Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh  Thanh Hóa nhiều năm 
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.


Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Thanh Hóa để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thanh Hóa, bạn soạn tin như sau:

Liên quan
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKTH + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKTH: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn TKTH và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Như Xuân

Soạn tin HS TKTHNHUXUAN gửi 8785
Cụ thể như sau:
Trường THPT
Soạn tin
Như Xuân
Soạn: HS TKTHNHUXUAN gửi 8785
Cẩm Thuỷ 2
Soạn: HS TKTHCAMTHUY2 gửi 8785
Lang Chánh
Soạn: HS TKTHLANGCHANH gửi 8785
Trần Ân Chiêm
Soạn: HS TKTHTRANANCHIEM gửi 8785
Triệu Sơn 5
Soạn: HS TKTHTRIEUSON5 gửi 8785
Yên Định 1
Soạn: HS TKTHYENDINH1 gửi 8785
Triệu Sơn 4
Soạn: HS TKTHTRIEUSON4 gửi 8785
Nông Cống 2
Soạn: HS TKTHNONGCONG2 gửi 8785
Hoằng Hoá 4
Soạn: HS TKTHHOANGHOA4 gửi 8785
Nghi Lộc 3
Soạn: HS TKTHNGHILOC3 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS TKTHNGUYENTRAI gửi 8785
Thiệu Hoá
Soạn: HS TKTHTHIEUHOA gửi 8785
Bỉm Sơn
Soạn: HS TKTHBIMSON gửi 8785
DTNT Tỉnh Thanh Hóa
Soạn: HS TKTHDTNTTINHTHANHHOA gửi 8785
Đinh Chương Dương
Soạn: HS TKTHDINHCHUONGDUONG gửi 8785
Hàm Rồng
Soạn: HS TKTHHAMRONG gửi 8785


Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Hàm Rồng (Mã 34408 - bảng dưới)
Soạn tin HS 34408  gửi 8785
Cụ thể như sau:
Trường THPT
Soạn tin
Như Xuân
Soạn: HS 34435 gửi 8785
Cẩm Thuỷ 2
Soạn: HS 34436 gửi 8785
Lang Chánh
Soạn: HS 34437 gửi 8785
Trần Ân Chiêm
Soạn: HS 34438 gửi 8785
Triệu Sơn 5
Soạn: HS 34439 gửi 8785
Yên Định 1
Soạn: HS 34440 gửi 8785
Triệu Sơn 4
Soạn: HS 34441 gửi 8785
Nông Cống 2
Soạn: HS 34442 gửi 8785
Hoằng Hoá 4
Soạn: HS 34443 gửi 8785
Nghi Lộc 3
Soạn: HS 34444 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS 34445 gửi 8785
Thiệu Hoá
Soạn: HS 34446 gửi 8785
Bỉm Sơn
Soạn: HS 34447 gửi 8785
DTNT Tỉnh Thanh Hóa
Soạn: HS 34448 gửi 8785
Đinh Chương Dương
Soạn: HS 34449 gửi 8785
Hàm Rồng
Soạn: HS 34450 gửi 8785
Thanh Hóa, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//