Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN:  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
PHẦN I:   MỞ ĐẦU

I. LÍ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
         Ai cũng biết rằng công tác kế toán là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu ở bất kỳ một đơn vị nào. Vì công tác kế toán phản ánh hoạt động tài chính của mỗi đơn vị, góp phần tồn tại và phát triển của đơn vị đó. Ở các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), công tác kế toán cũng vô cùng quan trọng vì đặc trưng cơ bản của các đơn vị HCSN là được trang trải các chi phí hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao bằng nguồn kinh phí từ ngân quỹ nhà nước (NN)  hoặc bằng ngân quỹ công theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp.
          Kế toán HCSN là công cụ quản lý, là một bộ phận cấu thành hệ thống kế toán NN. Có chức năng thu thập xử lý, cung cấp thông tin và tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ, tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ NN, ngân quỹ cộng đồng. Thông qua đó thủ trưởng các đơn vị HCSN nắm được tình hình hoạt động của tổ chức mình, phát huy mặt tích cực, ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm. Các cơ quan chức năng của NN kiểm soát đánh giá được chính xác, hiệu quả của việc sử dụng công quỹ,  lập dự toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh là đơn vị thụ hưởng ngân sách NN, cũng đã sử dụng Kế toán như một công cụ đắc lực trong công việc quản lý nhân sự và tiền lương toàn ngành.
          Thời gian gần đây lĩnh vực Tin học đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, tác động sâu xa đến mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Trong đó có cả lĩnh vực Kế toán, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã trở nên phổ biến trong hầu hết mọi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc áp dụng các giải pháp Tin học trong công tác quản lý. Trong đó công tác quản lý nhân sự, tiền lương  là một lĩnh vực cần thiết và quan trọng.
          Nhằm báo cáo cho lãnh đạo một cách kịp thời từ số liệu chi tiết đến tổng hợp về công tác tiền lương, nhân sự ; việc tăng, giảm lao động trong tháng, năm … Đây là một công việc khá phức tạp và khó khăn. Xuất phát từ những trăn trở đó phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiền lương và nhân sự  ra đời.
II.GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU
          Đối tượng nghiên cứu của đề tài ứng dụng CNTT trong quản lý tiền lương và nhân sự được áp dụng cho các đơn vị Hành chính, sự nghiệp đang áp dụng hệ thống thang, bảng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
III.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
          III.1.Đối với Nhà quản lý:
          - Báo cáo kịp thời số liệu tổng hợp, chi tiết của 1 hoặc nhiều đơn vị quản lý về thông tin cá nhân, tiền lương; công tác nâng lương; các khoản phụ cấp, thu nhập chịu thuế; việc tăng, giảm lao động trong tháng, năm…
          - Báo cáo kịp thời về số liệu, lập kế hoạch trong tương lai…
          - Có thể xem lại số liệu của các kỳ trước tháng, năm…
          - Theo dõi tình hình nhân sự ở các đơn vị, nhằm có kế hoạch bổ sung, điều chuyển…
          III.2. Đối với người làm công tác chuyên môn (kế toán):
          - Báo cáo kịp thời số liệu hiện tại, tương lai, quá khứ.
          - Hàng tháng, chỉ cần 1 cái click chuột là có ngay 1 bảng thanh toán tiền lương cho người lao động của tháng đó nhằm giảm được thời gian làm việc trên máy tính ….
          - Giúp kế toán thao tác tự động hóa trong công tác chi trả lương cho người lao động, mà nó đem lại một kết quả chính xác, tránh sai sót.
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN:  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
SKKN, SKKN Văn phòng, SKKN Kế toán

Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//