 33969  gửi 8785
Nguyễn Diêu
33970
Soạn HS 33970  gửi 8785
Nguyễn Du
33971
Soạn HS 33971  gửi 8785
Nguyễn Hồng Đạo
33972
Soạn HS 33972  gửi 8785
Nguyễn Hữu Quang
33973
Soạn HS 33973  gửi 8785
Nguyễn Trân
33974
Soạn HS 33974  gửi 8785
Quang Trung
33975
Soạn HS 33975  gửi 8785
Quốc học
33976
Soạn HS 33976  gửi 8785
số 1 An Nhơn 
33977
Soạn HS 33977  gửi 8785
số 1 Phù Cát 
33978
Soạn HS 33978  gửi 8785
số 1 Phù Mỹ 
33979
Soạn HS 33979  gửi 8785
số 1 Tuy Phước
33980
Soạn HS 33980  gửi 8785
số 2 An Nhơn
33981
Soạn HS 33981  gửi 8785
số 2 Phù Cát
33982
Soạn HS 33982  gửi 8785
số 2 Phù Mỹ
33983
Soạn HS 33983  gửi 8785
số 2 Tuy Phước
33984
Soạn HS 33984  gửi 8785
số 3 An Nhơn
33985
Soạn HS 33985  gửi 8785
số 3 Phù Cát
33986
Soạn HS 33986  gửi 8785
số 3 Tuy Phước
33987
Soạn HS 33987  gửi 8785
Tăng Bạt Hổ
33988
Soạn HS 33988  gửi 8785
Tây Sơn
33989
Soạn HS 33989  gửi 8785
Trần Quang Diệu
33990
Soạn HS 33990  gửi 8785
Trưng Vương
33991
Soạn HS 33991  gửi 8785
Võ Giữ
33992
Soạn HS 33992  gửi 8785
Võ Lai
33993
Soạn HS 33993  gửi 8785

Bình Định, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn,

Nếu các bạn thấy bài viết có ích, hãy  Bạn bấm vào đây Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//