Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 Chuyên KHTN lần 1

Tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội tổ chức thi lần 1 năm 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 Chuyên KHTN lần 1
Câu III (3 điểm). Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) với BA > BC. Phân giác ngoài góc ABC cắt đường thẳng qua A song song với BC tại P.
1) Chứng minh rằng AP = AB
2) Tiếp tuyến qua A của (O) cắt PB tại Q. BP cắt (O) tại M khác B. Chứng minh rằng:
MA = MQ .MP
3) Gọi R đối xứng Q qua AC. Chứng minh rằng góc APR = góc CPB
Câu IV (1 điểm). Giả sử số nguyên dương n có tính chất: có tồn tại một cách sắp xếp a1, a2, …., a2n của 2n số 1, 1, 2, 2, …,  n, n sao cho với mỗi k = 1, 2, …., n luôn tồn tại đúng k số xếp giữa hai số k. Chứng minh rằng n2 + n chia hết cho 4

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//