Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:

Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm trước được chúng tôi lưu trữ. Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm trước.

- Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.


Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Thuận


Cách 1.
Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường An Phước (mã 31916) 
Soạn tin HS 31916 gửi 8785


Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

STT

Tên trường

Soạn tin

1

An Phước

37837

Soạn: HS 37837 gửi 8785

2

Bác Ái

37838

Soạn: HS 37838 gửi 8785

3

Chu Văn An

37839

Soạn: HS 37839 gửi 8785

4

Lê Duẩn

37840

Soạn: HS 37840 gửi 8785

5

Nguyễn Du

37841

Soạn: HS 37841 gửi 8785

6

Nguyễn Huệ

37842

Soạn: HS 37842 gửi 8785

7

Nguyễn Trãi

37843

Soạn: HS 37843 gửi 8785

8

Nguyễn Văn Linh

37844

Soạn: HS 37844 gửi 8785

9

Ninh Hải

37845

Soạn: HS 37845 gửi 8785

10

Phạm Văn Đồng

37846

Soạn: HS 37846 gửi 8785

11

Phan Bội Châu

37847

Soạn: HS 37847 gửi 8785

12

Phan Chu Trinh

37848

Soạn: HS 37848 gửi 8785

13

Tháp Chàm

37849

Soạn: HS 37849 gửi 8785

14

Tôn Đức Thắng

37850

Soạn: HS 37850 gửi 8785

15

Trường Chinh

37851

Soạn: HS 37851 gửi 8785

16

Mỹ Sơn

37852

Soạn: HS 37852 gửi 8785

17

Phước Hà

37853

Soạn: HS 37853 gửi 8785

18

Phước Dinh

37854

Soạn: HS 37854 gửi 8785

19

Phước Thái

37855

Soạn: HS 37855 gửi 8785

20

Phước Vinh

37856

Soạn: HS 37856 gửi 8785

21

Phước Dân

37857

Soạn: HS 37857 gửi 8785

22

Phước Dân khu phố 6

37858

Soạn: HS 37858 gửi 8785

23

Phước Kháng

37859

Soạn: HS 37859 gửi 8785

24

Phước Chiến

37860

Soạn: HS 37860 gửi 8785

25

Bắc Sơn

37861

Soạn: HS 37861 gửi 8785

26

 

37862

Soạn: HS 37862 gửi 8785

27

Lợi Hải

37863

Soạn: HS 37863 gửi 8785

28

Công Hải

37864

Soạn: HS 37864 gửi 8785

29

Vĩnh Hải

37865

Soạn: HS 37865 gửi 8785

30

Phước Đại

37866

Soạn: HS 37866 gửi 8785

31

 

37867

Soạn: HS 37867 gửi 8785

32

Phước Chính

37868

Soạn: HS 37868 gửi 8785

33

Phước Thắng

37869

Soạn: HS 37869 gửi 8785

34

Phước Tiến

37870

Soạn: HS 37870 gửi 8785

35

Phước Tân

37871

Soạn: HS 37871 gửi 8785

36

Phước Hòa

37872

Soạn: HS 37872 gửi 8785

37

Phước Trung

37873

Soạn: HS 37873 gửi 8785

38

Phước Bình

37874

Soạn: HS 37874 gửi 8785

39

 

37875

Soạn: HS 37875 gửi 8785

40

Phước Thành

37876

Soạn: HS 37876 gửi 8785

41

Lâm Sơn

37877

Soạn: HS 37877 gửi 8785

42

Lương Sơn

37878

Soạn: HS 37878 gửi 8785

43

Ma Nới

37879

Soạn: HS 37879 gửi 8785
Cách 2. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS NTHTentruong gửi đến 8785

Trong đó
NTH: là chữ viết tắt của NINH THUẬN
Tên trường:  Là tên trường bạn muốn xem điểm, viết Tiếng Việt không dấu, Các chữ viết liền
Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn trường THPT An Phước - Tỉnh Ninh Thuận
Soạn tin như sau: 

