Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN QLGD CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG VÀ VIẾT SKKN TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Nghiên cứu khoa học và đúc kết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) giáo dục là kết quả lao động sáng tạo của cán bộ, giáo viên, có tác dụng thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn giáo dục và nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy của cán bộ, giáo viên, học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời nhằm góp phần xây dựng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt cho ngành, cho nhà trường. Vì vậy, đơn vị THCS XXX – XXX đã thực sự coi trọng việc đúc kết, nâng cao chất lượng SKKN và phổ biến, áp dụng SKKN vào việc đổi mới công tác quản lý giáo dục và giảng dạy.
+)  KẾ HOẠCH :
          1. Phát động phong trào nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến kinh nghiệm:
 - Đơn vị quán triệt mục đích yêu cầu và tổ chức học tập các công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác NCKH và đúc kết SKKN.
- Phát động phong trào viết và áp dụng SKKN, phổ biến các yêu cầu về nội dung, hình thức, tiêu chuẩn đánh giá, xếp bậc SKKN theo quy định của Sở, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký đề tài ĐTKH, SKKN và tiến độ thực hiện.
          2. Định hướng các đề tài nghiên cứu và viết SKKN:
Nội dung các SKKN cần căn cứ theo định hướng của văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học về công tác khoa học hàng năm của các cấp tập trung vào những nhóm nội dung như: đổi mới công tác quản lý giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học các bộ môn và giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, thực hiện xã hội hoá giáo dục; thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa; triển khai các chủ đề lớn của ngành..., cụ thể như sau:
- SKKN về triển khai thực hiện các chủ trương của ngành giáo dục và đào tạo; về công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động trong nhà trường.
- SKKN về hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên; về cải tiến nội dung bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, về việc triển khai, bồi dưỡng giáo viên thực hiện giảng dạy theo chương trình và sách giáo khoa ở đơn vị, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh yếu kém.
- SKKN trong thực hiện tổ chức hoạt động các phòng bộ môn, phòng thực hành, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; về xây dựng các phong trào do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; về xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, thư viện điện tử; xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- SKKN trong tổ chức học 2 buổi/ngày; về công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động đoàn thể và công tác xây dựng Đảng; về đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; về việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. 
SKKN QLGD CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG VÀ VIẾT SKKN TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG
SKKN, SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN THCS, 
HoặcTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//