Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:

Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm trước được chúng tôi lưu trữ. Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm trước.

- Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.


Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long như sau: 

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn: HS VL+ Tên trường gửi 8785
Trong đó
VL: Là ký hiệu Vĩnh Long
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Lưu Văn Liệt
Soạn HS VLLưuVanViet gửi 8785

STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Lưu Văn Liệt
Soạn HS VLLuuVanLiet gửi 8785
2
Nguyễn Thông
Soạn HS VLNguyenThong gửi 8785
3
Trưng Vương
Soạn HS VLTrungVuong gửi 8785
4
Vĩnh Long
Soạn HS VLVinhLong gửi 8785
5
Năng khiếu TDTT
Soạn HS VLNangkhieuTDTT gửi 8785
6
Phạm Hùng
Soạn HS VLPhamHung gửi 8785
7
Phú Quới
Soạn HS VLPhuQuoi gửi 8785
8
Hòa Ninh
Soạn HS VLHoaNinh gửi 8785
9
Mang Thít
Soạn HS VLMangThit gửi 8785
10
Nguyễn Văn Thiệt
Soạn HS VLNguyenVanThiet gửi 8785
11
Mỹ Phước
Soạn HS VLMyPhuoc gửi 8785
12
Võ Văn Kiệt
Soạn HS VLVoVanKiet gửi 8785
13
Nguyễn Hiếu Tự
Soạn HS VLNguyenHieuTu gửi 8785
14
Hiếu Phụng
Soạn HS VLHieuPhung gửi 8785
15
Hiếu Nhơn
Soạn HS VLHieuNhon gửi 8785
16
Bình Minh
Soạn HS VLBinhMinh gửi 8785
17
Hoàng Thái Hiếu
Soạn HS VLHoangThaiHieu gửi 8785
18
Tân Quới
Soạn HS VLTanQuoi gửi 8785
19
Tân Lược
Soạn HS VLTanLuoc gửi 8785
20
Mỹ Thuận
Soạn HS VLMyThuan gửi 8785
21
Trần Đại Nghĩa
Soạn HS VLTranDaiNghia gửi 8785
22
Tam Bình
Soạn HS VLTamBinh gửi 8785
23
Long Phú
Soạn HS VLLongPhu gửi 8785
24
Phú Thịnh
Soạn HS VLPhuThinh gửi 8785
25
Phan Văn Hòa
Soạn HS VLPhanVanHoa gửi 8785
26
Trà Ôn
Soạn HS VLTraOn gửi 8785
27
Lê Thanh Mừng
Soạn HS VLLeThanhMung gửi 8785
28
Hựu Thành
Soạn HS VLHuuThanh gửi 8785
29
Vĩnh Xuân
Soạn HS VLVinhXuan gửi 8785
30
Hòa Bình
Soạn HS VLHoaBinh gửi 8785
Cách 2. 
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019  tỉnh Vĩnh Long bạn soạn tin như sau:

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Lưu Văn Liệt
32145
Soạn HS 32145 gửi 8785
2
Nguyễn Thông
32146
Soạn HS 32146 gửi 8785
3
Trưng Vương
32147
Soạn HS 32147 gửi 8785
4
Vĩnh Long
32148
Soạn HS 32148 gửi 8785
5
Năng khiếu TDTT
32149
Soạn HS 32149 gửi 8785
6
Phạm Hùng
32150
Soạn HS 32150 gửi 8785
7
Phú Quới
32151
Soạn HS 32151 gửi 8785
8
Hòa Ninh
32152
Soạn HS 32152 gửi 8785
9
Mang Thít
32153
Soạn HS 32153 gửi 8785
10
Nguyễn Văn Thiệt
32154
Soạn HS 32154 gửi 8785
11
Mỹ Phước
32155
Soạn HS 32155 gửi 8785
12
Võ Văn Kiệt
32156
Soạn HS 32156 gửi 8785
13
Nguyễn Hiếu Tự
32157
Soạn HS 32157 gửi 8785
14
Hiếu Phụng
32158
Soạn HS 32158 gửi 8785
15
Hiếu Nhơn
32159
Soạn HS 32159 gửi 8785
16
Bình Minh
32160
Soạn HS 32160 gửi 8785
17
Hoàng Thái Hiếu
32161
Soạn HS 32161 gửi 8785
18
Tân Quới
32162
Soạn HS 32162 gửi 8785
19
Tân Lược
32163
Soạn HS 32163 gửi 8785
20
Mỹ Thuận
32164
Soạn HS 32164 gửi 8785
21
Trần Đại Nghĩa
32165
Soạn HS 32165 gửi 8785
22
Tam Bình
32166
Soạn HS 32166 gửi 8785
23
Long Phú
32167
Soạn HS 32167 gửi 8785
24
Phú Thịnh
32168
Soạn HS 32168 gửi 8785
25
Phan Văn Hòa
32169
Soạn HS 32169 gửi 8785
26
Trà Ôn
32170
Soạn HS 32170 gửi 8785
27
Lê Thanh Mừng
32171
Soạn HS 32171 gửi 8785
28
Hựu Thành
32172
Soạn HS 32172 gửi 8785
29
Vĩnh Xuân
32173
Soạn HS 32173 gửi 8785
30
Hòa Bình
32174
Soạn HS 32174 gửi 8785

Điểm chuẩn chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long. Xem điểm chuẩn mỗi lớp, soạn tin như sau

Tên lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
33724
Soạn HS 33724 gửi 8785
Chuyên Vật lý
33725
Soạn HS 33725 gửi 8785
Chuyên Hóa học
33726
Soạn HS 33726 gửi 8785
Chuyên Sinh học
33725
Soạn HS 33725 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
33728
Soạn HS 33728 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
33729
Soạn HS 33729 gửi 8785
Lớp không chuyên
33730
Soạn HS 33730 gửi 8785


Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm 2020 được chúng tôi lưu trữ.

Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020.

Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm học 2021-2022

điểm chuẩn, Vĩnh Long, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2021, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//