Soạn HS NTHANPHUOC gửi đến 8785

Tên trường

Soạn tin

An Phước

Soạn: HS NTHANPHUOC gửi 8785

Bác Ái

Soạn: HS NTHBACAI gửi 8785

Chu Văn An

Soạn: HS NTHCHUVANAN gửi 8785

Lê Duẩn

Soạn: HS NTHLEDUAN gửi 8785

Nguyễn Du

Soạn: HS NTHNGUYENDU gửi 8785

Nguyễn Huệ

Soạn: HS NTHNGUYENHUE gửi 8785

Nguyễn Trãi

Soạn: HS NTHNGUYENTRAI gửi 8785

Nguyễn Văn Linh

Soạn: HS NTHNGUYENVANLINH gửi 8785

Ninh Hải

Soạn: HS NTHNINHHAI gửi 8785

Phạm Văn Đồng

Soạn: HS NTHPHAMVANDONG gửi 8785

Phan Bội Châu

Soạn: HS NTHPHANBOICHAU gửi 8785

Phan Chu Trinh

Soạn: HS NTHPHANCHUTRINH gửi 8785

Tháp Chàm

Soạn: HS NTHTHAPCHAM gửi 8785

Tôn Đức Thắng

Soạn: HS NTHTONDUCTHANG gửi 8785

Trường Chinh

Soạn: HS NTHTRUONGCHINH gửi 8785

Mỹ Sơn

Soạn: HS NTHMYSON gửi 8785

Phước Hà

Soạn: HS NTHPHUOCHA gửi 8785

Phước Dinh

Soạn: HS NTHPHUOCDINH gửi 8785

Phước Thái

Soạn: HS NTHPHUOCTHAI gửi 8785

Phước Vinh

Soạn: HS NTHPHUOCVINH gửi 8785

Phước Dân

Soạn: HS NTHPHUOCDAN gửi 8785

Phước Dân khu phố 6

Soạn: HS NTHPHUOCDANKHUPHO6 gửi 8785

Phước Kháng

Soạn: HS NTHPHUOCKHANG gửi 8785

Phước Chiến

Soạn: HS NTHPHUOCCHIEN gửi 8785

Bắc Sơn

Soạn: HS NTHBACSON gửi 8785

 

Soạn: HS NTH gửi 8785

Lợi Hải

Soạn: HS NTHLOIHAI gửi 8785

Công Hải

Soạn: HS NTHCONGHAI gửi 8785

Vĩnh Hải

Soạn: HS NTHVINHHAI gửi 8785

Phước Đại

Soạn: HS NTHPHUOCDAI gửi 8785

 

Soạn: HS NTH gửi 8785

Phước Chính

Soạn: HS NTHPHUOCCHINH gửi 8785

Phước Thắng

Soạn: HS NTHPHUOCTHANG gửi 8785

Phước Tiến

Soạn: HS NTHPHUOCTIEN gửi 8785

Phước Tân

Soạn: HS NTHPHUOCTAN gửi 8785

Phước Hòa

Soạn: HS NTHPHUOCHOA gửi 8785

Phước Trung

Soạn: HS NTHPHUOCTRUNG gửi 8785

Phước Bình

Soạn: HS NTHPHUOCBINH gửi 8785

 

Soạn: HS NTH gửi 8785

Phước Thành

Soạn: HS NTHPHUOCTHANH gửi 8785

Lâm Sơn

Soạn: HS NTHLAMSON gửi 8785

Lương Sơn

Soạn: HS NTHLUONGSON gửi 8785

Ma Nới

Soạn: HS NTHMANOI gửi 8785STT
Chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin
1
Ngữ văn chuyên
31931
Soạn: HS 31931 gửi 8785
2
Toán chuyên
31932
Soạn: HS 31932 gửi 8785
3
Tin học chuyên
31933
Soạn: HS 31933 gửi 8785
4
Tiếng Anh chuyên
31934
Soạn: HS 31934 gửi 8785
5
Vật lý chuyên
31935
Soạn: HS 31935 gửi 8785
6
Hóa học chuyên
31936
Soạn: HS 31936 gửi 8785
7
Sinh học chuyên
31937
Soạn: HS 31937 gửi 8785
8
Không chuyên
31938
Soạn: HS 31938 gửi 8785

Lưu ý:

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//