Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư: Quy trình xử lý các văn bản trong trường học.
PHẦN I:    ĐẶT VẤN ĐỀ
         Đất nước ta đang bước vào những năm đầu của thế kỷ 21, sau chặng đường dài của thời kỳ đổi mới, đó là thời kỳ hội nhập wto. Chúng ta đã và đang đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp phát triển về kinh tế- chính trị- văn hóa xã hội- an ninh quốc phòng.

  Trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Đặc biệt là vấn đề giáo dục của nước ta hiện nay đang là vấn đề cấp bách. Trong năm học xxx-xx này đang dấy lên phong trào “Hai không” với 4 nội dung:
-         Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
-         Không để học sinh ngồi nhầm lớp và không vi phạm đạo đức nhà giáo.
   Để làm tốt phong trào này thì các cấp các ngành từ trung ương đến tận mỗi giáo viên,học sinh và phụ huynh phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thay đổi từ cách nghĩ, cách làm, ở mọi nơi, mọi lúc. Đặc biệt trong mỗi trường học hiện nay đang từng bước đưa trường phát triển về mọi mặt, phải nâng thêm tầm nhận thức cho giáo viên và học sinh. Vai trò của người cán bộ văn phòng đối với công tác văn thư, văn phòng hiện nay cũng vậy. Vì văn thư là một hoạt động của bộ máy quản lý, công tác văn thư làm tốt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác văn thư đảm bảo việc cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin cần thiết các văn bản của nhà nước đối với mỗi cơ quan. Làm tốt công tác văn thư để góp phần giải quyết tốt công việc của cơ quan, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, đúng chế độ quy định, hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ, ngăn chặn việc lợi dụng các văn bản của nhà nước để làm trái pháp luật.
   Làm tốt công tác văn thư sẽ đảm bảo giữ gìn đầy đủ những chứng cứ bằng văn bản để chứng minh những văn bản đó có hợp pháp hay không hợp pháp. Làm tốt công tác văn thư sẽ tạo điều kiện làm tốt công tác lưu trữ của cơ quan. Giữ gìn được bí mật của cơ quan, của Đảng và của Nhà nước.
   Được sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng cùng với sự cộng tác của tập thể nhà trường, mà bản thân tôi đã tìm ra giải pháp đối với công tác văn thư, văn phòng trường học. Đó là lý do tôi chọn đề tài kinh nghiệm: Quy trình xử lý các văn bản trong trường học.
   Phần II:  THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC.
 1.Tình hình thực tế của trường Tiểu học.
     Trường Tiểu học chúng tôi nằm cạnh quốc lộ 7. Nhưng đặc thù trường có 3 điểm trường, nên khó khăn cho việc đi lại, giao lưu học hỏi. Do đó việc quan tâm đến sự nghiệp nói chung, và công tác văn phòng nói riêng còn nhiều hạn chế.
2.     Nhận thức của lãnh đạo, giáo viên, công nhân viên và cán bộ văn phòng.
  Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ nhu cầu của xã hội. Trong việc chỉ đạo và sự quan tâm của lãnh đạo chưa thực sự sâu sát, cách nhìn nhận của cán bộ, giáo viên còn hạn chế. Cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng còn nhiều thiếu sót. Dẫn đến hiệu quả hoạt động công tác văn thư, lưu trữ chưa chuẩn xác.
3.     Thực trạng công tác văn thư, văn phòng của trường hiện.
  Trường Tiểu học chúng tôi thành lập vào năm 1993. Từ đó đến nay đã 15 năm, 15 năm phát triển và trưởng thành về mọi mặt từ cơ ở vật chất, đến chất lượng giáo viên và học sinh. Đến nay trường lớp đã khang trang đang trên đà xây dựng trường, trở thành trường đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1 và giữ vững đơn vị trường văn hóa cấp huyện.

 Tuy vậy vẫn đang còn nhiều vấn đề nan giải như xã hội hóa thư viện trường học hay đổi mới công tác văn thư, văn phòng. Thực trạng đó cần được đổi mới, đặc biệt là trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
SKKN, SKKN Văn phòng, SKKN văn thư, 
HoặcTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//