Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Loại tổ hợp từ do danh từ và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một danh từ được gọi là Cụm từ.

CỤM TỪ

A. Tóm tắt kiến thức cơ bản

I. Cụm danh từ
* Khái niệm: là loại tổ hợp từ do danh từ và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một danh từ.
   VD: Một túp lều nát trên bờ biển.
* Mô hình của cụm danh từ: Gồm có phần trước, phần trung tâm và phần sau.
            - Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho danh từ các ý nghĩa về số lượng.
            - Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy  trong không gian hay thời gian.
       VD: Một   chàng dế  thanh niên cường tráng.
             số từ   trung tâm              Phụ sau
II. Cụm đông từ
 * Khái niệm: là loại tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động  từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một động từ.
         VD: Góp cho đất nước mình núi Bút, non Nghiên.
* Mô hình của cụm động từ: Gồm có phần trước, phần trung tâm và phần sau.
            - Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho động từ các ý nghĩa về quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự...
            - Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân...
           VD: Chưa    tìm     được ngay câu trả lời.
                   PT       PTT           Phụ sau
III. Cụm tính từ
* Khái niệm: là loại tổ hợp từ do tính từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành . Cụm tính từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình tính từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một tính từ.
       VD: Thơm dịu ngọt cốm mới.
* Mô hình của cụm tính từ: Gồm có phần trước, phần trung tâm và phần sau.
            - Các phụ ngữ ở phần trước biểu thị quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự, mức độ của đặc điểm, tính chất ...
            - Các phụ ngữ ở phần sau biểu thị vị trí, sự so sánh, mức độ....
      VD: Đang   trẻ      như một thanh niên
              PT     PTT           Phần sau
B. Các dạng bài tập
Dạng bài tập 2 điểm:
Bài tập 1.  Tìm và phân tích các cụm từ có trong đoạn trích sau:
      Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
                                                                                                            (Thanh Tịnh - Tôi đi học)
* Gợi ý:
   + Cụm danh từ
             -  Những   ý tưởng   ấy.
                   PT        DT        PS
            -  Mấy  em nhỏ.
               PT       DT
   + Cụm động từ:
            - Chưa lần nào   ghi   lên giấy.
                PT                 ĐT      PS
            - Lần đầu tiên   đi đến  trường.
                  PT               ĐT        PS
  + Cụm tính từ
            -  Rụt rè   núp dưới nón mẹ .
                 TT              PS
            - Lại  tưng bừng  rộn rã
            PT           TT       PS
Bài tập 2 ( 1 điểm)
 Tìm  phần trung tâm của các cụm từ in đậm trong các câu sau:
   a. Nhưng những điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyển được ở Người.
                                                                                    (Lê Anh Trà, Phong cách Hồ Chí Minh).
   b. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh.
                                                                                    (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)
  c. Không lời gửi của một Nguyễn Du, một Tôn - xtôi cho nhân loại phức tạp hơn, cũng phong phú và sâu sắc hơn.
* Gợi ý
 a. Nhưng những điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với
                                                                          DT
cái gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyển được ở người.
                                                                         (Lê Anh Trà, Phong cách Hồ Chí Minh).
  b. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng
                                                                                                         ĐT
         anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh.
                       ĐT
                                                                                    (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)
  c. Không lời gửi của một Nguyễn Du, một Tôn - xtôi cho nhân loại phức tạp hơn,
                                                                                                                   TT
cũng phong phú và sâu sắc hơn.
            TT

C. Bài tập về nhà:
            * Dạng bài tập 1 hoặc 2 điểm:
Bài tập 1: Tìm trong các văn bản đã học một đoạn văn, chỉ ra các cụm từ và gạch chân các cụm từ đó.
*Gợi ý:
            - HS tìm được đoạn văn có sử dụng các cụm từ.
            - Xác định đúng các cụm từ và gạch chân.
Bài tập 2. Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu trong đó có sử dụng các cụm từ đã học, chỉ ra và phân tích các cụm từ đó theo mô hình 3 phần.
*Gợi ý:
            - HS viết được đoạn văn có sử dụng các cụm từ (tùy sự sáng tạo của học sinh)
            - Trình bày cấu trúc đúng theo kết cấu của đoạn văn, có nội dung theo một chủ   đề cụ thể cụ thể.
            - Hình thức: trình bày sạch sẽ, khoa học.                                ......................................................................................................Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//