Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nam Định nhiều năm 


Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.


Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Nam Định để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.

Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Nam Định, bạn soạn tin như sau:


Liên quan

Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKND + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKND: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn TKND và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường An Phúc

Soạn tin HS TKNDANPHUC gửi 8785
Cụ thể như sau:
Tên trường THPT
Soạn tin
An Phúc
Soạn: HS TKNDANPHUC gửi 8785
Đại An
Soạn: HS TKNDDAIAN gửi 8785
Đỗ Huy Liệu
Soạn: HS TKNDDOHUYLIEU gửi 8785
Giao Thủy
Soạn: HS TKNDGIAOTHUY gửi 8785
Giao Thủy B
Soạn: HS TKNDGIAOTHUYB gửi 8785
Giao Thủy C
Soạn: HS TKNDGIAOTHUYC gửi 8785
A Hải Hậu
Soạn: HS TKNDAHAIHAU gửi 8785
B Hải Hậu
Soạn: HS TKNDBHAIHAU gửi 8785
C Hải Hậu
Soạn: HS TKNDCHAIHAU gửi 8785
Hoàng Văn Thụ
Soạn: HS TKNDHOANGVANTHU gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS TKNDLEQUYDON gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HS TKNDLUONGTHEVINH gửi 8785
Lý Nhân Tông
Soạn: HS TKNDLYNHANTONG gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HS TKNDLYTUTRONG gửi 8785
Mỹ Lộc
Soạn: HS TKNDMYLOC gửi 8785
Mỹ Tho
Soạn: HS TKNDMYTHO gửi 8785
Nam Trực
Soạn: HS TKNDNAMTRUC gửi 8785
A Nghĩa Hưng
Soạn: HS TKNDANGHIAHUNG gửi 8785
B Nghĩa Hưng
Soạn: HS TKNDBNGHIAHUNG gửi 8785
C Nghĩa Hưng
Soạn: HS TKNDCNGHIAHUNG gửi 8785
Nghĩa Minh
Soạn: HS TKNDNGHIAMINH gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn: HS TKNDNGOQUYEN gửi 8785
Nguyễn Bính
Soạn: HS TKNDNGUYENBINH gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HS TKNDNGUYENDU gửi 8785
Nguyễn Đức Thuận
Soạn: HS TKNDNGUYENDUCTHUAN gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS TKNDNGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS TKNDNGUYENKHUYEN gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS TKNDNGUYENTRAI gửi 8785
Nguyễn Trường Thúy
Soạn: HS TKNDNGUYENTRUONGTHUY gửi 8785
Phạm Văn Nghị
Soạn: HS TKNDPHAMVANNGHI gửi 8785
Quất Lâm
Soạn: HS TKNDQUATLAM gửi 8785
Thịnh Long
Soạn: HS TKNDTHINHLONG gửi 8785
Tống Văn Trân
Soạn: HS TKNDTONGVANTRAN gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS TKNDTRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Nhân Tông
Soạn: HS TKNDTRANNHANTONG gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn: HS TKNDTRANQUOCTUAN gửi 8785
Trần Văn Bảo
Soạn: HS TKNDTRANVANBAO gửi 8785
Trần Văn Lan
Soạn: HS TKNDTRANVANLAN gửi 8785
Trực Ninh
Soạn: HS TKNDTRUCNINH gửi 8785
Trực Ninh B
Soạn: HS TKNDTRUCNINHB gửi 8785
Vũ Văn Hiếu
Soạn: HS TKNDVUVANHIEU gửi 8785
Xuân Trường
Soạn: HS TKNDXUANTRUONG gửi 8785
Xuân Trường B
Soạn: HS TKNDXUANTRUONGB gửi 8785
Xuân Trường C
Soạn: HS TKNDXUANTRUONGC gửi 8785


Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường An Phúc(Mã 34596- bảng dưới)
Soạn tin HS 34596 gửi 8785
Cụ thể như sau:


Tên trường THPT
Soạn tin
An Phúc
Soạn: HS 34596 gửi 8785
Đại An
Soạn: HS 34597 gửi 8785
Đỗ Huy Liệu
Soạn: HS 34598 gửi 8785
Giao Thủy
Soạn: HS 34599 gửi 8785
Giao Thủy B
Soạn: HS 34600 gửi 8785
Giao Thủy C
Soạn: HS 34601 gửi 8785
A Hải Hậu
Soạn: HS 34602 gửi 8785
B Hải Hậu
Soạn: HS 34603 gửi 8785
C Hải Hậu
Soạn: HS 34604 gửi 8785
Hoàng Văn Thụ
Soạn: HS 34605 gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS 34606 gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HS 34607 gửi 8785
Lý Nhân Tông
Soạn: HS 34608 gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HS 34609 gửi 8785
Mỹ Lộc
Soạn: HS 34610 gửi 8785
Mỹ Tho
Soạn: HS 34611 gửi 8785
Nam Trực
Soạn: HS 34612 gửi 8785
A Nghĩa Hưng
Soạn: HS 34613 gửi 8785
B Nghĩa Hưng
Soạn: HS 34614 gửi 8785
C Nghĩa Hưng
Soạn: HS 34615 gửi 8785
Nghĩa Minh
Soạn: HS 34616 gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn: HS 34617 gửi 8785
Nguyễn Bính
Soạn: HS 34618 gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HS 34619 gửi 8785
Nguyễn Đức Thuận
Soạn: HS 34620 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS 34621 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS 34622 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS 34623 gửi 8785
Nguyễn Trường Thúy
Soạn: HS 34624 gửi 8785
Phạm Văn Nghị
Soạn: HS 34625 gửi 8785
Quất Lâm
Soạn: HS 34626 gửi 8785
Thịnh Long
Soạn: HS 34627 gửi 8785
Tống Văn Trân
Soạn: HS 34628 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS 34629 gửi 8785
Trần Nhân Tông
Soạn: HS 34630 gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn: HS 34631 gửi 8785
Trần Văn Bảo
Soạn: HS 34632 gửi 8785
Trần Văn Lan
Soạn: HS 34633 gửi 8785
Trực Ninh
Soạn: HS 34634 gửi 8785
Trực Ninh B
Soạn: HS 34635 gửi 8785
Vũ Văn Hiếu
Soạn: HS 34636 gửi 8785
Xuân Trường
Soạn: HS 34637 gửi 8785
Xuân Trường B
Soạn: HS 34638 gửi 8785
Xuân Trường C
Soạn: HS 34639 gửi 8785
Nam Định, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//