Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai nhiều năm

Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Đồng Nai  để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.Liên quan
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKDNA + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKDNA: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Đồng Nai
Tên trường: Viết liền, không có dấu.. TKDNA và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Chu Văn An

Soạn tin HS TKDNCHUVANAN gửi 8785
Cụ thể như sau:
Trường THPT
Soạn tin
Chu Văn An
Soạn: HS TKDNACHUVANAN gửi 8785
Điểu Cải
Soạn: HS TKDNADIEUCAI gửi 8785
Đoàn Kết
Soạn: HS TKDNADOANKET gửi 8785
Kiệm Tân
Soạn: HS TKDNAKIEMTAN gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HS TKDNALEHONGPHONG gửi 8785
Long Khánh
Soạn: HS TKDNALONGKHANH gửi 8785
Long Thành
Soạn: HS TKDNALONGTHANH gửi 8785
Nam Hà
Soạn: HS TKDNANAMHA gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn: HS TKDNANGOQUYEN gửi 8785
Ngô Sĩ Liên
Soạn: HS TKDNANGOSILIEN gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HS TKDNANGUYENHUUCANH gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS TKDNANGUYENTRAI gửi 8785
Phước Thiền
Soạn: HS TKDNAPHUOCTHIEN gửi 8785
Sông Ray
Soạn: HS TKDNASONGRAY gửi 8785
Tam Hiệp
Soạn: HS TKDNATAMHIEP gửi 8785
Tam Phước
Soạn: HS TKDNATAMPHUOC gửi 8785
Tân Phú
Soạn: HS TKDNATANPHU gửi 8785
Thống Nhất A
Soạn: HS TKDNATHONGNHATA gửi 8785
Thống Nhất B
Soạn: HS TKDNATHONGNHATB gửi 8785
Trấn Biên
Soạn: HS TKDNATRANBIEN gửi 8785
Trị An
Soạn: HS TKDNATRIAN gửi 8785
Vĩnh Cửu
Soạn: HS TKDNAVINHCUU gửi 8785
Võ Trường Toản
Soạn: HS TKDNAVOTRUONGTOAN gửi 8785
Xuân Lộc
Soạn: HS TKDNAXUANLOC gửi 8785
Chuyên Lương Thế Vinh
Soạn: HS TKDNACHUYENLUONGTHEVINH gửi 8785
Thực hành sư phạm
Soạn: HS TKDNATHUCHANHSUPHAM gửi 8785Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Điều Cái (Mã 34127 - bảng dưới)
Soạn tin HS 34127 gửi 8785
Cụ thể như sau:


Trường THPT
Soạn tin
Chu Văn An
34126
Soạn: HS 34126 gửi 8785
Điểu Cải
34127
Soạn: HS 34127 gửi 8785
Đoàn Kết
34128
Soạn: HS 34128 gửi 8785
Kiệm Tân
34129
Soạn: HS 34129 gửi 8785
Lê Hồng Phong
34130
Soạn: HS 34130 gửi 8785
Long Khánh
34131
Soạn: HS 34131 gửi 8785
Long Thành
34132
Soạn: HS 34132 gửi 8785
Nam Hà
34133
Soạn: HS 34133 gửi 8785
Ngô Quyền
34134
Soạn: HS 34134 gửi 8785
Ngô Sĩ Liên
34135
Soạn: HS 34135 gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh
34136
Soạn: HS 34136 gửi 8785
Nguyễn Trãi
34137
Soạn: HS 34137 gửi 8785
Phước Thiền
34138
Soạn: HS 34138 gửi 8785
Sông Ray
34139
Soạn: HS 34139 gửi 8785
Tam Hiệp
34140
Soạn: HS 34140 gửi 8785
Tam Phước
34141
Soạn: HS 34141 gửi 8785
Tân Phú
34142
Soạn: HS 34142 gửi 8785
Thống Nhất A
34143
Soạn: HS 34143 gửi 8785
Thống Nhất B
34144
Soạn: HS 34144 gửi 8785
Trấn Biên
34145
Soạn: HS 34145 gửi 8785
Trị An
34146
Soạn: HS 34146 gửi 8785
Vĩnh Cửu
34147
Soạn: HS 34147 gửi 8785
Võ Trường Toản
34148
Soạn: HS 34148 gửi 8785
Xuân Lộc
34149
Soạn: HS 34149 gửi 8785
Chuyên Lương Thế Vinh
34150
Soạn: HS 34150 gửi 8785
Thực hành sư phạm
34151
Soạn: HS 34151 gửi 8785
Đồng Nai, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//