Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT.
Sinh trưởng là quá trình tăng không thuận nghịch kích thước cơ thể thực vật do tăng số lượng và kích thước tế bào.

I. Khái niệm chung về sinh trưởng (st) của  thực vật (TV):
-  Sinh trưởng là quá trình tăng không thuận nghịch kích thước cơ thể thực vật do tăng số lượng và kích thước tế bào.
* Tăng kích thước:
- Tăng chiều dài
- Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.
- Tăng thể tích 

II. ST sơ cấp và ST thứ cấp:
1. Các mô phân sinh và chức năng của chúng:
* TB phân sinh: TB thực hiện nhiều lần phân bào
* Mô phân sinh: nhóm TB chưa phân hoá, duy trì khả năng phân chia nguyên nhiểm.
* Các loại mô phân sinh và chức năng của chúng (theo đáp án ở phiếu học tập)
- Mô phấn sinh đỉnh
- Mô phân sinh bên
- Mô phân sinh lóng
Tên mô phân sinh
Loại cây
Vị trí trên cây
Chức năng
MPS đỉnh
- 1 lá mầm
- 2 lá mầm
Đỉnh chồi, nách lá, chóp rễ
Giúp thân, rễ dài ra
MPS bên.
(tầng phát sinh)
- 1 lá mầm
- 2 lá mầm
Hình thành mô đỉnh (phân bố theo hình trụ)
Giúp thân, cành, rễ tăng đường kính
MPS lóng
- 1 lá mầm
Phân bố tại các mắt thân, cành
Giúp lóng, thân dài ra
 2. Sinh trưởng sơ cấp
- Nhờ nguyên phân.
Diễn ra ở đỉnh thân, đỉnh chồi, đỉnh rễ và mắt ở thực vật 1 lá mầm
- Làm tăng chiều dài của thân và rễ
- Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng (ở thực vật 1 lá mầm) tạ
- Làm cho cây kéo dài thân, rễ
3. Sinh trưởng thứ cấp:
- Làm cho cây lớn về chiều ngang, do hoạt động của mô phân sinh bên tạo ra.
- Quá trình này tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và libe thứ cấp.
- Hoạt động của tầng phát sinh vỏ  tạo ra : Vỏ cây (bao gồm: libe thứ cấp, tầng sinh bần, và bần)
- Vòng năm là những vòng tròn, hình thành hàng năm trong cây thân gổ, bao gồm:
+ V/sáng (mạch ống rộng, vách mỏng)
+ V/tối (Mạch hẹp, vách dày)
  1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
a.     Các nhân tố bên trong
-        Đặc điểm di truyền, các thời kỳ sinh trưởng của giống, của loài cây
Ví dụ: Tốc độ sinh trưởng của cây tre nhanh hơn nhiều so với cây lim
Giai đoạn nảy mầm và cây con thì sinh trưởng nhanh, giai đoạn trưởng thành sinh trưởng chậm hơn.
b.     Các nhân tố bên ngoài
Nhiệt độ, hàm lượng nước, ánh sáng, Ôxi, dinh dưỡng khoáng
Ví dụ: khi các yếu tố về điều kiện môi trường thuận lợi, dinh dưỡng khoáng đầy đủ thì cây sẽ lớn nhanh, còn nếu điều kiện bất lợi hoặc thiếu phân bón thì cây sẽ sinh trưởng chậm.

Câu.1    Mô phân sinh là gì? Có mấy loại mô phân sinh?
TRẢ LỜI:
-        Mô phân sinh là nhóm các tế bào thực vật chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây.
-        Có các loại mô phân sinh sau: mô phân sinh đỉnh thân, đỉnh rễ, mô phân sinh bên, mô phân sinh lóng (ở cây 1 lá mầm)
Câu.2    So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
TRẢ LỜI:
Nội dung so sánh
Sinh trưởng sơ cấp
Sinh trưởng thứ cấp
Nguồn gốc
-       Diễn ra ở đỉnh thân, đỉnh chồi, đỉnh rễ và mắt ở thực vật 1 lá mầm
-       Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng (ở thực vật 1 lá mầm) tạo ra.
-       Sinh trưởng thứ cấp là kiểu sinh trưởng làm gia tăng đường kính (bề dày) của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên tạo ra.

Kết quả
-       Làm tăng chiều dài của thân và rễ
-       Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ
Có ở nhóm thực vật
-       Có cả ở thực vật 1 lá mầm và 2 lá mầm
-       Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây hai lá mầm.

Câu.3    Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?
TRẢ LỜI:
Là quá trình sinh trưởng trong đó: 
-        Diễn ra ở đỉnh thân, đỉnh chồi, đỉnh rễ và mắt ở thực vật 1 lá mầm
-        Làm tăng chiều dài của thân và rễ
-        Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng (ở thực vật 1 lá mầm) tạo ra.
Câu.4    Giải thích hiện tượng “mọc vống” của thực vật trong bóng tối?
TRẢ LỜI:
-        Hiện tượng “mọc vống” là hiện tượng cây trong bóng tối sinh trưởng nhanh một cách bất thường, thân cây có màu vàng và yếu ớt, sức chống chịu kém.
-        Vì trong tối, lượng chất kích thích sinh trưởng (auxin) nhiều hơn chất ức chê sinh trưởng (axit abxixic) nên cây trong tối sinh trưởng mạnh hơn. Hơn nữa cây trong tối cũng ít bị mất nước hơn.
Câu.5    Sinh trưởng thứ cấp là gì?
TRẢ LỜI:
-        Sinh trưởng thứ cấp là kiểu sinh trưởng làm gia tăng đường kính (bề dày) của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây hai lá mầm.
-        Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ
Câu.6    Những nét hoa văn (Vân gỗ) trên đồ gỗ xuất xứ từ đâu? Chúng có ý nghĩa như thế nào?
TRẢ LỜI:
-        Những hoa văn tự nhiên trên đồ gỗ là do những vòng năm tạo nên. Ở những loài cây khác nhau thì vòng năm cũng có nhiều đặc điểm khác nhau.
-        Các nhà phân loại gỗ dựa vào vòng năm để phân loại gỗ. Các nhà kinh doanh dựa vào vòng năm để sản xuất những mặt hàng gia dụng, mỹ nghệ tuỳ vào mục đích.
-        Ví dụ: Những loại gỗ quý như đinh, lim, … tuy bền chắc nhưng vân gỗ thì không đẹp như gỗ lát hoa.
Câu.7        Thân cây 2 lá mầm lớn lên về bề ngang là do bộ phận nào? Giải thích hiện tượng vòng gỗ hàng năm ở cây 2 lá mầm?
TRẢ LỜI:
  • Thân cây 2 lá mầm to ra về bề ngang là nhờ có các tầng phát sinh:
-     Tầng sinh vỏ làm cho phần vỏ dày lên, tầng sinh trụ làm cho phần trụ giữa nhất là phần gỗ lớn lên.
  • Vòng gỗ hằng năm:
-     Hàng năm, tầng sinh trụ sinh ra một số lớp tế bào mạch gỗ
+  Mùa mưa, cây nhiều thức ăn, sinh ra các lớp tế bào mạch gỗ to, vòng dày và màu sáng.
+  Mùa đông, cây thiếu thức ăn sinh ra các lớp tế bào nhỏ, vòng mỏng hơn, màu sẫm.
-     Hai lớp tế bào sáng và sẫm đó tạo nên vòng gỗ hàng năm.
-     Căn cứ vào các lớp gỗ có thể biết được tuổi của cây.Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//