Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:

Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm trước được chúng tôi lưu trữ. Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm trước.

- Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình

Cách 1. Soạn tin theo tên trường


Soạn HS NBTêntrường gửi 8785
Trong đó
NB
Tên trường là trường bạn xem điểm. Tên trường viết liền, không dấu
Ví dụ. 

Soạn HS NBBINHMINH gửi 8785
Trường
Soạn tin
Bình Minh
Soạn HS NB BINHMINH gửi 8785
Dân tộc Nội trú
Soạn HS NB DANTOCNOITRU gửi 8785
Đinh Tiên Hoàng
Soạn HS NB DINHTIENHOANG gửi 8785
Gia Viễn A
Soạn HS NB GIAVIENA gửi 8785
Gia Viễn B
Soạn HS NB GIAVIENB gửi 8785
Gia Viễn C
Soạn HS NB GIAVIENC gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HS NB HOALUA-HOKHAUHOALU gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
Soạn HS NB HOALUA-HOKHAUTPNB gửi 8785
Kim Sơn A
Soạn HS NB KIMSONA gửi 8785
Kim Sơn B
Soạn HS NB KIMSONB gửi 8785
Kim Sơn C
Soạn HS NB KIMSONC gửi 8785
Ngô Thì Nhậm
Soạn HS NB NGOTHINHAM gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HS NB NGUYENHUE gửi 8785
Nho Quan A
Soạn HS NB NHOQUANA gửi 8785
Nho Quan B
Soạn HS NB NHOQUANB gửi 8785
Nho Quan C
Soạn HS NB NHOQUANC gửi 8785
Ninh Bình – Bạc Liêu
Soạn HS NB NINHBINH–BACLIEU gửi 8785
Tạ Uyên
Soạn HS NB TAUYEN gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HS NB TRANHUNGDAO-HOKHAUHOALU gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
Soạn HS NB TRANHUNGDAO-HOKHAUTPNB gửi 8785
Vũ Duy Thanh
Soạn HS NB VUDUYTHANH gửi 8785
Yên Khánh A
Soạn HS NB YENKHANHA gửi 8785
Yên Khánh B
Soạn HS NB YENKHANHB gửi 8785
Yên Mô A
Soạn HS NB YENMOA gửi 8785
Yên Mô B
Soạn HS NB YENMOB gửi 8785
Cách 2. Soạn theo mã trường

Soạn: HS mãtrường
Liên quan

Xem điểm thi vào lớp 10 nnăm 2017 Ninh Bình Bấm vào đây

Cách soạn tin xem điểm chuẩn  vào lớp 10 năm học 2018-2019 THPT Công lập tỉnh Ninh Bình như sau: 
Trường
Soạn tin
Bình Minh
34953
Soạn HS 34953 gửi 8785
Dân tộc Nội trú
34954
Soạn HS 34954 gửi 8785
Đinh Tiên Hoàng
34955
Soạn HS 34955 gửi 8785
Gia Viễn A
34956
Soạn HS 34956 gửi 8785
Gia Viễn B
34957
Soạn HS 34957 gửi 8785
Gia Viễn C
34958
Soạn HS 34958 gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
34959
Soạn HS 34959 gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
34960
Soạn HS 34960 gửi 8785
Kim Sơn A
34961
Soạn HS 34961 gửi 8785
Kim Sơn B
34962
Soạn HS 34962 gửi 8785
Kim Sơn C
34963
Soạn HS 34963 gửi 8785
Ngô Thì Nhậm
34964
Soạn HS 34964 gửi 8785
Nguyễn Huệ
34965
Soạn HS 34965 gửi 8785
Nho Quan A
34966
Soạn HS 34966 gửi 8785
Nho Quan B
34967
Soạn HS 34967 gửi 8785
Nho Quan C
34968
Soạn HS 34968 gửi 8785
Ninh Bình – Bạc Liêu
34969
Soạn HS 34969 gửi 8785
Tạ Uyên
34970
Soạn HS 34970 gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
34971
Soạn HS 34971 gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
34972
Soạn HS 34972 gửi 8785
Vũ Duy Thanh
34973
Soạn HS 34973 gửi 8785
Yên Khánh A
34974
Soạn HS 34974 gửi 8785
Yên Khánh B
34975
Soạn HS 34975 gửi 8785
Yên Mô A
34976
Soạn HS 34976 gửi 8785
Yên Mô B
34977
Soạn HS 34977 gửi 8785

Tặng gì cho con vào lớp 10? đây

 - Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem. => Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm cả nước

điểm chuẩn, Ninh Bình, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2021, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//