Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2021-2022

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:


Để xem điểm chuẩn tại Tiền Giang, thực hiện như sau

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS TGTêntrường gửi 8785
Trong đó
- TG: là ký hiệu tỉnh Tiền Giang
- Tên trường: Viết liền, không dấu
- TG và tên trường viết liền nhau
Ví dụ:
- Xem điểm chuẩn trường THPT Bình Đồng - Tiền Giang

Soạn HS TGBINHDONG gửi 8785

Trường THPT
Soạn tin
Bình Đông
Soạn HS TGBINHDONG gửi 8785
Bình Phục Nhứt
Soạn HS TGBINHPHUCNHUT gửi 8785
Cái Bè
Soạn HS TGCAIBE gửi 8785
Chợ Gạo
Soạn HS TGCHOGAO gửi 8785
Đốc Binh Kiều
Soạn HS TGDOCBINHKIEU gửi 8785
Dưỡng Điềm
Soạn HS TGDUONGDIEM gửi 8785
Gò Công
Soạn HS TGGOCONG gửi 8785
Gò Công Đông
Soạn HS TGGOCONGDONG gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HS TGHUYNHVANSAM gửi 8785
Lê Thanh Hiền
Soạn HS TGLETHANHHIEN gửi 8785
Lê Văn Phẩm
Soạn HS TGLEVANPHAM gửi 8785
Long Bình
Soạn HS TGLONGBINH gửi 8785
Lưu Tấn Phát
Soạn HS TGLUUTANPHAT gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HS TGNAMKYKHOINGHIA gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
Soạn HS TGNGOVANNHAC gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HS TGNGUYENDINHCHIEU gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
Soạn HS TGNGUYENVANCON gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HS TGNGUYENVANTHIN gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HS TGNGUYENVANTIEP gửi 8785
Phạm Thành Trung
Soạn HS TGPHAMTHANHTRUNG gửi 8785
Phan Việt Thống
Soạn HS TGPHANVIETTHONG gửi 8785
Phú Thạnh
Soạn HS TGPHUTHANH gửi 8785
Phước Thạnh
Soạn HS TGPHUOCTHANH gửi 8785
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HS TGRACHGAM-XOAIMUT gửi 8785
Tân Hiệp
Soạn HS TGTANHIEP gửi 8785
Tân Phước
Soạn HS TGTANPHUOC gửi 8785
Tân Thới
Soạn HS TGTANTHOI gửi 8785
Thiên Hộ Dương
Soạn HS TGTHIENHODUONG gửi 8785
Thủ Khoa Huân
Soạn HS TGTHUKHOAHUAN gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn HS TGTRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Văn Hoài
Soạn HS TGTRANVANHOAI gửi 8785
Trương Định
Soạn HS TGTRUONGDINH gửi 8785
Tứ Kiệt
Soạn HS TGTUKIET gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn HS TGVINHBINH gửi 8785
Vĩnh Kim 
Soạn HS TGVINHKIM  gửi 8785Cách 2.
Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bình Đông
33254
Soạn HS 33254 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
33255
Soạn HS 33255 gửi 8785
3
Cái Bè
33256
Soạn HS 33256 gửi 8785
4
Chợ Gạo
33257
Soạn HS 33257 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
33258
Soạn HS 33258 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
33259
Soạn HS 33259 gửi 8785
7
Gò Công
33260
Soạn HS 33260 gửi 8785
8
Gò Công Đông
33261
Soạn HS 33261 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
33262
Soạn HS 33262 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
33263
Soạn HS 33263 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
33264
Soạn HS 33264 gửi 8785
12
Long Bình
33265
Soạn HS 33265 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
33266
Soạn HS 33266 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
33267
Soạn HS 33267 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
33268
Soạn HS 33268 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
33269
Soạn HS 33269 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
33270
Soạn HS 33270 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
33271
Soạn HS 33271 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
33272
Soạn HS 33272 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
33273
Soạn HS 33273 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
33274
Soạn HS 33274 gửi 8785
22
Phú Thạnh
33275
Soạn HS 33275 gửi 8785
23
Phước Thạnh
33276
Soạn HS 33276 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
33277
Soạn HS 33277 gửi 8785
25
Tân Hiệp
33278
Soạn HS 33278 gửi 8785
26
Tân Phước
33279
Soạn HS 33279 gửi 8785
27
Tân Thới
33280
Soạn HS 33280 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
33281
Soạn HS 33281 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
33282
Soạn HS 33282 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
33283
Soạn HS 33283 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
33284
Soạn HS 33284 gửi 8785
32
Trương Định
33285
Soạn HS 33285 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
33286
Soạn HS 33286 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
33287
Soạn HS 33287 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
33288
Soạn HS 33288 gửi 8785


Chuyên Tiền Giang
Soạn tin
Chuyên Ngữ văn
33289
Soạn HS 33289 gửi 8785
Chuyên Toán
33290
Soạn HS 33290 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
33291
Soạn HS 33291 gửi 8785
Chuyên Địa
33292
Soạn HS 33292 gửi 8785
Chuyên Lý
33293
Soạn HS 33293 gửi 8785
Chuyên Tin học
33294
Soạn HS 33294 gửi 8785
Chuyên Hóa
33295
Soạn HS 33295 gửi 8785
Chuyên Sinh
33296
Soạn HS 33296 gửi 8785
Hệ Không chuyên
33297
Soạn HS 33297 gửi 8785
Chuyên Tiền Giang
Soạn tin
Chuyên Ngữ văn
Soạn HS TGCHUYENNGUVAN gửi 8785
Chuyên Toán
Soạn HS TGCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HS TGCHUYENTIENGANH gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HS TGCHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS TGCHUYENLY gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn HS TGCHUYENTINHOC gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS TGCHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS TGCHUYENSINH gửi 8785
Hệ Không chuyên
Soạn HS TGHEKHONGCHUYEN gửi 8785

Tặng gì cho con vào lớp 10? Bấm đây


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2021-2022
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2021, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, Tiền Giang, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, 

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//