Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN QLGD: BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY-HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX HUYỆN XXX - TỈNH XXX

PHẦN MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
Trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, giáo dục nhằm đào tạo con người - nguồn nhân lực đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục đã được Nghị quyết TW 2 khoá VIII chỉ rõ : "Nhằm xây dựng những con người và thế hệ trẻ tha thiết gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…..". Hơn nữa, đến đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Đảng ta tiếp tục đề ra chủ trương "Giáo dục đào tạo là Quốc sách hàng đầu, sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững".

Trong những năm qua kết quả đào tạo của nhà trường đã có nhiều chuyển biến rõ rệt nhưng còn gặp nhiều khó khăn đó là : Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về trình độ, tay nghề còn hạn chế, chất lượng đại trà của học sinh còn thấp. Nguyên nhân của những tồn tại trên thì có nhiều xong chủ yếu phụ thuộc vào sự quản lý chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. Đây là vấn đề trăn trở của bản thân tôi trong nhiều năm qua từ khi còn là Tổ trưởng chuyên môn rồi Bí thư Đoàn Thanh niên nay là Phó hiệu trưởng quản lý mảng dạy và học .(chuyên môn nhà trường ).

Từ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quá trình dạy học trong trường Tiểu học bằng việc làm cụ thể tại trường Tiểu học kết hợp với những kiến thức được trang bị ở trường Học viện quản lý giáo dục , xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan như đã trình bày trên tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài : "Biện pháp chỉ đạo quá trình dạy học ở trường Tiểu học XXX - huyện XXX - tỉnh XXX" để làm Tiểu luận tốt nghiệp khoá học.
SKKN QLGD: BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY-HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX HUYỆN XXX - TỈNH XXX
SKKN Tiểu học, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, NCKHSPUD QLGD
Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//