Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
Hòi: Quá trình truyền tin qua xinap hóa học, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm tới cơ quan đáp ứng. Vì sao?
Đáp
Xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm tới cơ quan đáp ứng. Vì:
-       Chỉ ở chùy xinap mới có bóng chứa chất hóa học trung gian.
-       Chỉ màng sau xinap mới có các cơ quan tiếp nhận các chất này.


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//