Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 của tỉnh, toàn tỉnh tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên và một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hưng Yên.
Môn thi vào lớp 10 THPT không chuyên gồm 3 bài thi: 
1. Toán, 
2. Ngữ văn, 
3. Bài thi tổng hợp (gồm 7 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh). 
Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút; 
Bài thi môn Toán: 50% trắc nghiệm khách quan, 50% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; 
Bài thi tổng hợp: 100% trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút. 

Liên quan

Đối với môn thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hưng Yên, thí sinh dự thi làm 4 bài thi: 3 môn thi chung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 1 môn chuyên: Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp môn chuyên nào phải dự thi môn chuyên đó. 
Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tin học phải dự thi môn chuyên là môn Toán. 
Hình thức thi: môn Tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan; 
Các môn còn lại thi theo hình thức tự luận. 
Thời gian làm bài:
Các môn thi chung: Toán, Ngữ văn 120 phút, Tiếng Anh 60 phút; 
Các môn chuyên 150 phút/bài.

Thời gian tổ chức các kỳ thi vào khảng cuối tháng 5, đầu tháng 6.2018.
Đào Doan
Hưng Yên, Tin tuyển sinh, Tin tức, Tin giáo dục, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//