Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN QLGD CHUYÊN ĐỀ: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRƯỜNG PHỔ THÔNG


MÔ TẢ CHUYÊN ĐỀ:
Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi là một tiến trình nhằm xây dựng cầu nối giữa tầm nhìn và hành động. Các nhà lãnh đạo thường cố gắng thực hiện sự thay đổi mà chưa chú ý nhiều đến chiến lược của sự thay đổi. Trong nhiều tình huống, mọi người không sẵn sàng đón nhận sự thay đổi, thay vì đó, họ thường có thái độ phản kháng. Chuyên đề sẽ giúp người học nắm được cách thức và hướng giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện sự thay đổi.
MỤC TIÊU:
-     Nhận biết và lý giải được tính cần thiết của sự thay đổi, lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường phổ thông trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều sự thay đổi..
-     Vận dụng được những kiến thức cơ bản về lãnh đạo và quản lý sự thay đổi vào việc đề xuất các giải pháp đổi mới trên cơ sở thực tiễn trường phổ thông nơi mình đang công tác.
-     Có được niềm tin và quyết tâm thay đổi để phát triển nhà trường phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.
NỘI DUNG:
1. Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi
1.1. Thay đổi là gì?
1.1.1    Thay đổi: Thay đổi là quá trình vận động do ảnh hưởng, tác động qua
lại của sự vật, hiện tượng, của yếu tố bên trong và bên ngoài; thay đổi là thuộc tính chung của bất kỳ sự vật hiện tượng nào.
- Thay đổi về xã hội: chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách…
- Thay đổi về kinh tế: nông nghiệp chuyển dịch sang công nghiệp và dịch vụ, đổi mới phương tiện, công cụ, thay đổi công nghệ…
‑ Thay đổi về khoa học – công nghệ: vi tính, công nghệ thông tin…
- Thay đổi về giáo dục: chương trình, sách giáo khoa, phương pháp, phương tiện, cơ sở vật chất trường học…
1.1.2 Thay đổi bao gồm cả sự biến đổi về số lượng, chất lượng và cơ cấu:
- Số lượng người học tăng lên hay giảm đi vì vậy lãnh đạo thường xuyên theo dõi sĩ số HS.
- Chất lượng giáo dục so với chuẩn cao hay thấp.
- Cơ cấu đủ hay thừa, thiếu.
- Cơ sở vật chất, phương tiện thay đổi.
et.VnLinhet.VnLinh Tài chính tăng hay giảm.
- Giáo viên, cán bộ, công nhân viên thay đổi.
1.1.3    Thay đổi được hiểu ở các mức độ khác nhau:
- Cải tiến là tăng thêm hay giảm đi những yếu tố nào đó của sự vật để cho phù hợp hơn; không phải là sự thay đổi về bản chất.
- Đổi mới là thay cái cũ bằng cái mới; làm nảy sinh sự vật mới; còn được hiểu là cách tân; là sự thay đổi về bản chất nhưng toàn diện và triệt để hơn so với đổi mới.
- Cách mạng là sự thay đổi trọng đại, biến đổi tận gốc; là sự thay đổi căn bản.
1.1.4    Thay đổi một cách bị động:
- Không có sự chuẩn bị trước, bị ảnh hưởng một cách tự nhiên, bột phát.
- Không dự kiến được hậu quả.
- Không biết là cần thiết hay không cần thiết.
1.1.5    Chủ động thay đổi:
- Dự kiến được kết quả.
- Biết được sự cần thiết.
- Có sự chuẩn bị trước, dự báo được tương lai.
1.2       Sự cần thiết phải lãnh đạo và quản lý sự thay đổi ở trường phổ thông
1.2.1    Yêu cầu thay đổi:
+ Sự phát triển kinh tế-xã hội:
- Kinh tế thị trường, kinh tế tri thức.
- Xu thế hội nhập, toàn cầu hóa
- Sự nghiệp CNH hóa và HĐH đất nước.
- Phổ cập giáo dục
- Nhu cầu học ngày càng tăng, mục tiêu học ngày càng đa dạng…đặt ra yêu cầu mới cho giáo dục, cho thầy cô giáo, người học, cho nhà trường và các nhà quản lý giáo dục…
- Phản ứng với sự thay đổi của môi trường kinh tế-xã hội của trường phổ thông như thế nào đang là câu hỏi có tính chiến lược trong công tác lãnh đạo và quản lý trường phổ thông?
+ Sự phát triển của khoa học công nghệ với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh:
- Khả năng ứng dụng các thành tựu mới vào giáo dục và các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống… đòi hỏi giáo dục phải thay đổi để thích ứng và đạt hiệu quả cao hơn.
- Phản ứng với sự thay đổi khoa học- công nghệ của trường phổ thông như thế nào cũng đang là câu hỏi có tính chất chiến lược trong công tác lãnh đạo và quản lý trường phổ thông.
+ Tại sao lại thay đổi:
“Xã hội chúng ta đang sống đang không ngừng thay đổi để tiến tới xã hội thông tin và tri thức, nền kinh tế toàn cầu, đòi hỏi phải xây dựng được lực lượng lao động “ tư duy”. Đối với trường học, điều này có nghĩa là bối cảnh của et.Vnet.Vn
et.Vnet.VnNgocviệc dạy học đã thay đổi, có sự quan tâm lớn và yêu cầu cao của cộng đồng, các nhà trường phải cho ra những học sinh có thể thể hiện được sự hiểu biết-tri thức và kỷ năng, nghĩa là đòi hỏi có một sự thay đổi quan trọng trong tư duy và trong thực tiển hoạt động điều hành nhà trường. Như vậy, bối cảnh trách nhiệm lớn đòi hỏi phải có sự tổ chức lại hoạt động của trường phổ thông, thể hiện ở sự thay đổi cơ cấu điều hành, ở những thay đổi trong việc dạy và học, ở việc xác định rõ những chuẩn về nội dung và kết quả giáo dục…”
1.2.2    Mong muốn thay đổi:
- Học có hiệu quả và phù hợp hơn với cá nhân và cộng đồng.
- Nguyện vọng của gia đình và cộng đồng đối với việc học, đối với nhà trường.
- Nhu cầu học đa dạng và phong phú hơn.
- Học tập như là niềm vui và hướng tới các mục tiêu theo 4 cột trụ của việc học thế kỷ XXI:

SKKN QLGD CHUYÊN ĐỀ: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRƯỜNG PHỔ THÔNG

SKKN, SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD
Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//