Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long nhiều năm

Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.


Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Vĩnh Long để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.

Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Vĩnh Long, bạn soạn tin như sau:


Liên quan
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKVL + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKVL: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Vĩnh Long
Tên trường: Viết liền, không có dấu. TKVL và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Lưu Văn Liệt

Soạn tin HS TKVLLUUVANLIET gửi 8785
Cụ thể như sau:

Trường THPT
Soạn tin
Lưu Văn Liệt
Soạn HS TKVLLUUVANLIET gửi 8785
Nguyễn Thông
Soạn HS TKVLNGUYENTHONG gửi 8785
Trưng Vương
Soạn HS TKVLTRUNGVUONG gửi 8785
Vĩnh Long
Soạn HS TKVLVINHLONG gửi 8785
Năng khiếu TDTT
Soạn HS TKVLNANGKHIEUTDTT gửi 8785
Phạm Hùng
Soạn HS TKVLPHAMHUNG gửi 8785
Phú Quới
Soạn HS TKVLPHUQUOI gửi 8785
Hòa Ninh
Soạn HS TKVLHOANINH gửi 8785
Mang Thít
Soạn HS TKVLMANGTHIT gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt
Soạn HS TKVLNGUYENVANTHIET gửi 8785
Mỹ Phước
Soạn HS TKVLMYPHUOC gửi 8785
Võ Văn Kiệt
Soạn HS TKVLVOVANKIET gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự
Soạn HS TKVLNGUYENHIEUTU gửi 8785
Hiếu Phụng
Soạn HS TKVLHIEUPHUNG gửi 8785
Hiếu Nhơn
Soạn HS TKVLHIEUNHON gửi 8785
Bình Minh
Soạn HS TKVLBINHMINH gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu
Soạn HS TKVLHOANGTHAIHIEU gửi 8785
Tân Quới
Soạn HS TKVLTANQUOI gửi 8785
Tân Lược
Soạn HS TKVLTANLUOC gửi 8785
Mỹ Thuận
Soạn HS TKVLMYTHUAN gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn HS TKVLTRANDAINGHIA gửi 8785
Tam Bình
Soạn HS TKVLTAMBINH gửi 8785
Long Phú
Soạn HS TKVLLONGPHU gửi 8785
Phú Thịnh
Soạn HS TKVLPHUTHINH gửi 8785
Phan Văn Hòa
Soạn HS TKVLPHANVANHOA gửi 8785
Trà Ôn
Soạn HS TKVLTRAON gửi 8785
Lê Thanh Mừng
Soạn HS TKVLLETHANHMUNG gửi 8785
Hựu Thành
Soạn HS TKVLHUUTHANH gửi 8785
Vĩnh Xuân
Soạn HS TKVLVINHXUAN gửi 8785
Hòa Bình
Soạn HS TKVLHOABINH gửi 8785
Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Trưng Vương (Mã 34287 - bảng dưới)
Soạn tin HS 34222 gửi 8785
Cụ thể như sau:
Trường THPT
Soạn tin
Lưu Văn Liệt
34285
Soạn HS 34285 gửi 8785
Nguyễn Thông
34286
Soạn HS 34286 gửi 8785
Trưng Vương
34287
Soạn HS 34287 gửi 8785
Vĩnh Long
34288
Soạn HS 34288 gửi 8785
Năng khiếu TDTT
34289
Soạn HS 34289 gửi 8785
Phạm Hùng
34290
Soạn HS 34290 gửi 8785
Phú Quới
34291
Soạn HS 34291 gửi 8785
Hòa Ninh
34292
Soạn HS 34292 gửi 8785
Mang Thít
34293
Soạn HS 34293 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt
34294
Soạn HS 34294 gửi 8785
Mỹ Phước
34295
Soạn HS 34295 gửi 8785
Võ Văn Kiệt
34296
Soạn HS 34296 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự
34297
Soạn HS 34297 gửi 8785
Hiếu Phụng
34298
Soạn HS 34298 gửi 8785
Hiếu Nhơn
34299
Soạn HS 34299 gửi 8785
Bình Minh
34300
Soạn HS 34300 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu
34301
Soạn HS 34301 gửi 8785
Tân Quới
34302
Soạn HS 34302 gửi 8785
Tân Lược
34303
Soạn HS 34303 gửi 8785
Mỹ Thuận
34304
Soạn HS 34304 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
34305
Soạn HS 34305 gửi 8785
Tam Bình
34306
Soạn HS 34306 gửi 8785
Long Phú
34307
Soạn HS 34307 gửi 8785
Phú Thịnh
34308
Soạn HS 34308 gửi 8785
Phan Văn Hòa
34309
Soạn HS 34309 gửi 8785
Trà Ôn
34310
Soạn HS 34310 gửi 8785
Lê Thanh Mừng
34311
Soạn HS 34311 gửi 8785
Hựu Thành
34312
Soạn HS 34312 gửi 8785
Vĩnh Xuân
34313
Soạn HS 34313 gửi 8785
Hòa Bình
34314
Soạn HS 34314 gửi 8785


Vĩnh Long, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//